MATERIAŁY KLASA 3 6.04-8.04

PONIEDZIAŁEK 06.04.2020

POLSKI

Temat  dnia: Cykl wychowawczy – Jak mnie widzą

 • Przeczytaj opowiadanie Zofii Staneckiej  „jak mnie widzą…”- podręcznik, str. 96-97
 • Opowiedz treść opowiadania.
 • Sprawdź zrozumienie przeczytanego tekstu- dopisz imiona bohaterów opowiadania do rodzaju stroju-ćw.1 str.87
 • Wyjaśnienie wspólnie z rodzicem powiedzenia Jak cię widzą, tak cię piszą-ćw.2 str.87
 • Układanie wypowiedzi ustnej na temat ulubionego stroju- opowiedz mamie.
 • Stopniujemy przymiotniki-ćw.2 str.87
 • Przepisywanie wypowiedzi z opowiadania : „Jak mnie widzą…” ze spółgłoskami miękkimi ćw.3str.88
 • Wykonaj ćwiczenie4 str.88

WTOREK 07.O4.2020

POLSKI

Temat dnia: Klasowy pokaz mody.

 • Przeczytaj wiersz Marcina Przewoźniaka  „Co kryje pisanka?”- podręcznik,str.98
 • Ułóż zdania z rozsypanych wyrazów- ćw.1 str.89
 • Wskazywanie zdania złożonego i pojedynczego- ćw,2str.89
 • Połącz zdania pojedyncze w zdania złożone, pisanie zdań- ćw.3 str.89
 • Zamienianie przymiotników  w rzeczowniki-ćw.4str.90
 • Odmienianie przez liczby i osoby czasownika zacząć w czasie przeszłymćw.5 str.90
 • Wykonaj ćwiczenie 6 str.90
 • Wyszukaj informacji o zwyczajach i zabawach wielkanocnych w różnych krajach.
 • Czytanie wielkanocnych życzeń w internecie.

PLASTYKA

Wykonaj kartkę wielkanocną i napisz życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych-zadanie to wyślij na sprodaki@onet.pl

KLASA 3

ŚRODA  08.04.2020

POLSKI

Temat dnia: Wszystko rośnie.

 • Wykonaj ćwiczenia 1, 2, 3 str.91- Wielkanoc
 • Przeczytaj fragment wiersza Agnieszki Frączek „Radość”.- podręcznik cz. 4 str.3
 • Przeczytaj tekst z pamiętnika- podręcznik cz.4 str.4
 • Wyjaśnianie zwrotu rosnąć jak na drożdżach wspólnie z rodzicami.
 • Przeczytaj informację o rzeczownikach i przymiotnikach- podręcznik,str.5
 • Odczytaj hasło z sylab- ćw.1 str.3
 • Określamy liczbę i rodzaj rzeczowników- Ćw,2 str.3
 • Na podstawie tekstu z pamiętnika połącz liniami odpowiednie fragmenty zdań
 • Piszemy wyrazy z ó w kolejności alfabetycznej- ćw.3 str.3
 • Uzupełnij tabelę rzeczownikami- ćw.4 str.4
 • Pisanie rzeczowników w liczbie pojedynczej  pasujących do przymiotników, określanie rodzaju rzeczowników- ćw.5 str.4
 • Dopisywanie przymiotników o przeciwnym znaczeniu- ćw.6 str.4

MATEMATYKA:

6.04 Dodawanie i odejmowanie godzin i minut – ćw. str. 40

7.04 Powtórzenie materiału. Rozwiązywanie zadań – ćw. str. 41, 42

EDUKACJA PRZYRODNICZA: 7.04 Fauna i flora Biebrzańskiego i Białowieskiego Parku Narodowego  .Narysuj logotyp tych parków, przeczytaj informację na ten temat.

INFORMATYKA: Proszę ćwiczyć zadania z płyty CD: temat 18, 19, 20.

WYCH-FIZYCZNE:

RELIGIA:

 
 

0 Komentarzy

Możesz być pierwszym, który doda komentarz.

 
 

Skomentuj