MATERIAŁY KLASA 8 6.04-8.04

JĘZYK POLSKI:

poniedziałek: Temat: Pochodzenie nazw miejscowych.
1. Do  nazw miejscowych należą nazwy krajów, krain geograficznych, miast, wsi ,rzek, gór itp.
Większość polskich nazw miejscowych ma stary rodowód.Przetrwały , chociaż wyrazy,od których zostały utworzone, już dawno wyszły z użycia. Do tego typu nazw możemy zaliczyć np. Skotniki ( od wyrazu skot, czyli bydło), Szczytniki (od szczyt, czyli tarcza).W niektórych nazwach zachowały się informacje o dawnym położeniu topograficznym miejscowości, sposobie jej założenia, właścicielu itp. Przykładem może być : Zalesie, Srebrna Góra, Zamość itp.
Nazwy miejscowe możemy podzielić na pochodzące:
-od nazw własnych ( Częstochowa – od imienia Częstoch, Kraków – od Kraka)
-od rzeczowników pospolitych (Zagórze – za górą, Białystok – biały stok)
2. Wyjaśnij, od czego pochodzi nazwa Twojej miejscowości.
3.Nazwy mieszkańców  od nazw miejscowych tworzy się z  reguły za pomocą przyrostków:
-anin, -ak,-czyk np. kielczanin, Polak, nowojorczyk . Obowiązuje tu zasada, że nazwy mieszkańców planet,kontynentów, państw, krain geograficznych piszemy wielką literą, o małą literą piszemy nazwy mieszkańców miast, wsi .
4.Pochodne od nazw miejscowych przymiotniki pisze się zawsze małą literą.( bydgoski nowotarski, chicagowski).
5. Od podanych nazw miejscowych utwórz nazwy mieszkańców.Pamiętaj o pisowni wielkiej lub małej litery. Oto one:
-Mars-
-Kujawy-
-Pomorze-
-Austria-
-Zakopane-
-Kongo-
-Kraków-
-Rodaki- 
Zadanie domowe: Prześlij rozwiązanie polecenia nr 5. Sporządź notatkę z lekcji do zeszytu.

środa:

Temat: Znaki interpunkcyjne w języku polskim i ich rola w zdaniu.1. Kropka oznacza zakończenie wypowiedzenia oznajmującego, zamyka jakąś myśl.
2.Przecinek oddziela człony wypowiedzenia lub równorzędne części mowy.
3. Korzystając ze słowniczka ortograficznego i interpunkcyjnego , wyjaśnij użycie przecinków w podanych wypowiedzeniach:
-Ania , Jola , Kasia i Bogdan są najlepszymi uczniami w klasie.
-Powiedział to, na co dawno czekałem.
-Był on, każdy to przyzna,najweselszym człowiekiem pod słońcem.
-Pójdę do koleżanki, która mieszka obok mnie.
-Wróciwszy do domu, od razu zabrał się do pracy.
-Poszedłem do niej, lecz już jej nie zastałem.
4. Na podstawie poniższych zdań wyjaśnij, kiedy stosuje się dwukropek i cudzysłów :
-Wiersz zaczyna się zdaniem: „Miła moja, ty wiesz wszystko”.
-Andrzej zakończył: „To było wspaniałe”
-W języku polskim jest pięć części mowy nieodmiennych: przysłówek, przyimek,spójnik,partykuła, wykrzyknik.
-Podoba mi się „Ten obcy”.
-To rzeczywiście „śmieszne”.
5.Dlaczego w tych wypowiedzeniach użyto wielokropka ?
-Płakał rzewnie, a łzy lały mu się jak groch.W końcu umilkł na chwilę i … wybuchnął śmiechem.
-„Czułość – bywa jak pełny wojen krzyk,
I jak szemrzących źródeł prąd,
I jako wtór pogrzebany …
-„Litwo! Ojczyzno moja (…)
Dziś piękność twą w całej ozdobie
Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie”.
6.Uzupełnij tekst znakami interpunkcyjnymi :

Dawno do nas nie przyjeżdżała nie pisała nie dzwoniła słowem nagle umilkła. Martwiliśmy się że zachorowała przydarzyło jej się nieszczęście a może   Nie nie dopuszczaliśmy do głowy tego co pogrążyło by nas w rozpaczy. Przypomniałam sobie jej ostatnie słowa  Do widzenia na dłużej. Dlaczego wtedy nie zwróciliśmy na to uwagi?Bez ciebie tak mi się przynajmniej zdaje nawet wiosna nie chce przyjść wiatr tylko targa gołymi gałęziami które pukają do naszego okna. Aniu Anno Aneczko Słyszę dźwięk telefonu podnoszę słuchawkę i okrzyk Anny  Jak się macie
 Zadanie domowe : Przyślij rozwiązania zadań z lekcji.

JĘZYK ANGIELSKI:

6th April 2020 Monday

Topic:  Zdania pytające w mowie zależnej.

Przepisz notatkę do zeszytu:

W pytaniach w zdaniu głównym najczęściej posłużymy się czasownikami:

-ask- pytac

– Want to know- chcieć wiedzieć

Pytania ogólne w mowie zależnej poprzedzone są spójnikiem ‘if’ lub  ‘whether’( oba znaczą ‘czy’) i mają szyk zdania oznajmującego!!!

Przykłady : ‘ Do you get up early’?- she asked me.

                     She asked me if I go tup early.

