MATERIAŁY KLASA 8 27.04-30.04

JĘZYK POLSKI:

( 27.04.2020)
Temat : Nasza pierwsza lekcja na Skype – ustalamy zasady pracy . Omówienie zasad oceniania recenzji.
1. Ustalenie zasad obowiązujących w czasie lekcji przez Skype.
2. Omówienie kryteriów oceny recenzji lektury pt.” Pan Tadeusz”.

(29.04.2020)

Temat:Język polski jest bogaty i lubi rozrzutność.
1.Ułóż trzy zdania , w których wyrazisz swój zachwyt dla książki. Nie wymieniaj jej tytułu ani nie podawaj autora.
2. Teraz ze zdań wypisz określenia dotyczące książki (jaka?). Spróbuj je zastąpić innymi synonimami ( wyrazami bliskoznacznymi). W razie potrzeby skorzystaj ze słownika.
3.Dopisz jak najwięcej synonimów do następujących wyrazów :
– kochać
-naśladować
-ufać
4.Teraz otwórzcie załącznik do lekcji. przeczytajcie tekst i zwróćcie uwagę na podkreślone wyrazy. Jaki wpływ mają one na treść? Napiszcie. Zapamiętajcie, że te podkreślone wyrazy nazywamy wyrazami modalnymi.
5.A teraz podane zdania przekształć tak , aby złagodzić ostrość użytych tam wyrazów :
– Po prostu kłamiesz.
– Ależ on łże.
-Umarł przed rokiem.
-Jesteś już stary.
-Przystępujemy do podwyżki cen.
Jak już się domyśliłeś/łaś zmieniając formę wyrazów na łagodniejszą używasz eufemizmów.
6. Homonimy to wyrazy, które mają identyczną pisownię i wymowę, ale różnią się pochodzeniem i znaczeniem np. zamek ( budowla) – zamek ( zamknięcie).
Homofony są odmianą homonimów . Do homofonów zaliczmy wyrazy, które różnią się pisownią, znaczeniem i pochodzeniem, ale mają identyczną wymowę, np. masaż( leczniczy)ale masarz (osoba zajmująca się wyrobem wędlin).
7.Pomyśl i podaj znane Ci przykłady homonimów i homofonów.
8. Do podanych wyrazów dopisz ich antonimy:
– mądry –
-odwaga –
-dobro –
– mały –
– nienawiść –
– prawda – 

(30.04.20200)

Temat: Utrwalenie wiadomości o poznanych użytkowych formach wypowiedzi.
1 Przypomnienie budowy poznanych form użytkowych: ogłoszenie/zawiadomienie, zaproszenie,  reklama, dedykacja, przepis, instrukcja,toast, kodeks , SMS, email, podanie , życiorys/CV, list motywacyjny.
2.Podział zadań, zebranie wiadomości , redagowanie wyznaczonej formy , sprawdzanie  w czasie zajęć prze Skype i wymiana materiałów.
3. Zadania
-Szukasz zajęcia na wakacje , aby dorobić do kieszonkowego. Zredaguj odpowiednie ogłoszenie. Użyj dwóch argumentów , które przekonają, że warto cię zatrudnić.
-Twoja klasa organizuje wieczorek poetycki. Zredaguj w imieniu kolegów i koleżanek test zaproszenia dla dyrektora szkoły. Podaj co najmniej dwie informacje o przebiegu tego spotkania.
-Zareklamuj miejsce, w którym lubisz odpoczywać. Użyj w reklamie porównania i metafory.
– Podczas wakacji poznałeś kolegę z zagranicy. Chcesz mu podarować wspólne zdjęcie. Napisz odpowiednią dedykacje.
-Sporządź instrukcję bezpiecznego poruszania się po mieście w czasach koronawirusa.
-Jesteś na przyjęciu weselnym Klary i Wacława , bohaterów „Zemsty”. Zredaguj toast , który mógłbyś wznieść za młodą parę
-Należysz do współczesnego bractwa rycerskiego. Przedstaw jego kodeks.
-Nie przyjdziesz na umówione spotkanie z kolegą/koleżanką . Napisz odpowiedniego SMS-a.
-Napisz do kolegi / koleżanki krótki e-mail, w którym poinformujesz, gdzie i jak spędzisz wakacje.
-Napisz podanie do redakcjo czasopisma „Mój pies” z prośbą o rozpropagowanie akcji : 'Nie strzelaj w sylwestra”.
-Robisz doskonałe zdjęcia.Poszukujesz pracy jako fotograf. Zredaguj list motywacyjny

