MATERIAŁY KLASA 8 4.05-8.05

JĘZYK POLSKI:

poniedziałek:

Temat: Użytkowe formy wypowiedzi – korekta prac. Lekcja przez Skype.
1.Odczytywanie przygotowanych przez uczniów prac zadanych na poprzedniej lekcji.
2. Wspólne dokonywanie korekty dotyczącej zarówno błędów kompozycyjnych jak i językowych, ortograficznych i interpunkcyjnych.
3. Wymiana  między uczniami poprawionych prac.
4. Zadanie domowe: Przygotowanie do powtórzenia o literackich formach wypowiedzi.

06.05. 2020
Klasa VIII
Temat: Jak poprawnie odczytać temat egzaminacyjnego wypracowania? Redagowanie planu rozprawki i opowiadania.
1. Analiza tematów wypracowań ( rozumienie tematu, dobór właściwej lektury, konieczne elementy potrzebne do realizacji tematu). A oto tematy ;
-Napisz charakterystykę wybranej postaci z lektury szkolnej, dowodząc, że warto ją ukazać w filmie.
-Wolność jest istotną wartością w życiu człowieka. Napisz rozprawkę, w której ustosunkujesz się do powyższej tezy. W uzasadnieniu swego stanowiska wykorzystaj przykłady z poznanych lektur.
-Napisz list do kolegi z zagranicy, w którym zachęcisz go zwiedzenia Rzymu i odszukania w nim śladów pierwszych chrześcijan oraz miejsc, gdzie bawił Neron i jego patrycjusze opisanych w „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza.
-Napisz rozprawkę, w której uzasadnisz, że „śmiech niekiedy może być nauką”. Odwołaj się do przykładów z lektur.
-To były wyjątkowe chwile! Opowiedz najciekawszą ,Twoim zdaniem , przygodę bohatera z wybranej lektury szkolnej.
– Wymyśl i opowiedz dalsze losy wybranego bohatera z lektury szkolnej. Pamiętaj, aby w swojej pracy wykazać się znajomością lektury.
2. Wspólne redagowanie planu do tematu nr 4 i nr 5
3. Redagowanie wybranej przez ucznia pracy.

(07.05.2020)
Klasa VIII
Temat: Język filmu.
1. Zapoznanie uczniów z gatunkami filmowymi – plansza edukacyjna.
2. Wypełnianie kart pracy sprawdzających znajomość gatunków filmowych.
3. Tworzenie mini słowniczka pojęć filmowych. Wyjaśnianie czym jest : ujęcie, scena, kadr, sekwencja, dubbing.
4. Plany filmowe i ich rodzaje. Zapoznanie i wyróżnianie siedmiu podstawowych planów filmowych.
5 Sporządzenie notatki z lekcji. 
6. Zadanie domowe : Przygotuj się do powtórzenia wiadomości z mitologii – powstanie świata według mitologii, najważniejsi bogowie greccy i ich królestwa.

JĘZYK ANGIELSKI:

4 th May 2020 Monday

Topic: Ziemia – nasza planeta

Podręcznik str. 109. Wykonaj ex. A/109 do zeszytu ( CAŁE PYTANIA i ODPOWIEDZI)  – odesłać

Wykonaj ex. C/109 – PRZEPISZ CAŁOŚĆ  !!!

Przepisz do zeszytu USEFULL EXPRESSIONS i przetłumacz .

5 th May 2020 Tuesday

Topic: Rozumienie tekstu czytanego.