‘ Can you play bridge?’- he asked her.

He asked her if she could play bridge.

Zamień poniższe cytaty w mowę zależną. ODESŁAĆ!!!

 1. ‘ Do you play golf?’- he asked me.
 2. ‘ Is this your umbrella?’- he wanted to know.
 3. ‘ Have you got any money?’- she asked him.
 4. ‘ Will you come tonight?’- she asked him.
 5. ‘ Are there any chairs in this room?’- he asked.
 6. ‘ Does she make good progress in French?’- he asked.
 7. ‘ Can you read Chinese?’- he asked me.
 8. ‘Were they at the concert last Sunday?’- she wanted to know.
 9. ‘Have you got a little more time?’- ahe asked me.
 10. ‘ Were you listening to the news yesterday?’-he asked.
 11. ‘ Have you finished your homework?’- she asked him.
 12. ‘ Has he come by train or by bus?’-he sked.
 13. ‘ Do they always work so hard?’- he wanted to know.
 14. ‘Does she really sing so beautifully?’-he asked me.
 15. ‘Did he buy this tie last week?’- I asked him.
 16. ‘Is Miss Davis a good teacher?’- she wanted to know.
 17. ‘Does she teach German well?’- he asked.
 18. ‘ Are you sick?’- she asked me.
 19. ‘ Will they come to us again?’- he wanted to know.
 20. ‘ Are you feeling better now?’- she asked him.

 6th April 2020 Monday

Topic: Wielkanoc

 Przepisz do zeszytu:

Happy Easter!- Wszystkiego najlepszego z okazji Wielkanocy!

Ash Wednesday- Środa Popielcowa ; Lent- Wielki Post ; Palm Sunday- Niedziela Palmowa ; Holy Week- Wielki Tydzień ; Last Supper- Ostatnia Wieczerza ; Easter Sunday- Niedziela Wielkanocna

Easter basket- koszyk ze święconką ; Painted/ decorated eggs- pisanki

Chick- kurczak; lamb- baranek ; Resurrection- Zmartwychwstanie ; Easter Monday- poniedziałek Wielkanocny, chocolate eggs, egg hunt-poszukiwanie jajek

Proszę ułożyć  7 zdań o świętach Wielkanocnych. Proszę odesłać!!!!

JĘZYK NIEMIECKI:

MATEMATYKA:

6.04 Temat: Figury płaskie- utrwalenie wiadomości.

Proszę zapoznać się z materiałem online:

Proszę rozwiązać zadania z podręcznika: 13, 16, 19, 20, 22, 23 str. 220/221. Zadanie 20 proszę przesłać do sprawdzenia.

7.04 Temat: Graniastosłupy i ostrosłupy.

Proszę zapoznać się z przykładami rozwiązanych zadań z podręcznika str. 223, 224, 225.

Do zeszytu proszę przepisać tabelkę z wzorami (str. 223).

Aby jeszcze lepiej utrwalić poznane wiadomości proszę obejrzeć filmy:

Proszę wykonać zadania z podręcznika: 3, 4, 8, 9, 10 str. 225-227. Zadanie 10 proszę przesłać do sprawdzenia.

środa: Temat: Objętość i pole powierzchni brył – powtórzenie.

Na podstawie powtórzonych informacji na poprzedniej lekcji, proszę o rozwiązanie zadań z podręcznika: 12, 14, 15, 17, 18 str. 227/228.

CHEMIA:

Temat : Glicerol jako alkohol polihydroksylowy ( książka str.150)Bardzo proszę zobaczyć krótki fragment tego filmu: (minuty 18.38 – 23.00)

Notatka:
1) Proszę zapisać do zeszytu wzór sumaryczny, strukturalny oraz nazwę systematyczną glicerolu.
2) Proszę zapisać reakcje całkowitego spalania glicerolu

Model 3D  cząsteczki glicerolu(gliceryny) możecie zobaczyć na tej prezentacji:

Gliceryna znalazła zastosowanie do produkcji kremów i żeli, dzisiaj również podam Wam adres do filmu na którym znana vlogerka  proponuje jak „wyprodukować”  niezbędny teraz dla żel antybakteryjny. (sama korzystałam z tego przepisu)

 A tutaj przepis na gigantyczne bańki mydlane z użyciem m.in. gliceryny. Może uda Wam się kiedyś takie zrobić

Zadanie domowe:

1)      Zapisanie tematu oraz notatki z lekcji

2)      Zad.1 str.153 ( proszę jako odpowiedzi zapisać tylko litery określające właściwe informacje)

Proszę

  przesłać zdjęcie rozwiązanego zadania  wraz z zapisanym tematem lekcji i   wykonaną notatką na adres sprodaki@onet.plProszę podpisać numerem w dzienniku i klasą.

FIZYKA:

Poniedziałek, 06.04.2020

Temat: Podsumowanie wiadomości dotyczących drgań i fal..

Proszę przeczytać z podręcznika podsumowanie działu s.202-203,

Proszę zapoznać się z materiałem dydaktycznym:

https://epodreczniki.pl/a/podsumowanie-wiadomosci-o-ruchu-drgajacym-i-falach/Dphwjki1p ,

oraz spróbować rozwiązać zadania tam zawarte.

WOS:

WYCH-FIZYCZNE:

WDŻ:

RELIGIA:

 
 

0 Komentarzy

Możesz być pierwszym, który doda komentarz.

 
 

Skomentuj