MATERIAŁY KLASA 5 04.05-08.05

JĘZYK POLSKI:

 04.05.2020

Temat: Utrwalenie wiadomości o poznanych częściach mowy jako klucz do rozpoznawania części zdania.
1. Przypomnienie wiadomości o poznanych częściach mowy z wykorzystaniem odpowiedniej planszy.
2. Rozpoznawanie i nazywanie części mowy w podanych zdaniach:
-Dzisiaj na obiad nasza mama przygotowała schabowy z ziemniakami , surówkę z czerwonej kapusty i kompot za świeżych owoców.
-Na białej ścianie Wojtek powiesił stare fotografie i zbiory dziewiętnastowiecznych monet.
-Wieczorną porą na pięknym , granatowym niebie nie było widać niezwykłej komety z długim warkoczem.
-Brylantowe kolczyki, rubinowe pierścionki i złote łańcuszki są zawsze drogocennymi upominkami od kochających mężów dla ich wspaniałych żon.
3. Odmień przez przypadki w liczbie pojedynczej i mnogiej rzeczownik: „moneta”.
4. Odmień przez osoby w liczbie pojedynczej i mnogiej oraz we wszystkich czasach czasownik:”przygotować”.
5. Zadanie domowe: Utrwal przypomniane wiadomości.

05.05.2020

Temat: „Pechowo” schwytani skarżą się królowi Salomonowi.
1.Przeczytaj komiksowy tekst. wypisz z niego wyróżnione wyrazy z „rz”, „ż”, „ch”, „h' i po myślniku uzasadnij ich pisownię.
2. Na podstawie przeczytanego  tekstu komiksowego napisz, dlaczego król Salomon nie wypuścił na wolność tych, których określił „biednymi niewiniątkami”, tylko tego, którego nazwał zbrodniarzem?
3. W formie graficznej przedstaw poznane zasady ortograficzne. Może umieścisz je w koronie królewskiej?
4.Teraz zapoznaj się z wyjątkami dotyczącymi pisowni wyrazów z „rz” i „ch”. W tym celu wykonaj ćwiczenie nr 2 z podręcznika str.222.
5.Aby utrwalić poprawną pisownię , wykonaj z podręcznika ćwiczenie nr 4 a i 4 b str.222.
6.Czy wiesz, że związek frazeologiczny: Salomonowy wyrok oznacza sprawiedliwy, mądry wyrok. Zapoznaj się z biblijną opowieścią , w której król Salomon rozstrzyga , kto jest prawdziwą matką dziecka, kiedy aż dwie kobiety twierdzą,że są matkami tego dziecka.( polecenie nr 6 to zadanie domowe).

06.05.2020

Temat: Czym różni się zdanie pojedyncze rozwinięte od nierozwiniętego?
1.Przypomnienie poznanych wiadomości o wypowiedzeniu ( zdanie, równoważnik zdania).
2.Obejrzenie rysunków w podręczniku na str.227
3. Obserwacja występujących tam zdań.
4. Nazywanie czynności i określanie ich wykonawców( w obserwowanych zdaniach).
5.Wprowadzenie definicji podmiotu i orzeczenia oraz ich zapisanie.
6.Wykonanie ćwiczenia nr 2 i 3 z podręcznika str.228.
7. Wprowadzenie informacji na temat zdania pojedynczego nierozwiniętego oraz rozwiniętego i ich zapisanie w formie wykresu.
8. Ćwiczenia w rozpoznawaniu zdań pojedynczych rozwiniętych i nierozwiniętych.
9. Rozpoznawanie zdań pojedynczych, złożonych i równoważników zdań.

JĘZYK ANGIELSKI:

4 th May 2020 Monday

Topic: Czasowniki nieregularne- ćwiczenia

Podręcznik ex. 9/85 (  Z podanych wyrażeń ułóż pytania w czasie przeszłym). Pamiętaj ,że pytania w czasie przeszłym tworzymy za pomocą operatora DID, czasownik musi wrócić do formy podstawowej!!!!!!  Ćwiczenie wykonaj w zeszycie i odeślij!

Przepisz do zeszytu zdania, czasowniki podane po polsku w nawiasach przetłumacz . Następnie zrób z tych zdań przeczenia a następnie pytania. ( Razem ma być 15 zdań!!!) ODESŁAĆ

  1. My mum  ( kupiła) a lot of food yesterday
  2. My clever cat ( złapał) o mouse last Friday !
  3. I ( dostałem) a new mobile last year.
  4. My friend ( spadł) down his bike last week.
  5. My dad ( czuł się ) bad yesterday.