Zeszyt ćwiczeń  strona 76- odesłać

Napisz odpowiedź na pytanie : Why do students  try to  cheat the teacher ? ( 20 słów- minimum)

JĘZYK NIEMIECKI:

HISTORIA:

08.05.2020      Temat: Konflikty na świecie po 1989 roku

1. Proszę zapoznać się z lekcją nr 2 str. 242 – 247.

  • zwrócić uwagę na rozwój państw Dalekiego Wschodu str. 242
  • problemy państw afrykańskich str. 243
  • współczesne konflikty na świecie (analiza infografiki str. 244 – 245)

2. Proszę przeglądnąć ilustracje na str. 246 – 247 i przeczytać opisy do nich.

  • zwrócić uwagę na postać Nelsona Mandeli

MATEMATYKA:

4.05 Temat: Utrwalenie wiadomości o okręgu – lekcja Skype.

https://epodreczniki.pl/a/pole-kola/DRHLS88kb

Podsumowanie działu 7. Proszę wykonać zadania z podręcznika str. 260, 261.

5.05 Temat: Powtórzenie wiadomości – pole i obwód koła – lekcja Skype.

https://pl.khanacademy.org/math/basic-geo/basic-geo-area-and-perimeter/area-circumference-circle/v/area-of-a-circle

Proszę rozwiązać zadania z podręcznika str. 262, 263.

6.05 Temat: Sprawdzian – pole i obwód koła – lekcja Skype.

BIOLOGIA:

Temat: Różnorodność biologiczna (137-142)

1. Zapoznaj się z lekcją https://www.youtube.com/watch?v=Rx_N-hsDj4Q&list=PLv92Ydz70ZZCjIIeH4rvfYHKxKXropTdb&index=2

2. Na podstawie treści podręcznika oraz filmu, odpowiedz na pytanie: W jaki sposób wymarcie gatunku wpływa na ekosystem?  Odpowiedź zapisz w zeszycie.

GEOGRAFIA:

Temat : Poznajemy kraje Ameryki Północnej – Kanada . (podr. Str. 132-139)

Notatka z lekcji :

Kanada to drugi pod wględem wielkości kraj świata – słabo zaludniony – gęstość zaludnienia śr. 3,5 os./km.  Kwadratowy . Większą część Kanady porasta „ tundra” ( zimne bezleśne obszary z wieczną  zmarzliną ) oraz „ tajga” ( lasy iglaste )

W południowej Kanadzie są dobre warunki dla rozwoju rolnictwa ( żyzne gleby , klimat umiarkowany ciepły) . Wielkoobszarowe gospodarstwa rolne – „ farmy” są zmechanizowane . Kanada jest wielkim producentem i eksporterem żywności (pszenica).

Kanada posiada olbrzymie zasoby surowców np.: ropa naft. , gaz ziemny, węgiel kam.,rudy: żelaza , niklu, uranu , złoto, diamenty . Wielki udział w dochodach tego bogatego kraju mają usługi finansowe i handel.

Zad.dom. – podr. Str.150 zad. 13.  Wymienić (3) charakterystyczne zwierzęta wystepujące w Kanadzie.

Termin: do 13.05.2020r.    janowak41@interia.pl

CHEMIA:

Temat: Właściwości kwasu etanowegolekcja online. Zadanie domowe zad.2 strona 168 

Proszę przesłać do czwartku 7 maja do godz. 16 sprodaki@onet.pl

FIZYKA:

Poniedziałek, 04.05.2020

Temat: Odbicie i rozproszenie światła.

Proszę zapoznać się z materiałem dydaktycznym:

https://epodreczniki.pl/a/prawo-odbicia-swiatla-powstawanie-obrazu-pozornego-w-zwierciadle-plaskim-rozproszenie-swiatla/D1DVhc9NF , w tym materiale dydaktycznym przećwiczyć zadania podsumowujące lekcje 1 i 2. W zeszycie ćwiczeń wykonać ćwiczenie 6/s.97.

EDB:

WYCH-FIZYCZNE:

INFORMATYKA:

Temat:  Internet jako źródło informacji – prawa autorskie.

Proszę zapoznać się z informacjami zawartymi w materiałach:

https://support.google.com/legal/answer/3463239?hl=pl

RELIGIA:

WDŻ:

 
 

0 Komentarzy

Możesz być pierwszym, który doda komentarz.

 
 

Skomentuj