MATERIAŁY KLASA 3 20.04-24.04

PONIEDZIAŁEK 20.04.2020

POLSKI

Temat  dnia: Kim zostanę jak dorosnę?

 • Przeczytaj opowiadanie „Fryzjerka”-podręcznik, str.12
 • Wytnij z „Wycinanki” wyrazy i je uporządkuj. Uporządkuj zdania zgodnie z kolejnością wydarzeń w tekście- ćw.1 str.11
 • Przeczytaj wiesz H. Ożogowskiej „Krawcowa” i odpowiedz na pytania dotyczące wiersza- podręcznik, str.13
 • Utrwalanie umiejętności tworzenia przymiotników od rzeczowników i rzeczowników od przymiotników- ćw.2 str.11
 • Jakie cechy uważasz za najważniejsze w dorosłym życiu?- porozmawiaj z rodzicami, z babcią i dziadkiem.
 • Wykonaj ćwiczenie 3, str.11
 • Na podstawie wiersza ze s. 13 w podręczniku połącz liniami odpowiednie fragmenty zdań. Następnie dokończ zdania –ćw.4, str.12
 • Napisz, czym zajmują się zawodowo twoi rodzice lub ktoś z twoich bliskich  i co lubią robić w wolnym czasie- ćw.5, str.12
 • Napisz w zeszycie kilka zdań o tym, co chcesz robić w przyszłości.  Uzasadnij swoją wypowiedź- to zadanie wyślij do sprawdzenia.
 • Pokoloruj ramki z wyrazami pokrewnymi do wyrazu dorosłość, głośno przeczytaj te wyrazy ćw.6, str.12

   

WTOREK 21.O4.2020

    POLSKI

     Temat dnia: Jak mieszkamy?

 • Przeczytaj tekst z pamiętnika- podręcznik, str.14
 • Dopisz do czasowników wykonawców czynności- ćw.1, str.13
 • Wysłuchaj wiersz Doroty Gellner „Dom”

Dom

Gwiżdże wiatr, szumi wiatr,
stuka, puka deszcz.
Gra na rynnach,
gra na szybach.
A dom?
Dom gra też!

Trzeszczy podłogą i drzwiami,
gra krokami na schodach,
dom gra,
gdy śpiewa radio w pokoju
lub kapie z kranu woda.

 • Porozmawiaj z rodzicami na temat przeczytanych tekstów oraz ilustracji w podręczniku na stronie 14
 • Wyjaśnij z pomocą rodzica co oznaczają frazeologizmy z ramki. Podpisz nimi odpowiednie obrazki- ćw.2, str.13
 • Ułóż odpowiedź na pytanie: „Co by było, gdyby w domu nie było drzwi?” ( zapisz w zeszycie)- to zadanie prześlij do sprawdzenia
 • Powtarzamy wiadomości o czasowniku- podręcznik, str.15
 • Wykonaj ćwiczenia 3,4,5,6 na str.14

PLASTYKA

20.04 ed. matematyczna

Porównywanie liczb.Wskazywanie większych liczb. Zapisywanie liczb słowami i cyframi.Wykonaj ćw.ze str.44                   

 ed.przyrodnicza

Przeczytaj informację o motylach-elementarz.     

21.04-ed.matematyczna

Układanie liczb.Czytanie dat.Zapisywanie liczb za pomocą cyfr.Rozwiązywanie zadania z treścią  – ćwiczenia str 45-46 

   

 23.04-ed.matematyczna

Dodawanie liczb czterocyfrowych. Obliczenia pieniężne. Obliczenia różnic.-ćw.str 47-48                                                               

 ed.techniczna

Na  kartce z bloku wykonaj projekt swojego domu wewnątrz. Zaznacz swój pokój.-wyślij pracę.   

 

ŚRODA  22.04.2020

POLSKI

Temat dnia: Mój świat.

 • Przeczytaj opowiadanie Katarzyny Kotowskiej pt. „Jeż” w podręczniku na stronie16.
 • Udziel odpowiedzi na pytania dotyczącej tekstu- ćw. 1, str.15
 • Przeczytaj wiersz Marcina Przewoźniaka pt. „Dzieci świata”- podręcznik, str.17
 • Określ na podstawie wiersza, jaki powinien być dom wszystkich dzieci.
 • Przeczytaj tekst. Wyobraź sobie tę scenę. Jakie uczucia w tobie budzi? Pokoloruj ramki z wybranymi wyrazami. Uzasadnij ustnie swój wybór- ćw. 2,str.15
 • Powtarzamy pisownię rz po spółgłoskach- https://www.youtube.com/watch?v=dBJ1a06TUEM
 • Przepisz do zeszytu wyrazy z rz po spółgłoskach: https://www.youtube.com/watch?v=BTLK10ZGI4c
 • Znajdź w tekście na s. 16 w podręczniku wyrazy z rz po spółgłoskach. Przepisz je. Podkreśl na niebiesko litery oznaczające spółgłoski, po których występuje rz, i uzupełnij zdanie- ćw.3, str.16.
 • Na podstawie wiersza ze s. 17 w podręczniku uzupełnij wypowiedzenia wyrazami z ramki w odpowiedniej formie-ćw.4, str. 16
 • Jakie określenia domu dzieci świata można znaleźć w wierszu? Pokoloruj odpowiednie ramki- ćw.5, str.16

PIĄTEK 24.04.2020

POLSKI

Temat dnia: Cykl wychowawczy- Mój dom.

 • Przeczytaj opowiadanie Zofii Staneckiej pt. „Mój dom”- podręcznik,str.18-19.
 • Swobodne wypowiadanie się na temat treści opowiadania , bohaterów, ich marzeń związanych z domem.
 • Skorzystaj z opowiadania na s. 18–19 w podręczniku i powiedz, w jakiej formie dzieci mogły zaprezentować swoje domy. Podkreśl odpowiednie wyrazy- ćw. 1, str.17.
 • Kalasanty powiedział, że ma dwa domy. Napisz, gdzie mieszka duszek ćw.2, str.17
 • Połącz liniami imiona dzieci z tekstu Mój dom z ich wypowiedziami-ćw.3, str.17
 • Przepisz z tekstu na s. 19 wypowiedź Marzenki o jej domu w przyszłości –ćw.4, str.17
 • Podkreśl w przepisanym tekście czasowniki w formie osobowej-ćw.4,str.17
 • Teraz czas na naukę poprzez zabawę- utrwalamy- forma osobowa a bezokolicznik. http://pisupisu.pl/klasa3/forma-osobowa-a-bezokolicznik
 • Opisz zaprezentowany pokój. Możesz skorzystać z wyrazów pomocniczych- ćw.5, str.18- zadanie to przyślij do sprawdzenia.

MUZYKA

                                       

JĘZYK ANGIELSKI:                

( 23.04.2020 czwartek)

Podręcznik, str. 51. Przepisz do zeszytu słówka z ćw. 1/51 i je przetłumacz.

Ćw. 2/51. Przepisz uzupełnione zdania do zeszytu i połącz z literką ( o jakim sporcie mowa w zdaniu).

INFORMATYKA:     Proszę zaprojektować w programie Word zaproszenie dla koleżanki lub kolegi na urodziny. W zaproszeniu wykorzystujemy wszystkie poznane do tej pory narzędzia (kształt, WordArt, symbol, obramowanie strony, itp.), proszę przesłać do sprawdzenia.    

RELIGIA:

 
 

0 Komentarzy

Możesz być pierwszym, który doda komentarz.

 
 

Skomentuj