5th May 2020  Tuesday

Topic:  Ćwiczenia gramatyczno- leksykalne.

Zeszyt ćwiczeń str. 83 cała.( odesłać) Ex. 8/83 proszę przepisać do zeszytu i nauczyć się go czytać !!!

MATEMATYKA:

5.05 Temat: Dzielenie liczby dziesiętnej przez liczbę dziesiętną.

Proszę przepisać tabelkę z podręcznika str. 226, proszę obejrzeć materiał:

Proszę rozwiązać zadania z podręcznika: 15, 16, 17 str. 226.

7.05 Temat: Rozwiązywanie zadań tekstowych – liczby dziesiętne (lekcja Skype).

8.05 Temat: Reguły kolejności wykonywania działań (lekcja Skype).

HISTORIA:

05.05.2020      Temat: Unia polsko – litewska.

1. Proszę zapoznać się z wiadomościami na str. 208 – 210.

  • Andegawenowie na polskim tronie
  • Unia polsko- litewska w Krewie
  • Wielka wojna z zakonem krzyżackim

2. Przegląd obrazów na str. 209

3. Analiza mapy na str. 210

Uwaga: dalszy ciąg tego tematu będzie na kolejnej lekcji, na razie tylko do str. 210 włącznie

BIOLOGIA:

Temat: Paprotniki. (str.121-128)

1. Zapoznaj się z prezentacją multimedialną https://view.genial.ly/5e8840d4ba81d90dfb4c5731/presentation-paprotniki 2. Na slajdzie nr 13 znajdują się zadania interaktywne, proszę je wykonać.

INFORMATYKA:

Temat: Poczta bez znaczka + netykieta.

Czyli jak pisać wiadomości e-mail?

Proszę zapoznać się z materiałami:

https://fundacja.orange.pl/blog/wpis/netykieta

http://wykluczeniecyfrowe.siemiatycze.eu/pliki/pliki_do_pobrania/Poczta_elektroniczna.pdf

https://www.onet.pl/?utm_source=www.gov.pl_viasg_businessinsider&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&pid=e6d0d369-01e1-43cb-b304-0389704dd55c&sid=ca05277f-7c3f-495c-9acc-986177acd173&utm_v=2

GEOGRAFIA:

Temat : Strefy klimatyczne i krajobrazowe na Ziemi.(podr.str.108-112)

Notatka z lekcji;

Obszary o podobnych cechach klimatu to – strefy klimatyczne. Wyróżnia się 5 stref klimatycznych Ziemi:
– strefa klimatów równikowych
– strefa klimatów zwrotnikowych
– strefa klimatów podzwrotnikowych
– strefa klimatów umiarkowanych
– strefa klimatów okołobiegunowych
Od klimatu zależy rodzaj roślinności i wygląd krajobrazu. Dlatego wydzielono strefy krajobrazowe. Przemieszczając się od „równika” do „bieguna” wydzielono krajobrazy :
– wilgotne lasy równikowe
– sawanny (obszary trawiaste z pojedynczymi drzewami)
– pustynie (obszary suche bez roślinności)
– roślinność śródziemnomorska (makia)
– lasy liściaste i mieszane
– stepy (obszary trawiaste)
– tajga (lasy iglaste)
– tundra (mchy i porosty)
– pustynia lodowa (cały rok śnieg i lód)

zad.dom. Umieć rozpoznać i nazwać krajobraz na fotografii (ilustracji ) nazwij krajobraz który jest na okładce podręcznika geografii.

Termin : do 13.05.2020r. janowak41@interia.pl

MUZYKA:

Temat : Jan Sebastian Bach

Dziś zapiszcie w zeszycie najważniejsze fakty z biografii J.S.Bacha

(żył…, grał …, skomponował…) Posłuchajcie Air i Preludium c-moll Bacha:

https://www.youtube.com/watch?v=rrVDATvUitAhttps://www.youtube.com/watch?v=frxT2qB1POQ

WYCH-FIZYCZNE:

RELIGIA:

 
 

0 Komentarzy

Możesz być pierwszym, który doda komentarz.

 
 

Skomentuj