MATERIAŁY KLASA 1 20.04-24.04

PONIEDZIAŁEK  20.04.2020

POLSKI

Temat dnia: Odwiedzamy muzea.

 • Przeczytaj wiersz Ireny Zarzyckiej „Awantura w muzeum”- ćw. 1, str.92
 • Wyjaśniamy pojęcie kustosz- to ktoś, kto opiekuje się muzeum.
 • Dokończ i napisz zdania- ćw.2, str.92
 • Układamy zdania z rozsypanki wyrazowej- ćw.3, str.92
 • Odwiedzamy muzea- rozmowa z rodzicami na temat muzeów- skorzystaj z informacji w podręczniku na str.102-103
 • Przeczytaj wypowiedzi dzieci. Połącz linią każde dziecko z muzeum odpowiadającym jego zainteresowaniom. Powiedz, co można tam zobaczyć- ćw.4, str.93
 • Wytnij obrazki z „Wycinanki” i przyklej je w odpowiednich gablotach- ćw.5, str.93
 • Przeczytaj zdania i zgadnij, kto co zbiera. Wpisz imiona pod kolekcjami- cw.6, str.93
 • Muzeum Afrykanistyczne w Olkuszu- obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=NpAMK0vavrs

Poćwicz w wolnej chwili głośne czytanie- podręcznik, str.114

MATEMATYKA

 • Zabawy matematyczne z rodzicem „ Dopełniamy do 10”
 • Analizujemy dodawanie liczby jednocyfrowej do liczby 7- podręcznik, str.45
 • Oblicz wyniki działań wybranym sposobem- ćw.1, str. 40
 • Rozwiązujemy zadanie z treścią- ćw. 2, str.40
 • Rozwiązujemy zadanie na porównanie różnicowe- ćw.3, str.40
 • Otrzymywanie określonej kwoty za pomocą monet o rożnych wartościach-ćw.4,str.40

WTOREK  21.04.2020

POLSKI

Temat dnia: Literowe opowieści- dź jak dźwięk.

 • Wprowadzamy dwuznak na podstawie wyrazu podstawowego dźwięk– podręcznik, str.104
 • Analiza i synteza słuchowo-wzrokowa wyrazów z głoską dź- ćw.1,2 str.94
 • Rozwiąż rebus- ćw.3, str. 94
 • Napisz najpierw po śladzie, a potem samodzielnie- ćw.4, str.95
 • Czytanie ze zrozumieniem tekstów z dwuznakiem dź –podręcznik, str.104
 • Ułóż zdania z rozsypanek wyrazowych. Podpisz nimi obrazki-ćw.5, str.95
 • Przeczytaj zdanie. Zakryj je i napisz z pamięci- ćw.6, str.95
 • Przepisz do zeszytu tekst, podr. str. 104, od słów: -Nasz hymn to Mazurek… – proszę przesłać zadanie do sprawdzenia.
 • Naucz się pięknie czytać – podręcznik, str.104-105.

MATEMATYKA

Powtarzamy:

 • Przeanalizuj i rozwiąż z rodzicem zadania w podręczniku, str.46
 • Rozwiąż zadanie 6, str.47 podręcznik, w zeszycie.
 • Odczytaj temperaturę z termometrów- ćw.7, str.47
 • Wykonaj zadania 8,9,10, str.47 w podręczniku.

ŚRODA  22.04.2020

POLSKI

Temat dnia: Spotkanie z lekturą : „Pinokio”

PLASTYKA

Namaluj ilustrację do obejrzanego filmu(scenkę, która spodobała ci się najbardziej)- ilustracje prześlij do sprawdzenia.

MATEMATYKA

 • Rozwiązujemy zadania nietypowe- wykonaj zadanie 1,2,3,4,5 w podręczniku, str.48
 • Rozwiąż zadanie 6 ,podręcznik, str.48. Zapisz obliczenia i odpowiedź w zeszycie

CZWARTEK 23.04.2020

Temat: Literowe opowieści- dzi jak dziecko.

 • Wprowadzamy trójznak  dzi, Dzi na podstawie wyrazu podstawowego dziecko- podręcznik, str.106.
 • Analiza i synteza słuchowo- wzrokowa wyrazów z głoską dzi- ćw.1,str.96
 • Odszukaj w wyrazach wspólną dla nich wszystkich cząstkę literową. Otocz ją pętlami- ćw.2, str.96.
 • Utrwalamy podział wyrazów na sylaby-ćw.3, str.96
 • Napisz trójznak dzi, Dzi najpierw po śladzie a potem samodzielnie- ćw.4, str.97
 • Teraz przeczytaj teksty z poznanymi znakami- podręcznik, str.106-107
 • Uzupełnij zaproszenie wyrazami z „Wycinanki”. Przeczytaj uzupełniony tekst-ćw.5, str.97
 • Przepisz do zeszytu dowolne trzy zdania z tekstu ze str.106 w podręczniku.
 • Naucz się pięknie czytać- podręcznik, str.106-107

MUZYKA

PIĄTEK 24.04.2020

ED. POLONISTYCZNA

Temat dnia: Literowe opowieści jak dżem.

 • Wprowadzamy dwuznak dż, Dż na podstawie wyrazu podstawowego dżem– podręcznik, str.108
 • Analiza i synteza słuchowo- wzrokowa wyrazów z głoską dż- ćw.1, str.98
 • Połącz liniami w pary pasujące do siebie wyrazy-ćo.2, str.98
 • Napisz dwuznak dż, Dż oraz wyrazy z poznanymi literami- ćw.3, str.99
 • Przeczytaj teksty z dwuznakiem dż- podręcznik,str.108-109
 • Przeczytaj fragment wiersza Juliana Tuwima „Dżońcio”. Podkreśl imię psa. Przepisz starannie dwie pierwsze linijki do zeszytu-ćw.4, str.99
 • Teraz masz czas na zabawę https://www.youtube.com/watch?v=ZYFAIupyHhM
 • Przeczytaj wiersz „Literki na miękko” Marcina Brykczyńskiego- podręczni,str110
 • Wybierz jeden wierszyk i naucz się go na pamięć.
 • Naucz się czytać tekst w podręczniku na stronie 108-109

ED. PRZYRODNICZA

JĘZYK ANGIELSKI:

( 20.04.2020 poniedziałek)

Ćwiczenia str. 54 ćw. 1 i 2.

INFORMATYKA: Proszę wykonać w programie Paint rysunek swojej ulubionej zabawki.

RELIGIA:

 
 

0 Komentarzy

Możesz być pierwszym, który doda komentarz.

 
 

Skomentuj