MATERIAŁY KLASA 6 15.04-17.04

JĘZYK POLSKI:

17.04

Temat:Porządkujemy wydarzenia przedstawione w powieści „Sposób na Alcybiadesa”.
1.Jak pamiętasz ,na świat przedstawiony w utworze literackim składają się następujące elementy: czas akcji, miejsce akcji , bohaterowie,i wydarzenia.
2. Dziś sporządzimy plan głównych wydarzeń przedstawionych w powieści . Aby Ci to ułatwić ,przesyłam w załączniku zdarzenia mające miejsce w powieści, uporządkuj je i wpisz do zeszytu.
3 Przygotuj się do kolejnej lekcji, w czasie której scharakteryzujemy uczniów klasy VIII zaangażowanych w kupno sposobu na Alcybiadesa.

JĘZYK ANGIELSKI:

15th April 2020 Wednesday

Topic: Ćwiczenia leksykalne.

Zeszyt ćwiczeń ćw. 5/61 – do zeszytu. Ćw. 6/61 ( Zadawać pytania tak jak na niebieskiej chmurce i odpowiadać tak jak w chmurce pod wróżką). Wykorzystać wyrażenia z żółtych ramek.

Ćw. 7/61- zrobić zgodnie z poleceniem. Przepisz te pytania do zeszytu i na nie odpowiedz.

ODESŁAĆ  ćw. 5, 6 i 7.

MATEMATYKA:

15.04 Temat: Utrwalenie wiadomości – wyrażenia algebraiczne.

Kontynuujemy powtórzenie wiadomości z całego działu, proszę zapoznać się z rozwiązanymi przykładami z podręcznika: str. 246, 247, 248.

Proszę rozwiązać zadania z podręcznika: 12, 14, 15, 16, 19, 20 str. 246-249 (zadania 19, 20 proszę przesłać do sprawdzenia).

16.04 Temat: Utrwalenie wiadomości – równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.

To już ostatnia lekcja z powtórzenia wiadomości o wyrażeniach algebraicznych i równaniach. W podręczniku są zamieszczone przykłady rozwiązania zadań, w poprzednich tematach są filmy, gdzie możecie zobaczyć jak ułożyć równanie i w jaki sposób należy je rozwiązać. Proszę w zeszycie rozwiązać zadania z podręcznika: 22, 26, 28, 31, 33, 35 str. 250-253. Zadanie 35 proszę przesłać do sprawdzenia.

HISTORIA:

17.04.2020      Temat: Powstanie Kościuszkowskie

1. Proszę przeczytać w podręczniku lekcję nr 5 (str. 174-177).

2. Sporządź notkę biograficzną o Tadeuszu Kościuszce (5 – 10 zdań).

3. Wyszukaj w tekście na stronie 174, 175 i 177 i podkreśl ołówkiem najważniejsze bitwy powstania kościuszkowskiego.

4. Proszę uważnie przeczytać na str. 176 opis obrazu „Panorama Racławicka” i obejrzeć film.

GEOGRAFIA:

Temat ;  Europa – Rozmieszczenie ludności , starzenie się społeczeństw (podr. Str. 73-77)

W zeszytach z pomocą podręcznika wypisujemy :

  • liczba ludności Europy – ……
  • definicję : gęstość zaludnienia – …….
  • def. : społeczeństwo starzejące się – ….
  • def. : społeczeństwo młode – …….

Zapisujemy w zeszytach :

Piramida płci i wieku – to wykres na którym przedstawia się – liczbę ludności w poszczególnych przedziałach wiekowych.

Zad. Domowe : wykonać w zeszycie zad.  z podręcznika – str. 93 – 94  zad.nr. – 3,4,

Termin : 20.04.2020r.    janowak41@interia.pl

MUZYKA:

Temat: Klasycyzm w muzyce

Przeczytajcie temat lekcji (s.192-193) i określcie ramy czasowe epoki klasycyzmu w muzyce.

(https://www.youtube.com/watch?v=8dIh2Jg5qm4 – dla ciekawskich 🙂

TECHNIKA:

Temat: ABC zdrowego życia

Jak uniknąć kłopotu ze zdrowiem? W tym pomoże Ci piramida zdrowego żywienia, która jest ilustracją przedstawiającą zalecany przez specjalistów sposób odżywiania. 

Obejrzyj filmik a następnie wykonaj (nowy) model piramidy żywieniowej. 

Pamiętaj, że u podstawy piramidy znajduje się aktywność fizyczna.

(A4, wycinanie i przyklejanie lub piękny rysunek / wykonanie – kwiecień 🙂

https://parenting.pl/piramida-zdrowego-zywienia-i-aktywnosci-fizycznej

https://www.youtube.com/watch?v=tRfdknaK7Kw

WYCH-FIZYCZNE:

RELIGIA:

 
 

0 Komentarzy

Możesz być pierwszym, który doda komentarz.

 
 

Skomentuj