MATERIAŁY KLASA 1 27.04-30.04

PONIEDZIAŁEK  27.04.2020

ED. POLONISTYCZNA

Temat dnia: Balony i latawce.

 • Jak wyglądałby twój lot balonem- zaprojektuj i narysuj swój balon, obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=yfHfX7V_nuA
 • Obejrzyj ilustrację na stronie 6-7 w podręczniku.
 • Ułóż trzy zdania o zabawach dzieci na ilustracji i zapisz je w zeszycie- zadanie prześlij do sprawdzenia.
 • Przeczytaj zdania w podręczniku na str.7
 • Spróbuj wyjaśnić dlaczego wiatrak się kręci.
 • Utrwalamy alfabet- wykonaj ćwiczenia 1,2,3 str.3
 • Wpisz właściwe litery, a następnie odszyfruj wyrazy-ćw.4, str.4
 • W wyrazach ukryły się niepotrzebne sylaby. Odszukaj je i skreśl, a następnie zapisz powstałe wyrazy. Połącz je z odpowiednimi obrazkami-ćw.5, str.5
 • Wpisz do diagramu nazwy obrazków i odczytaj hasło-ćw.6, str.5
 • Wspomnienie Wielkanocy- w wolnej chwili wykonaj ćwiczenia na str. 100-101

ED. MATEMATYCZNA

Powtarzamy:

 • Oblicz. Połącz liniami działania, które mają te same wyniki-ćw.1, str.41
 • Rozwiązujemy zadania z treścią, odczytujemy temperaturę powietrza-ćw.2,3,4 str.41
 • Obliczenia pieniężne- ćw.5, str.41

WTOREK  28.04.2020

ED. POLONISTYCZNA

Temat dnia: Wieje wiatr.

 • Przeczytaj wiersz Ludwika Jerzego Kerna „ Panie wietrze”- podręcznik, str.8
 • Porozmawiaj z rodzicami na temat wiatru.
 • Przeczytaj z odpowiednią intonacją zdania zakończone znakiem zapytania- podręcznik, str.8
 • Przeczytaj zdania o panu Wietrze. Na podstawie wiersza zamieszczonego w podręczniku na stronie 8 pokoloruj odpowiednie okienka z sylabami. Odczytaj hasło i je napiszćw.1, str.6
 • Co robi wiatr? Połącz liniami wyrazy z lewej i prawej strony obrazka-w.3, str.7
 • Poszukaj różnic-ćw.4, str.7
 • Opowiedz jak należy się ubierać w wietrzne dni- wykonaj rysunek.

ED. PRZYRODNICZA

Dobry i zły wiatr- obejrzyj film- https://www.youtube.com/watch?v=QogX1FbRmF0

ŚRODA  29.04.2020

ED. POLONISTYCZNA

Temat dnia: W chmurach.

 • Wysłuchaj wiersz Juliana Tuwima „Dyzio marzyciel” https://www.youtube.com/watch?v=rZRv1pKSUP0
 • Przeczytaj wiersz jeszcze raz i wykonaj ćwiczenia- podręcznik, str.10
 • Odpowiedz całymi zdaniami na pytania-ćw.1, str.8- zadanie wyślij do sprawdzenia
 • Wyjaśnij, co oznaczają  wyrażenia związane z chmurami-ćw. 2, str.8
 • Przeczytaj informacje o chmurach w podręczniku, str.11
 • Obejrzyj film edukacyjny https://www.youtube.com/watch?v=PVGjzJYrMdM
 • Na podstawie informacji zawartych w podręczniku na stronie 11 napisz nazwy chmur-ćw.3,str.9
 • Uporządkuj zdania i przepisz je we właściwej kolejności do zeszytu.-ćw.4, str.4

MATEMATYKA

Powtarzamy:

 • Utrwalamy dni tygodnia https://www.youtube.com/watch?v=KJiXPp1jSgQ
 • Wykonaj ćw.6,str.41
 • Uzupełnij liczby w ćw.1, str.42
 • Rozwiązujemy zadanie z treścią-ćw.2, str.42
 • Rozwiązujemy zadanie na obliczenia pieniężne -ćw. 3, str.42
 • Ustalamy zasadę rozmieszczenia liczb na kartach-ćw.4, str.42

CZWARTEK 30.04.2020

ED. POLONISTYCZNA

Temat dnia: Latające maszyny.

 • Obejrzyj film „ Byli sobie wynalazcy- Bracia Rad i lotnictwo” https://www.youtube.com/watch?v=y7rLghz6bzY
 • Przeczytaj informację w podręczniku „Latające maszyny” –str.12-13
 • Na podstawie informacji zawartych w podręczniku na stronach 12, 13 zaznacz właściwe odpowiedzi -ćw.1, str. 10
 • Jak mogłyby wyglądać  pojazdy? Narysuj swoje pomysły-ćw.2, str.10
 • Porozmawiaj z rodzicami o roli samolotów w transporcie i innych dziedzinach życia codziennego.
 • Dopisujemy wyrazy w liczbie mnogiej-ćw.3, str.11
 • Korzystając z informacji nazwij maszyny latające-ćw.4, str.11
 • Odwzoruj samolot- ćw.5, str.11

MATEMATYKA

 • Rozwiązujemy zadanie nietypowe –ćw.1, str.12
 • Rozwiązujemy zadanie bez wszystkich danych –ćw. 2, str.12
 • Rozwiązujemy zadanie z nielogicznym warunkiem-ćw.3, str.12
 • Rozwiązujemy zadanie kilkuelementowe- ćw.4,str.12
 • Poćwicz dodawanie poprzez zabawę

http://www.matzoo.pl/klasa1/dodawanie-wewnatrz-drugiej-dziesiatki_1_8

JĘZYK ANGIELSKI:

27.04.2020

Podręcznik str. 57 ( przypomnieć słówka z ćw. 1/57)

Podręcznik str 58 ćw. 1 ( wskaż , do jakiej grupy należą produkty )

Zeszyt ćwiczeń str.  51.

INFORMATYKA:

Zapraszam wszystkich do interaktywnych ćwiczeń na stronie:

https://www.matzoo.pl/klasa1

WYCH-FIZYCZNE:

 
 

0 Komentarzy

Możesz być pierwszym, który doda komentarz.

 
 

Skomentuj