MATERIAŁY KLASA 6 4.05-8.05

JĘZYK POLSKI:

04.05.2020
Klasa VI – język polski
Temat: Słowem malowane.
1.Otwórz podręcznik do języka polskiego ( część literacka) na str.212 i uważnie obejrzyj obraz „Martwa natura z dzbanem i owocami”.Ten oraz obrazy ze str.208 i 209 porównasz później z wierszem.
2.Teraz przeczytaj wiersz pt. „Olejne jabłka” Marii Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej, str. 212.


3.Z wiersza wypisz do zeszytu fragmenty, które pozwalają domyślać się, że utwór dotyczy malarstwa. Pamiętaj o cudzysłowie.
4.Sporządź w zeszycie mini słowniczek pojęć związanych z malarstwem i korzystając z różnych źródeł wyjaśnij znaczenie następujących wyrazów:
-barwy podstawowe
-biel cynkowa
-gama barw
-kontur
-kraplak
-olejny
-światłocień
5.Wypisz z wiersza epitety oddziałujące na zmysł wzroku.
6.Nazwij użyte we fragmentach wiersza środki poetyckie:
-„jabłko (…) ma na policzku białe światełko jak żywe” –
-„biele cynkowe śnią ciche”-
Jaką funkcję na obrazach może pełnić kolor biały?
7. Napisz, w jakiej sytuacji osoba mówiąca wypowiada słowa zapisane w wierszu? Jakie towarzyszą jej emocje?
8. A teraz wypisz elementy, które występują w wierszu i pojawiają się na reprodukcjach zamieszczonych w podręczniku na str. 208, 209 i 212.
9. Wykonaj i wpisz do zeszytu polecenie nr 7 zamieszczone w podręczniku na str. 213. Jeden z podanych w ćwiczeniu elementów jest wspólny dla poezji i malarstwa.
10. Zadanie domowe ćwiczenie nr 8 str.213.

05.05 Temat : Zadanie klasowe z lektury :”Sposób na Alcybiadesa” – wypracowanie.

Klasa VI – temat zadania klasowego z języka polskiego:
Wyobraź sobie, że odbyłeś podróż w czasie . Właśnie znalazłeś się wśród uczniów klasy VIII a Szkoły im. Samuela Lindego w Warszawie. Wymyśl i opowiedz przygodę , którą przeżyłeś z bohaterami lektury. W pracy udowodnij, że dobrze znasz treść lektury. Do swojego opowiadanie wprowadź dialog i opisy.


1. Temat zadania klasowego zostanie zamieszczony we wtorek o godz. 9 dla grupy I na Skype a o godz. 11 dla grupy II- również na Skype.

2.Przed rozpoczęciem pisania połączę się z każdą grupą, podam temat jeszcze raz i odpowiem na ewentualne pytania.
3. Prace w miarę możliwości piszemy na komputerze ( nie będą brane pod uwagę błędy ortograficzne , ale jeżeli komputer podkreśli wyraz, proszę poprawić jego zapis). Jeżeli ktoś nie ma możliwości pisać pracy na komputerze, proszę, aby pisał wyraźnie na papierze w jedną linię najlepiej długopisem z czarnym tuszem. Potem proszę zrobić zdjęcie , aby przesłać pracę. Wszystkie prace będę drukować, dlatego proszę je podpisać imieniem i nazwiskiem.
4. Prace proszę przesłać we wtorek (05.05.2020) do godz.14
5. Dodatkowo temat zadania klasowego pojawi się również na stronie szkoły we wtorek.

08.05.2020

Temat : Przypomnienie i utrwalenie wiadomości o zdaniach złożonych współrzędnie i podrzędnie.
1. Przypomnienie wiadomości o zdaniach złożonych współrzędnie : łącznych, rozłącznych, przeciwstawnych i wynikowych – plansza edukacyjna.
2. Ćwiczenia w rozpoznawaniu zdań złożonych współrzędnie, nazywanie ich rodzajów oraz sporządzanie wykresów.
3. Jak odróżnić zdanie złożone współrzędnie od zdania złożonego podrzędnie? Szukamy odpowiedzi. Plansza edukacyjna – zdania złożone podrzędnie.
4. Rozpoznawanie rodzajów zdań złożonych – ćwiczenia.
5. Zadanie domowe : Utrwal wiadomości z lekcji dotyczące zdań złożonych.

