MATERIAŁY KLASA 7 15.04-17.04

JĘZYK POLSKI:

15.04

Temat: Oglądamy ekranizację książki Henryka Sienkiewicza pt. „Quo vadis”.
1. Korzystając z internetowego słownika ,wyjaśnij pojęcie: ekranizacja, czyli adaptacja filmowa. 
2. Sporządź metryczkę filmu , która będzie zawierać następujące informacje:
-Tytuł
-Premiera (data)
-Reżyseria
-Muzyka
Obsada:
-Neron-
-Winicjusz-
-Ligia-
-Petroniusz-
3.Obejrzyj film ( masz na to kolejne dwie lekcje języka polskiego). 

16.04

Temat : Oglądamy ekranizację książki Henryka Sienkiewicza pt. „Quo vadis”- ciąg dalszy.
!. dokończ oglądanie filmu.
2. Opisz, jakie wrażenia wywarł na Tobie film. Co ci się spodobało ,co zaskoczyło ,a może zachwyciło?

JĘZYK ANGIELSKI:

16th April 2020 Thursday

Topic: Zaimki wskazujące.

Przepisz do zeszytu regułki z punktu B i uzupełnij i przepisz punkt C. Zrób zadania D/94, przepisz CAŁE zdania do zeszytu i uzupełnij. Zad. E – poprawić zdania i przepisać do zeszytu CAŁE!!!

Zad. F/94 , uzupełnij zdania. Podaj odpowiedzi numerkami.

Przesłać wszystkie zadania.

MATEMATYKA:

16.04 Temat: Wielokąty foremne – obliczanie kątów.

Proszę zapoznać się z materiałem online:

Proszę rozwiązać w zeszycie zadania z podręcznika: 8, 10, 11, 12 str. 233/234.

BIOLOGIA:

Temat: Ośrodkowy układ nerwowy (str.177-180).
1. Zapoznaj się z prezentacją multimedialną https://view.genial.ly/5e74f4332c17980dc04098bb/learning-experience-didactic-unit-osrodkowy-uklad-nerwowy?fbclid=IwAR2dZQidpULjhZ3g7YZko0q6BGaOhMI5XAwvZ3wqpwdRvF1Wxiv6Kk5JukA2. Wykonaj QUIZ zamieszczony na ostatnim slajdzie prezentacji.3. Korzystając z podręcznika str. 179, wykonaj w zeszycie rysunek MAPA MÓZGU. Proszę opisać płaty i ich funkcje, zrobić zdjęcie notatki i przesłać na maila szkolnego w temacie wpisując BIOLOGIA.

HISTORIA:

17.04.2020      Temat: I Wojna światowa na ziemiach polskich.

1. Proszę przeczytać lekcję nr 3 (str. 170-174).

2. Proszę wypisać ze strony 170 dwie największe bitwy na froncie wschodnim (ich daty, kto z kim walczył i kto zwyciężył).   

3. Podaj dokładną datę wyruszenia I Kompanii Kadrowej.

4. Wymień najważniejsze polskie formacje wojskowe na froncie wschodnim (najmniej 5).

5. Zachęcam do obejrzenia filmu: https://www.youtube.com/watch?v=FJhTv-DaxZ4

GEOGRAFIA:

Temat : Ludność Polski  (podr. Str. 87-96 )

Proszę zapisać w zeszytach :

  • liczba ludności Polski – ok. 38,4 mln. (2016 r. )
  • wskażnik gęstości zaludnienia – liczba ludności przypadająca na jednostkę powierzchni , wyrażana w os./km²
  • średnia gęstość zaludnienia w Polsce – 123 os./km²
  • średnia gęstość zaludnienia w Europie – 70 os./km²
  • społeczeństwo starzejące się – osoby starsze stanowią coraz większą część społeczeństwa .
  • Społeczeństwo młode – społeczeństwo w którym osób starszych jest niewiele a młodych – dużo .
  • Piramida płci i wieku – wykres na którym przedstawia się – liczbę ludności w poszczególnych przedziałach wiekowych .

 Zad. Domowe : wykonać w zeszytach zad. z podręcznika str.120 – 121  zad .1,2,3,6,

 Termin : 20.04.2020r.        janowak41@interia.pl

MUZYKA:

Temat: Z dziejów muzyki – romantyzm. Przedstawiciele muzyki XIX w.

Określcie ramy czasowe epoki romantyzmu i zapiszcie w zeszycie imiona i nazwiska  kompozytorów romantycznych – s.103.

RELIGIA:

WDŻ:

 
 

0 Komentarzy

Możesz być pierwszym, który doda komentarz.

 
 

Skomentuj