MATERIAŁY KLASA 8 20.04-24.04

JĘZYK POLSKI:

(20.04.2020)
Temat:Nasza wirtualna wizyta w Luwrze.

1.Wejdź na stronę https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne#tabs , wybierz język i zwiedź zaprezentowane części muzeum.
2. Oglądaj uważnie zaprezentowane tam dzieła wielkich artystów. Zdecyduj , które wywarło na Tobie największe wrażenie. Wpisz do zeszytu jego nazwę oraz imię i nazwisko autora. Prześlij to jako zadanie domowe.
Klasa V – język polski ( 20.04.2020)
Temat:Zamykamy wszystkie sekrety książki „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi” w lapbooku.
!. Już wiesz co to lapbook. Masz przygotowany plan oraz materiały , przystąp do wykonania swojego lapbooka dotyczącego omawianej lektury. Prace będziesz jeszcze kontynuował/a w czasie następnych zajęć. Powodzenia.

(22.04.2020)
Temat: Opisujemy wybrane dzieło sztuki – ćwiczenia redakcyjne.
1. Mam nadzieję ,że w czasie wirtualnego spaceru po Luwrze wybrałeś dzieło , które wywarło na Tobie największe wrażenie. Teraz korzystając z dostępnych źródeł ,zbierz informacje o jego autorze i czasach , w których powstało.
2.Następny krok to przystąpienie do opisu dzieła. Pamiętaj , aby w opisie  uwzględnić: 
a) Opis obrazu: informację o dziele ( kiedy powstało, tytuł, technika wykonani określenie tematyki obrazu, ,gdzie obecnie się znajduje) i jego autorze,opis wyglądu pierwszego, drugiego planu i tła , symbolika , nastrój, własna opinia.
b)Opis rzeźby:informacje o dziele i autorze ( patrz jak wyżej), tematyka dzieła, cechy-wielkość kształt, kolorystyka, dynamika lub statyka, symbolika nastrój, własna opinia.

3. Prześlij opis na zaliczenie do 29 kwietnia 2020 r.

23.04.2020
Temat:Przygotowujemy się do egzaminu- praca I z tekstem. Molier „Skąpiec” oraz Ignacy Krasicki „Podróżny”.
1. Proponuję , abyście wykonali zadania przygotowujące do egzaminu , a zamieszczone w podręczniku do języka polskiego na stronach od 161 do 163. Pracujcie samodzielnie , w razie trudności skorzystajcie z zeszytów do języka polskiego.
2.Na zaliczenie proszę przysłać rozwiązanie zadania nr 5, 6 i 8 ze strony 163.

JĘZYK ANGIELSKI:

 Przypominam o wpisywaniu do zeszytów dat po angielsku i tematów lekcji!!!

20th April 2020 Monday

Topic: Pytania szczegółowe w mowie zależnej.

Przepisz do zeszytu:

Pytania szczegółowe w mowie zależnej rozpoczynają się od słówek pytających ( what, who, why itp.) i również mają oznajmujący szyk zdania.

Przykład: When will you visit us?’- she asked me.

                She asked me when I would visit them.

Ująć poniższe cytaty w mowę zależną.

 1. ‘ What time doyou get up every day?’ – she asked me.
 2. ‘ Where does your husband work?’- he wanted to know.
 3. ‘ Why can you not come today?’- she asked him.
 4. ‘ What did he teach you?’ – she wanted to now.
 5. ‘ Which house is more comfertable?’- he asked.
 6. ‘ Where do you go for your holiday?’- he asked her.
 7. ‘ Why did she help him?’- I wnated to know.
 8. ‘ What season do you like best?’- I asked him.
 9. ‘ Where did you buy this dress?’- she asked me.
 10.  ‘ Which Singer do you like best?’- He wanted to know.
 11. ‘ What colour is his  best tie?’- she asked.
 12. ‘ When were they here?’- she asked me.
 13. ‘ What time is it now?’-I asked him.
 14. ‘ How many bathrooms are there in your house?’- he asked me.
 15. ‘ How much money do you spend on books?’- he wanted to know.
 16. ‘ What is your favourite subject?’- she wanted to know.
 17. ‘ When did you receive my letter?’ – I asked her.
 18. ‘ Where do you usually walk?’- he asked me.
 19. ‘ Why is he absent from school today?’- the teacher asked us.
 20. ‘ Where have you been?’- she asked him.

Proszę ZDANIA PRZEPISAĆ  i pod każdym zdaniem dodać MOWĘ ZALEŻNĄ!!! ODESŁAĆ!!!

21st April 2020 Tuesday

Topic: Zdania rozkazujące w mowie zależnej.

Przepisz notatkę do zeszytu a następnie zdania!!!.

Zdania rozkazujące w mowie zależnej są jedynym rodzajem zdań, w których nie stosuje się wymiany czasów. Ma tutaj zastosowanie konstrukcja bezokolicznikowa, za pomocą czasowników:

– tell sb to do sth – powiedzieć komuś, żeby coś zrobił

– ask sb to do sth – poprosić kogoś , żeby coś zrobił

– order sb to do sth- rozkazać komuś, żeby coś zrobił

– beg sb to do sth- błagać kogoś, żeby coś zrobił

Przykłady: ‘ Go home!’- she said to me.                      She told me to go home.