JĘZYK ANGIELSKI:

28 th April 2020 Monday

Topic: Powtórzenie Czas Present Perfect i Past Perfect.

Podręcznik str. 107. Przepisz do zeszytu UWAGA ( z czerwonym wykrzyknikiem ) – odesłać

Wykonaj ex. F i G – PRZEPISZ CAŁE zdania !!! Ex. H i I Wykonać- numerki.- odesłać

Zeszyt ćwiczeń ex. 4/79- odesłać

29 th April 2020 Tuesday

Topic: Redagowanie wiadomości.

Zeszyt ćwiczeń cała strona 80.- odesłać

Napisz wiadomość  po angielsku do swojego nauczyciela ( 50-80 słow).  W mailu napisz:

– Jak się czujesz nie chodząc do szkoły

– od jak dawna nie chodzisz do szkoły

– co robisz w domu

– jakie masz plany na maj

– jak radzisz sobie z nauką

ODESŁAĆ

JĘZYK NIEMIECKI:

MATEMATYKA:

27.04 Temat: Liczba pi. Zajęcia- Skype

Proszę zapoznać się z definicją zawartą w podręczniku, str. 243, 244. Proszę przeanalizować przykłady str. 244-245.

Proszę zapoznać się z materiałem filmowym:

Proszę rozwiązać zadania: 3, 4, 6, 7 str. 246/247.

28. 04 Temat: Długość okręgu, obwód koła.

Zapoznaj się z definicją zamieszczoną w podręczniku str. 249, przeanalizuj przykłady rozwiązane na str. 249.

Proszę rozwiązać zadania: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (jeden przykład), 8, 13, 14 (jeden przykład) str. 250/251. Proszę przesłać do sprawdzenia.

29. 04 Temat: Pole koła. Zajęcia- Skype.

Proszę przepisać wzór na pole koła – podręcznik str. 253.

Obejrzyjcie materiał filmowy:

Proszę rozwiązać zadania z podręcznika: 1, 2, 3, 4, 5 (jeden przykład), 9, 12 str. 256/257.

CHEMIA:

Wtorek -28 kwietnia
10.00 – lekcja online Temat: „Szereg homologiczny kwasów monokarboksylowych”

FIZYKA:

Poniedziałek, 27.04.2020

Temat: Sprawdzian wiadomości 4. Drgania i fale.

GEOGRAFIA:

Temat : Ameryka Północna – podział polityczny .Ludność Ameryki Północnej (podr. Str. 100 (mapka) , str. 122 – 131 .

  1. Poznajemy kraje Ameryki Północnej .

Wymienić 8 państw – ich stolice i język urzędowy :

………….    …………    …………

………….     …………    ………..

…………..     ………..     ………..

Kuba          ………….      hiszpański

…………..    ………….     ………….

…………..     …………     ………….

……………    ………….     ………….

  1. Ludność Ameryki Północnej .

Wpisujemy kto to :

Metysi – ……

Mulaci – ……

Zambosi – …..

Indianie – …….

  1. Urbanizacja w Ameryce Północnej .

Wymienić 3 wielkie skupiska ( megalopolis ) w USA  , wymienić po 4 miasta należące do nich . Termin : do 06.05.2020r.   janowak41@interia.pl

WYCH-FIZYCZNA:

RELIGIA:

 
 

0 Komentarzy

Możesz być pierwszym, który doda komentarz.

 
 

Skomentuj