JĘZYK ANGIELSKI:

5 th May 2020 Tuesday

Topic : Z czego to jest zrobione? Rodzaje tworzyw i materiałów.

Przepisz :

Reuse- używaj    renew- odnawiaj    recycle- przetwarzaj

It’made of….- Jest zrobiony z….( jedna rzecz)

They’re made of… – Są zrobione z …. ( kilka rzeczy)

Przepisz do zeszytu materiały  TYLKO : MATERIALS ( zielone okienko i przetłumacz)

Następnie zrób ex. 5/93 ( napisz co to jest i z czego jest zrobione)

Przykłady :  1. They’re CDs. They’re made of plastic, envelopes and paper.

2. It’s a pencil sharpener. It’s made of wood and metal.

Zrób ex. 6/93 ( przepisz do zeszytu i podaj antonimy) Korzystaj ze słowniczka z końca rozdziału.

OESŁAĆ ex. 5 ,6/93

6th May 2020 Wednesday

Topic:  Rozumienie  tekstu czytanego.

Przeczytaj tekst o amerykańskiej fladze ( niebieskie tło).Zrób ex. 2/92 do zeszytu ( Nazwij te przedmioty , używając słówek z tekstu)

Ex. 3/92 Przepisz CAŁE zdania i poprawną odpowiedź. Ex. 4/92 ( przepisz całe pytania do zeszytu i podaj odpowiedzi)

Odesłać  wszystko !!!

HISTORIA:

08.05.2020 Temat: Rewolucja francuska.

 1. Proszę zapoznać się z lekcją nr 1 z rozdz.VI str.184 – 189.
  • zwrócić uwagę na obraz str.184
  • przeanalizować, na jakie 3 stany dzieliło się społeczeństwo francuskie str.185
  • dokładnie przeczytać przebieg rewolucji str. 186
  • dokonać analizy poszczególnych artykułów Deklaracji praw człowieka i obywatela str. 187-188
  • przeczytać fragment o tym jak Francja stała się monarchią konstytucyjną str.188
  Dla chętnych – współczesna ciekawostka str. 189.

MATEMATYKA:

04.05 Temat: Działania na liczbach – zamiana ułamków (lekcja Skype).

06.05 Temat: Działania na liczbach – zaokrąglanie liczb (lekcja Skype).

07.05 Temat: Działania na liczbach – procent liczby.

Proszę przepisać przykład obliczenia procentowego z podręcznika, str. 268.

Proszę zapoznać się z materiałem:

Proszę rozwiązać zadania z podręcznika: 22, 23, 24, 26 str. 268/269.

BIOLOGIA:

Temat: Przegląd i znaczenie ptaków. (str.125-130)

1. Zapoznaj się z filmem przyrodniczym „Życie lasu- ptaki” https://www.youtube.com/watch?v=6iIPyW59Sfk&t=1573s

2. Podczas oglądania zanotuj odpowiedzi na poniższe pytania. Odpowiedzi zapisz w zeszycie i wyślij zdjęcie notatki na maila szkolnego.

