MATERIAŁY KLASA 7 27.04-30.04

JĘZYK POLSKI:

 (27.04.2020)
Temat: Dekalog – tekst biblijny i jego średniowieczna ilustracja.
1.Odczytaj fragment Biblii zamieszczony w podręczniku na str.215-216
2.Napisz , które z przykazań uznajesz za uniwersalne, czyli takie, które winno obowiązywać wszystkich niezależnie od wyznania.
3.Napisz jakich sfer życia dotyczą przykazania i podziel je na te, które odnoszą się do powinności wobec Boga i tych – dotyczących relacji między ludźmi.
4. A teraz w podręczniku na stronie 216 obejrzyj Tablicę Dziesięciorga Przykazań.
5. Co zauważasz? Jak ukazano treść Dekalogu? Każda scena składa się z 2 elementów , wykorzystując antytezę ( dobro – zło) – po jednej stronie ukazano wypełnienie , a po drugiej złamanie danego przykazania.
6. Wpisz do zeszytu . co wg Słownika symboli oznacza:
a) prawy ( strona prawa) symbolizuje bóstwo, zbawienie, duchowość, wyższe cnoty, autorytet, prawo, porządek, dobrobyt, szczęście.
b) lewy ( lewa strona) symbolizuje stronę materialną, doczesną, gorszą, nieprawą, śmierć, potępienie, nielegalność.
Myślę, że już wiecie, dlaczego po prawej stronie umieszczono w danych scenach to co dobre i właściwe, a po lewej – naruszenie przykazania.
7. Prześlij do zaliczenia rozwiązanie polecenia nr 3 z lekcji.

(29.04.2020)

Temat: Powtórzenie wiadomości o budowie zdania pojedynczego.
1. Przeanalizuj zamieszczone w podręczniku na str.225 i 226 tabele ilustrujące poznane części mowy oraz poznane części zdania. W ten sposób sobie je przypomnisz.
2. A teraz sprawdź czy wszystko zrozumiałeś/łaś, w tym celu nazwij części mowy w wypowiedzeniu – ćw. 1 str.226. 
3.Dla utrwalenia znajomości części mowy wykonaj również ćw. nr 2 z podręcznika str.226
4.Czas na rozbiór zdania pojedynczego, tutaj musisz nazwać części zdania. W tym celu wykonaj wykres podanych zdań zamieszczonych w podręczniku w ćwiczeniu nr 3 i 4 na str.227. Wykres ten sporządź według wzoru podanego w tabeli dotyczącej informacji o częściach zdania ( podręcznik str.226).
5. Zadanie domowe : Prześlij rozwiązanie  ćwiczenia nr 1 ze str.226 oraz ćwiczenia nr 3 ze str.227 ( podręcznik).

(30.04.2020)
Temat: Przy okrągłym stole – symboliczny początek rycerstwa.
1.Odczytaj tekst z podręcznika zamieszczony na str.228 – 230.
2.Określ czas akcji (epoka)
3. Wymień bohaterów i napisz kim są.
4.Napisz, jaki problem został rozwiązany dzięki temu, że stół był okrągły?
5.Podaj kto rozwiązał ten problem i jaką miał wiedzę o świecie.6. Na podstawie wypowiedzi Merlina sporządź kodeks rycerza. Pamiętaj , że każdy punkt kodeksu powinien mieć jednorodną formę ( równoważników zdania lub  czasowników w drugiej osobie trybu rozkazującego).7 . Przyślij do sprawdzenia zredagowany kodeks.

JĘZYK ANGIELSKI:

27th April 2020 Monday

Topic: Powtórzenie wiadomości – rozdział 6.

Podręcznik str. 100 ex. D ( numerki), ex. E/101 ( numerki)

Ex. F/101 do zeszytu. Zadania D E i F odesłać.

30 th, April 2020 Thursday

Topic: Powtórzenie wiadomości 2

Zeszyt ćwiczeń str. 76 ex. A,C,D.

Str. 77 – cała strona.

Wszystko odesłać!!!

JĘZYK NIEMIECKI:

MATEMATYKA:

27. 04 Temat: Figury w układzie współrzędnych.

