MATERIAŁY KLASA 7 4.05-8.05

JĘZYK POLSKI:

04.05.2020

Temat: Współczesny zbiór praw.
1.Odczytaj tekst zamieszczony w podręczniku do języka polskiego na str.231.
2 .Na podstawie tekstu sporządź i wpisz do zeszytu notatkę na temat Powszechnej deklaracji praw człowieka.
3.Teraz otwórz podręcznik na str.232 i przeczytaj zamieszczone w ćwiczeniu nr 4 niektóre artykuły z Deklaracji praw człowieka.
4. Napisz, do jakich wartości odwołuje się Powszechna deklaracja praw człowieka.
5.Obejrzyj rysunki Andrzeja Mleczki i Zbigniewa Jujki zamieszczone w ćwiczeniu nr 5 a  na str.233. Do których artykułów Deklaracji praw człowieka się one odnoszą? Napisz i uzasadnij swoją wypowiedź.
6.Zadanie domowe: ćwiczenie nr 5 b – podręcznik str.233.

06.05.2020
Temat: Zasady poprawnej komunikacji niewerbalnej.
1. Obejrzyj ilustracje zamieszczone w podręczniku na str.234 (ćw. nr 1).
2.Krótko je opisz oraz wymień, jakie niejęzykowe zachowania grzecznościowe im towarzyszą.
3.Teraz zapoznaj się z najważniejszymi niejęzykowymi zachowaniami grzecznościowymi – informacje na zielonym tle w podręczniku str.234
4.Na koniec wykonaj polecenie nr 3 zamieszczone w podręczniku na str 235.

 (07.05.2020)
Temat: O sztuce przemawiania – pieśń Jana Kochanowskiego pt. „Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie”.
1. Pieśń „Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie” ukazała się w „Księgach wtórych. Pieśni”. Później poeta włączył ją do swojego dramatu „Odprawa posłów greckich”. Wykonuje ją Chór przed zebraniem rady. Celem obrad jest podjęcie decyzji o odesłaniu bądź pozostawieniu Heleny w Troi. Tą pieśnią Chór przypomina radzie o jej obowiązkach względem ojczyzny. Od jej decyzji bowiem zależą losy Troi.
2. A teraz zapoznaj się z pieśnią zamieszczoną w podręczniku na str. 235.
3.Określ i zapisz w zeszycie kto jest adresatem tej wypowiedzi. Wskazuje na to początkowa apostrofa.
4.Na podstawie treści pieśni wypisz, przed czym przestrzega rządzących podmiot liryczny.
5.Teraz napisz na czym polega aktualność tej pieśni.
6.Zbadaj budowę utworu. w tym celu zobacz z ilu składa się strof, po ile wersów występuje w każdej strofie, ile sylab liczy każdy wers? Rozpoznaj również rodzaj rymów występujących w utworze Kochanowskiego. Pomoże Ci w tym informacja dotycząca rymów znajdująca się w podręczniku na str. 236.
7.Zadanie domowe: W kilku zdaniach napisz , na czym polega trud sprawowania władzy i jakie wymagania postawiłbyś rządzącym? Kolejna lekcja będzie poświęcona przemówieniu, pieśń ta bowiem zachowuje jego ważne cechy

JĘZYK ANGIELSKI:

4th May 2020 Monday

Topic: Utrwalenie  wiadomości – rozdział 6.

Podręcznik str. 104 ex. A ( numerki), ex. C/104 ( całe zdania do zeszytu)

 Odesłać ex. A i C

7 th, May 2020 Thursday

Topic: Wypowiedź pisemna.

Podręcznik str. 104 ex.D-numerki

Ex. E/104 z podanymi wyrażeniami , ułóż zdania. ODESŁAĆ

JĘZYK NIEMIECKI:

HISTORIA:

08.05.2020 Temat: Świat po I wojny światowej. Narodziny faszyzmu.

 1. Proszę zapoznać się z lekcją nr 1 oraz nr 2.
  • zwrócić uwagę na postanowienia na traktatu wersalskiego, skutki I wojny św. oraz nowy układ sił w Europie str. 188 – 190.
  • przeanalizować przyczyny narodzenia faszyzmu we Włoszech i nazizmu w Niemczech str. 192 – 195.
  • przeczytać opisy do ilustracji str. 196.
 2. Proszę napisać w zeszycie krótką notkę biograficzną o Benito Mussolinim i Adolfie Hitlerze.

MATEMATYKA:

4.05 Temat: Podsumowanie wiadomości- układ współrzędnych.

Proszę systematycznie powtarzać i utrwalać poznane wiadomości,

proszę wykonać zadania z powtórzenia: 1, 3, 4, 6, 7 str. 264, 265. (zadanie 6 przesyłacie do sprawdzenia).