        ‘ Don’t sit on the desk!’ – the teacher said to them. 

         The teacher told them not to sit on the desk.

 1. ‘ Come back soon!’- he said to her.
 2. ‘ Bring me my glasses, please!’- he told to his son.
 3. ‘ Write it once more!’- the teacher said to them.
 4. ‘ Don’t  sleep so long every morning!’-mother said to us.
 5. ‘Don’t watch TV too long, please!’- mother said to us.
 6. ‘ Harry up with your breakfast!’-  she said to me.
 7. ‘ Return this book to the library!’ – he said to her.
 8. ‘ Don’t watch TV too long, please!’- mother said to us.
 9. ‘ Read it again carefully!’- she said to me.
 10. ‘ Leave me alone!’- she said to him.
 11. ‘ Don’t drink cold coffee, please!’- she said to me.
 12. ‘ Don’t be late!’- he said to her.
 13. ‘ Comb your hair!’- she said to her son.
 14. ‘ Don’t climb that tree!’- he said to his son.
 15. ‘ Don’t get angry with him, please!’- I said to her.

JĘZYK NIEMIECKI:

HISTORIA:

24.04.2020      Temat: Europa po rozpadzie ZSRR

1. Proszę zapoznać się z lekcją nr 1 str. 234 – 239.

2. Proszę przeanalizować mapę na str. 235 oraz na str. 238.

3. Proszę wypisać do zeszytu najważniejsze konflikty, które wybuchły na terenie dawnego ZSRR po jego rozpadzie.

Uwaga ! Nie wszyscy uczniowie przysłali mi test powtórzeniowy do rozdziału 5, ostatni termin do 24.04.2020 (piątek).

MATEMATYKA:

20.04 Temat: Statystyka – powtórzenie.

Proszę przeanalizować przykłady z podręcznika str. 230, 231 – przypominamy informację o średniej arytmetycznej oraz prawdopodobieństwie zdarzenia.

Proszę obejrzeć materiał:

Proszę rozwiązać zadania z podręcznika: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 12 str. 232/233 (zadanie 12 przesyłacie do sprawdzenia).

21.04 Temat: Utrwalenie wiadomości – rachunek prawdopodobieństwa.

Proszę obejrzeć materiał online:

Proszę rozwiązać zadania z podręcznika: 15, 16, 19, 20, 26, 27 str. 234/235.

Tym tematem kończymy serię powtórek do egzaminu ósmoklasisty, kolejne dwie lekcje, będą przeznaczone na podsumowanie działu 6. Zatem lekcja 22.04 i 27.04 to analiza wszystkich zadań zebranych z działu 6, podręcznik str. 236-240. Waszym zadaniem będzie rozwiązanie znajdujących się tam zadań oraz przesłanie dowolnych 5 do dnia 30.04

BIOLOGIA:

Temat: Powtórzenie wiadomości- ekologia.1. Proszę wykonać zadania powtórzeniowe z podręcznika (str.132-134), zapisać rozwiązania w zeszycie, a następnie wysłać zdjęcie na maila szkolnego.

FIZYKA:

20.04

Poniedziałek, 20.04.2020

Temat: Światło i jego właściwości (1h).

Proszę przeczytać ten temat z podręcznika s.212-218,

następnie zapoznać się z materiałem dydaktycznym:

https://epodreczniki.pl/a/zrodla-swiatla-i-jego-predkosc-zjawisko-powstawania-cienia-i-polcienia/DPLlutABx ,

w zeszycie ćwiczeń zrobić zad. 1,2,3/s.89-90.

CHEMIA:

Temat na poniedziałek: „Porównanie właściwości alkoholi”

1.       Książka strona 154.

2.       Film Pana Belfra (od 23.06 do 27.00 minuty)

3.       Film Magistra Wykładziny w którym zobaczycie pokazy reakcji spalania różnych alkoholi oraz zapisane równania reakcji spalania alkoholi.

Zadanie domowe

Zad.1(a,b) str.156

Proszę do 28 kwietnia przesłać zdjęcie na adres szkoły sprodaki@onet.pl

Proszę podpisać numerem w dzienniku i klasą.

GEOGRAFIA:

Temat : Klimat Ameryki Północnej  (podręcznik str.105-106 , 110-115 )

zad. domowe :

Z pomocą podręcznika w zeszytach wpisujemy :

1.Strefy klimatyczne w których leży Ameryka Północna.

2.Opisujemy tornada i ich skutki (krótko – nie przepisywać skali )

3.Opisujemy cyklony (huragany) i ich skutki (krótko …. )

 Termin : do 27.04.2020r.   janowak41@interia.pl

INFORMATYKA: Proszę wykonać zdjęcie dowolnego przedmiotu (może być autoportret) i wykonać jego edycję w dowolnym programie, proszę przesłać do sprawdzenia.

WOS: https://docs.google.com/document/d/1_7eyXifsnPyhKx3ZIpXsBoJIeQmThQ3F_8j62Qd8CTQ/edit?usp=sharing

EDB:

WYCH-FIZYCZNE:

DORADZTWO ZAWODOWE:

RELIGIA:

WDŻ:

 
 

0 Komentarzy

Możesz być pierwszym, który doda komentarz.

 
 

Skomentuj