Proszę przeanalizować przykłady zawarte w podręczniku str. 251-258.

Proszę obejrzeć materiał filmowy:

Proszę rozwiązać w zeszycie zadania: 1, 2, 5, 8 str. 259/260. Zadanie 5 prześlij do sprawdzenia.

28. 04 Temat: Współrzędne środka odcinka.

Proszę przepisać do zeszytu tabelkę z podręcznika str. 255, oraz wzór na wyznaczenie środka odcinka AB – str. 255.

Proszę rozwiązać zadania: 9, 10, 14, 17, 18 str. 260/261. Zadanie 18 prześlij do sprawdzenia.

30. 04 Temat: Układ współrzędnych – ćwiczenia online.

Proszę utrwalać poznane wiadomości na stronie:

https://www.matzoo.pl/klasa7/punkt-w-ukladzie-wspolrzednych_55_405

BIOLOGIA:

Temat: Higiena i choroby układu nerwowego (str. 185-189)
1. Obejrzyj prezentację https://view.genial.ly/5e95f3d8682dd50db8733af4/presentation-higiena-i-choroby-ukladu-nerwowego?fbclid=IwAR1XwuesexiRfYTWBMjM0OVvlO4msuaUFU9gNqUpQZe4SQ45Q4yGeI6bjPM2. Jako podsumowanie działu, proszę wykonać zadania powtórzeniowe (str.191-192). Odpowiedzi zapisz w zeszycie i prześlij zdjęcie na maila szkolnego.

FIZYKA:

Poniedziałek, 27.04.2020

Temat: Podsumowanie wiadomości z dynamiki (1h).

Proszę przeczytać z podręcznika ten temat lekcji s.190-193,

następnie zapoznać się z materiałem dydaktycznym:

https://epodreczniki.pl/a/podsumowanie-wiadomosci-z-dynamiki/D19QLGnVi ,

do utrwalenia wiedzy przećwiczyć rozwiązywanie 10. Test tam zawarty,

w zeszycie ćwiczeń zrobić zad.1,2,3/s.86.

CHEMIA:

Temat: „Powtórzenie wiadomości – wzory i nazwy związków chemicznych, równania reakcji chemicznych”

Lekcja powtórzeniowa przed „kartkówką” z dwóch tematów z podręcznika ze stron:

130 oraz 142.

Zagadnienia do testu:

1.            Wzory sumaryczne i strukturalne (temat w książce str.130)

2.            Równania reakcji chemicznych (temat w książce str.142)

Tematy te są idealnie omówione w tych dwóch krótkich filmach.

Test będziecie „pisać” w najbliższy czwartek. 

  Adres do testu na Testportalu na którym którym znajduje się krótki test z tych tematów.

https://www.testportal.pl/test.html?t=eAGMhqCKJHnr

Test będzie udostępniony od czwartku 29 kwietnia od godz 12 przez kolejne 24 godziny czyli do  piątku do godz.12.

Proszę wpisać swoje dane: imię, nazwisko, klasę i email i zaznaczać odpowiedzi. Po zakończeniu pracy  automatycznie otrzymam Wasze odpowiedzi. O ocenach zostaniecie poinformowani mailem w przyszłym tygodniu.

W razie problemów proszę pisać pytania do mnie na  adres szkoły sprodaki@onet.pl

MUZYKA:

Temat: Polonez. Opracowanie artystyczne muzyki ludowej.

            Przeczytajcie temat, s. 115- 117 i zapiszcie w zeszycie notatkę

jakim tańcem jest polonez, i skąd się wywodzi. Zeszyt będzie oceniany!

Proszę o wysłanie do następnej lekcji zadania z zeszłego tygodnia (Chopin)

Obejrzyjcie słynnego poloneza z filmu Pan Tadeusz

INFORMATYKA:

Waszym zadaniem jest instalacja komunikatora Skype, proszę odnaleźć mnie po adresie: live:.cid.1697aae14029aa2e

Po dodaniu całej klasy, utworzymy grupę aby łączyć się na lekcje online.

WYCH-FIZYCZNE:

RELIGIA:

 
 

0 Komentarzy

Możesz być pierwszym, który doda komentarz.

 
 

Skomentuj