MATERIAŁY KLASA 8 15.04-17.04

JĘZYK POLSKI:

15.04

Temat: Oglądamy fragmenty filmu „Pianista”.
1. Korzystając z zasobów internetowych, zdobądź informacje o tematyce wymienionego w temacie lekcji filmu.
2.W zeszycie sporządź jego metryczkę , czyli napisz, kiedy miała miejsce premiera filmu, kto go reżyserował, kto napisał muzykę i kto był odtwórcą głównej roli.
3. Obejrzyj fragmenty filmu prezentowane w Ninatece.
4. W kilku zdaniach opisz swoje wrażenia.

16.04

Temat:”Tyle wiemy o sobie,  ile nas sprawdzono”- refleksje nad heroiczną postawą bohaterki wiersza Wisławy Szymborskiej.
1. Odczytaj informacje dotyczące Ludwiki Wawrzyńskiej oraz wiersz Wisławy Szymborskiej jej poświęcony- podręcznik str.146
2.Wypisz do zeszytu fragmenty wiersza świadczące, ze nawiązuje on do autentycznych wydarzeń.
3.Scharakteryzuj krótko bohaterkę liryczną wiersza (podręcznik ćw. 2 str. 147).
4. Zastanów się , czy każdy z nas może dokonać czynu heroicznego? Czy możemy być pewni, jak się zachowamy? Czy można się przygotować do radzenia sobie w trudnych sytuacjach?
5. Napisz krótkie przemówienie i przedstaw Ludwikę Wawrzyńską jako kandydatkę na patronkę ulicy lub instytucji.

MATEMATYKA:

15.04 Temat: Podsumowanie informacji o graniastosłupach i ostrosłupach.

Proszę rozwiązać w zeszycie zadania z podręcznika: 21, 22, 24, 26 str. 228.

BIOLOGIA:

Temat: Materia i energia w ekosystemie (str. 125-128).1. Zapoznaj się z prezentacją multimedialną https://docs.google.com/presentation/d/1-O49O5fM6oeyClAXD0WdeQvtAaIdNNG7uVth38fq4BE/edit#slide=id.i612. Wykonaj SAMODZIELNIE zadanie znajdujące się na ostatnim slajdzie prezentacji. Zrób zdjęcie zadania i wyślij na maila szkolnego w temacie wpisując BIOLOGIA.

HISTORIA:

17.04.2020      Temat: Podsumowanie rozdziału 5 „Upadek komunizmu”.

1. Uzupełni test do rozdziału 5 i prześlij (plik, zdjęcie lub skan) na adres e-mail: sprodaki@onet.pl.

Dla chętnych quiz: https://www.quizme.pl/quiz/start/612954321

GEOGRAFIA:

16.04.2020r.

Temat : Ameryka Północna – środowisko przyrodnicze (podr. Str. 100 – 109 )

  1. Ukształtowanie powierzchni . (z pomocą podręcznika i map poznajemy : góry , wyżyny , niziny Ameryki Płn. ) – wpisujemy do zeszytu :

       a) góry : …………, G. Alaska , …….. , ………… , ……….. ,

       b) wyżyny : …………. , Równiny Centralne , …………. ,

       c) niziny : ………….. , …………. , ………… , ………….. ,

      2.Wody powierzchniowe Ameryki Płn.

       a) rzeki: Jukon , Mackenzie , Missouri , Misisipi , Kolorado , Św. Wawrzyńca , Rio Grande ,

       b) jeziora : Wielkie J. Nidżwiedzie , Wlk. J. Niewolnicze , Wlk. J. Słone ,    tzw. „Wielka Piątka „ : J. Górne , J. Michigan , J. Huron , J. Erie , J. Ontario ,

zad. Domowe :  wypisz w zeszycie :

  • najwyższy szczyt – …….
  • najniżej położone miejsce – …….
  • rzeka uchodząca do Zat. Kalifornijskiej – …….
  • jedna z rzek  „ dalekiej północy” -………
  • rzeka uchodząca do Zat. Meksykańskiej – ……..
  • nizina na wschodnim wybrzeżu – ………
  • góry „ młode „ to – ………. , a góry „ stare „ to – ………
  • gdzie znajduje się wodospad  – Niagara – ………..

Termin : do 23.04.2020r.     janowak41@interia.pl

WOS:

RELIGIA:

WDŻ:

 
 

0 Komentarzy

Możesz być pierwszym, który doda komentarz.

 
 

Skomentuj