MATERIAŁY KLASA 3 27.04-30.04

EDUKACJA MATEMATYCZNA:

27.04 Rozwiązywanie zadań rozmaitych. Rozkładanie liczb czterocyfrowych na składniki.-ćw. str 49-50.                                                             ED. PRZYRODNICZA -Zapoznaj się z położeniem Kenii,Mongolii, Chin na mapie świata. Informacje w elementarzu. 

 28.04 2020                                                                                                                                                                                                                                            ed.matematyczna– Jednostka długości- kilometr.Zamienianie jednostek kilometry na metry.Elementarz str.51. Wykonaj zadanie 1. Ćwiczenia str 51. Prześlij zadania.                                                                                                                                           

30.04.2020                                                                                                                                                                                                                                               ed.matematyczna– Rozwiązywanie zadań z treścią na obliczanie dużych odległości.  Elementarz-wykonaj zadanie 1 i 2 str.55 – prześlij zadania. 

ed.techniczna– Z kartonu i papieru wykonaj pojazd kosmiczny według swojego pomysłu . Prześlij pracę.       

PONIEDZIAŁEK 27.04.2020

ED. POLONISTYCZNA

Temat  dnia: Spotkanie z lekturą – nowe przygody „Dzieci z Bullerbyn”.

 • Obejrzyj film „Dzieci z Bullerbyn” https://www.youtube.com/watch?v=NPj0kIHCR3Q
 • Narysuj ilustrację do wybranej scenki z filmu.
 • Napisz 5-6 zdań na temat przygód dzieci z Bullerbyn- zadanie to wyślij do sprawdzenia.

  WTOREK 28.O4.2020

   ED. POLONISTYCZNA

  Temat dnia: Dzieci świata.

 • Przeczytaj fragment opowiadania Joanny PLesnar  „Dzieciologia”- podręcznik, str.20
 • Wyjaśniamy  niezrozumiałe  słowa: ornitolog- miłośnik ptaków, obserwuje i bada ptaki,

dendrolog- bada i obserwuje drzewa.

 • Wykreśl z diagramu sylaby tworzące nazwy pokazanych ptaków. Z pozostałych sylab odczytaj hasło. Zapisz je- ćw.1, str.19
 • Wypowiadamy się na temat przeczytanego opowiadania.
 • Porozmawiaj z rodzicami na temat swojego dzieciństwa, obowiązków i czasu wolego.
 • Przyjrzyj się obrazkom. Podpisz każdy krótkim zdaniem – możesz skorzystać z wyrazów w ramce. W ostatnim okienku narysuj siebie i swoje ulubione zajęcie-ćw.2, str.19
 • Na podstawie tekstu A to ciekawe! na s. 21 w podręczniku dopisz nazwy państw-ćw.3, str.20
 • Napisz kilkuzdaniową wypowiedź na temat dowolnego epizodu ze swojego życia- zadanie to prześlij do sprawdzenia.
 • Określ osobę i liczbę podanych czasowników. Skorzystaj ze wzoru-ćw.4, str.20

ED. SPOŁECZNA

ŚRODA 29.04.2020

ED. POLONISTYCZNA

Temat dnia: Z wizytą w pasiece.

Utrwalamy- Legendy kontra błędy.

 • Jak piszemy „nie” z czasownikiem? Określamy liczby i osoby czasownika przeczytaj informację w podręczniku na str.23
 • Przyjrzyj się wzorowi. Przekształć podane zdania w zdania rozkazujące, w których występują czasowniki z przeczeniem nie- ćw.7str.21
 • Do czasowników z ramki dodaj przeczenie nie i wpisz je w odpowiednie miejsca- ćw.8 str.21
 • Rozszyfruj wiadomość i ją zapamiętaj ćw.9str.21
 • Obejrzyj filmy https://www.youtube.com/watch?v=LMLSxZJTNnE
 • Przeczytaj informację  o pasiece i pracy pszczelarza w podręczniku, str.24-25
 • Napisz w zeszycie kilka zdań (5,6 zdań) na temat pracy pszczół i pszczelarza- zadanie to wyślij do sprawdzenia.
 • Przeczytaj zdania. Podkreśl w nich czasowniki i nazwy wykonawców czynności. Przekształć zdania tak, aby podkreślone wyrazy wystąpiły w liczbie pojedynczej. Zapisz je- ćw.4, str.23
 • Tworzymy rodzinę wyrazu pszczoła (zapamiętaj pisownię wyrazu)- ćw.5,str.23
 • Utrwalamy pisownię sz po spółgłoskach- ćw.6,str.23

ED. PLASTYCZNA

 • Poznaj dzieła znanych malarzy- obejrzyj ilustrację i przeczytaj informację w podręczniku na str.22
 • Wykonaj ćwiczenia 5,6, str.20.
 • Jaką scenę ze swojego życia chciałbyś/chciałabyś namalować- stwórz odpowiedni obraz, namaluj farbami- zadanie prześlij do sprawdzenia.

CZWARTEK 30.04.2020

ED.POLONISTYCZNA

Temat dnia: Więcej o ziemi.

 • Przeczytaj wpis do pamiętnika, podręcznik, str.26
 • Obejrzyj film „Planeta Ziemia” https://www.youtube.com/watch?v=0f_gB3MQsjU
 • Co to jest ekologia?- Obejrzyj film i odpowiedz na pytanie. https://www.youtube.com/watch?v=RV5IBJGAypY
 •  Przypomnij sobie kolejność występowania planet w Układzie Słonecznym lub sprawdź to w wybranym źródle wiedzy. Wpisz w okienka odpowiednie liczby-ćw.1, str.24
 • Na podstawie wpisu do pamiętnika na s. 26 w podręczniku skreśl błędne wyrazy. Obok napisz poprawne-ćw.2, str.24
 • Uzupełnij tabelę odpowiednimi wyrazami ze zmiękczeniami-ćw.3, str.24
 • Ćwiczymy nasz język, utrwalamy alfabet- przeczytaj informację w podręczniku, str.27
 •  Wykonaj ćwiczenia 4,5,6,7 str.2

ED.  MUZYCZNA

JĘZYK ANGIELSKI:        

30.04.2020

Podręcznik str. 52  . Zapoznać się z nazwami sklepów. Wyciąć kartę pracy  z zeszytu ćwiczeń ( nie ma podanej strony. Jest nagłówek: Unit 5   mini – flashcards). Po wycięciu ,proszę je wkleić do zeszytu i podpisać.

Zeszyt ćwiczeń str.50. Przepisać do zeszytu chmurkę z ćw. 1:

 Let’s go to the market!                                      Chodźmy na targ.

OK. Now, let’s go to the bookshop.                   Dobrze, teraz chodźmy do księgarni.

Według tego przykładu proszę dopisać jeszcze 3 i  przesłać.

Zrobić ćw. 2/50

INFORMATYKA:        

Proszę napisać w programie Word lub innym programie do edycji tekstu, przepis na ulubione danie – można przesłać do sprawdzenia.  

WYCH-FIZYCZNE:    

                                                                                          

 
 

0 Komentarzy

Możesz być pierwszym, który doda komentarz.

 
 

Skomentuj