1.      Ile gatunków ptaków występuje w Polsce?

2.      Które ptaki budują gniazda w warstwie runa leśnego?

3.      Największy ptak  grzebiący Europy to…

4.      Wymień 2 przykłady ptaków polskich, u których samica buduje gniazdo

5.      Najpospolitszy ptak polskich lasów to….

6.      Ile gatunków dzięciołów występuje w polskich lasach?

7.  Który europejski ptak posiada najdłuższy język?

8.  Które ptaki produkują ptasie mleczko?

9.  Największy polski ptak drapieżny z rodziny jastrzębiowatych to….

10.  Wymień przykłady 3 ptaków drapieżnych zamieszkujących Polskę.

GEOGRAFIA:

Temat : Gospodarka Europy – Rolnictwo Danii i Węgier . (podr. Str. 96 – 103)

Gospodarka każdego kraju to : – przemysł
– rolnictwo
– usługi
Rolnictwo to uprawa roślin i hodowla zwierząt – dostarcza żywności lub surowców(np. len -tkaniny , zioła – leki )
Przyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa :
– klimat
– ukształtowanie powierzchni
– gleby
Pozaprzyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa :
– zamożność państwa
– wielkość i własność gospodarstw rolnych
– mechanizacja i stosowanie środków ochrony roślin
– wykształcenie rolników
Dania ma sprzyjające warunki : – klimat (łagodne zimy,dużo opadów)
– nizinny , równinny teren
gleby – niezbyt żyzne (płowe i bielicowe )
Dania ma bardzo dobre warunki pozaprzyrodnicze :
– kraj jest zamożny
– dobrze wykształceni rolnicy
– mają dostęp do nowoczesnych środków ochrony roślin i nowych odmian roślin
– rolnictwo zmechanizowane
– przeważają duże gospodarstwa rolne
W Danii uprawia się : pszenicę , jęczmień , żyto , Jednak większe znaczenie ma hodowla : bydła (krowy) i trzody chlewnej (świnie).
Dania produkuje bardzo dużo mleka i mięsa . 2/3 produkcji eksportuje się (sprzedaje innym krajom)
Węgry warunki przyrodnicze mają korzystne ; – nizinny kraj
– urodzajne gleby (czarnoziemy)
– sprzyjający klimat (umiarkowany ciepły kontynentalny)
Jednak : – Węgry są mniej zamożne niż Dania
-przeważają małe gospodarcze
– krócej należą do Unii Europejskiej (Unia wspomaga rolnictwo)
Na Węgrzech przeważają uprawy(żyżniejsze gleby) : pszenicy , kukurydzy , buraków cukrowych , słoneczników , warzyw : papryki , pomidorów , arbuzów , a także winogrona .
Hodowla bydła i trzody chlewnej ma mniejsze znaczenie.
Rolnictwo Danii należy do najwydajniejszych w Europie i świecie.
Rolnictwo Węgier nie jest tak dobrze rozwinięte i wydajne jak w Danii.

Zad. dom. – podr. Str. 127 zad. 1, 2
Termin : do 14.05.2020r. janowak41@interia.pl

INFORMATYKA:

Temat: Poczta bez znaczka + netykieta.

Czyli jak pisać wiadomości e-mail?

Proszę zapoznać się z materiałami:

https://fundacja.orange.pl/blog/wpis/netykieta

http://wykluczeniecyfrowe.siemiatycze.eu/pliki/pliki_do_pobrania/Poczta_elektroniczna.pdf

https://www.onet.pl/?utm_source=www.gov.pl_viasg_businessinsider&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&pid=e6d0d369-01e1-43cb-b304-0389704dd55c&sid=ca05277f-7c3f-495c-9acc-986177acd173&utm_v=2

MUZYKA:

Temat: Witold Lutosławski i muzyka XX wieku

Przeczytajcie proszę o muzyce XX wieku, impresjonistach i twórczości W. Lutosławskiego, s.216- 220. Zapiszcie w zeszycie całą notatkę „To już wiemy!” –s. 220.

Zeszyt ze wszystkimi, czytelnymi notatkami będę, na koniec roku, oceniać!!!

Posłuchajcie Claude’a Debuussy’ego „Światło księżyca” i muzykę W Lutosławskiego:

Ostatni już raz proszę o wysłanie mi w tym tygodniu zadania z 01.04.

(„Wlazł kotek na płotek” i nazwy literowe dźwięków).

WYCH-FIZYCZNE:

RELIGIA:

 
 

0 Komentarzy

Możesz być pierwszym, który doda komentarz.

 
 

Skomentuj