Materiał do pomocy:

https://opracowania.pl/opracowania/matematyka/uklad-wspolrzednych,oid,1837

5.05 Temat: Utrwalenie wiadomości -pola figur.

Proszę wykonać zadania z powtórzenia: 10, 12, 16, 18, 20 str. 266, 267 (zadanie 20 proszę przesłać do sprawdzenia).

7. 05 Temat: Potęga o wykładniku naturalnym.

Proszę zapoznać się z materiałem pomocniczym:

https://epodreczniki.pl/a/potega-o-wykladniku-calkowitym/D17jhHK5G

Proszę zapoznać się z przykładami rozwiązanymi w podręczniku na str. 271-274. Proszę wykonać zadania: 1, 2, 3, 5, 6, 9 str. 274/275 (zadanie 9 proszę przesłać do sprawdzenia).

BIOLOGIA:

Temat: Oko i ucho.1. Zapoznaj się z prezentacją multimedialną dotyczącą budowy i funkcji oka: https://view.genial.ly/5e9ed5c943a2920da1d65dfe/presentation-budowa-dzialanie-i-higiena-oka2. Na podstawie prezentacji oraz z pomocą podręcznika, wykonaj w zeszycie rysunek oka i podpisz wszystkie elementy budowy.3. Zapoznaj się z prezentacją dotyczącą budowy i funkcji ucha:  https://view.genial.ly/5e9c4140124e5b0d7bd3a629/presentation-ucho-narzad-sluchu-i-rownowagi4. Na podstawie prezentacji oraz z pomocą podręcznika naszkicuj w zeszycie rysunek ucha oraz podpisz wszystkie elementy budowy.

GEOGRAFIA:

Temat: Rolnictwo Polski . Warunki rozwoju rolnictwa (podr. Str. 124-133 )

Rolnictwo to uprawa roślin i hodowla zwierząt . Rolnictwo dostarcza żywności.

Przyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa :

 • ukształtowanie powierzchni( rowninna , nizinna rzeżba terenu)
 • klimat (wielkość i rozkład opadów, długość okresu wegetacyjnego)
 • gleby ( żyzność gleby )

Pozaprzyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa :

 • wielkość i forma własności gospodarstw rolnych
 • ilośc pracujących w rolnictwie
 • poziom mechanizacji i chemizacji
 • polityka rolna państwa

W Polsce uprawia się: pszenicę , pszenżyto , żyto , jęczmień , ziemniaki i rośliny przemysłowe : rzepak , buraki cukrowe , tytoń , chmiel ,   warzywa i owoce – głównie jabłka .

W Polsce hoduje się : bydło (przeważa bydło mleczne)  , trzodę chlewną (świnie)  drób (kurczaki indyki,kaczki,gęsi ), konie , owce .

Zad. dom. – podr. Str.133 ćw. 1 .   str.146 zad. 1 ,2 ,

Termin : do 14.05.2020r.     janowak41@interia.pl

CHEMIA:

Temat: Rodzaje roztworów. Co to jest rozpuszczalność ?

https://epodreczniki.pl/a/rozpuszczalnosc-substancji—zadania/Dsp0fMI1ZZadanie domowePodręcznik
zad.1 (a,b) strona 183
zrobić tak jak ćwiczenie 1 w prezentacji odczytać wartości rozpuszczalności z niebieskiego wykresu (KNO3) na stronie 178
zad.2 strona 183
zrobić tak jak ćwiczenie 5 w prezentacji
odczytać wartości rozpuszczalności z pomarańczowego wykresu(NaNO3) na stronie 178
 Proszę przesłać do czwartku 7 maja do godz. 16 sprodaki@onet.pl
Poprzez email przesłałam do Was informację jakie dostaliście oceny z testu, który pisaliście w poprzednim tygodniu. Proszę sprawdzić.

FIZYKA:

Poniedziałek, 04.05.2020

Temat: Sprawdzian wiadomości 5. Dynamika.

MUZYKA:

Temat: Stanisław Moniuszko i opera

Dziś, przeczytajcie temat, zapiszcie w zeszycie co to jest opera i aria oraz najważniejsze fakty z biografii S. Moniuszki (s.118- 121).

Proszę o wysłanie zadania na ocenę z dnia 22.04. wraz z formami muzycznymi jakie tworzył Chopin. Piszcie każdą notatkę o którą proszę, bo zeszyt również będzie oceniany!

Prząśniczka oryginalna: https://www.youtube.com/watch?v=BZDFjZ0vJYM  (str. 118)

Prząśniczka XXI wieku: https://www.youtube.com/watch?v=Ik2PUPq3r9k

INFORMATYKA:

Temat:  Internet jako źródło informacji – prawa autorskie.

Proszę zapoznać się z informacjami zawartymi w materiałach:

https://support.google.com/legal/answer/3463239?hl=pl

RELIGIA:

WDŻ:

 
 

0 Komentarzy

Możesz być pierwszym, który doda komentarz.

 
 

Skomentuj