MATERIAŁY KLASA 1 30.03-03.04

PONIEDZIAŁEK  30.03.2020

POLSKI

Temat dnia: Zabawy w podchody.

 • Wykreślanka  literowa- sprawdź dokąd idą dzieci- ćw. 1 str. 68
 • Porozmawiajmy na temat ilustracji i wycieczek do lasu- podręcznik, str. 72-73. Wykonaj ćwiczenia pod ilustracją.
 • Odczytajmy i zapiszmy wyrazy w zeszycie.
 • Czytamy polecenia- ćw. 2, 3 str. 68
 • Bawimy się w podchody- wykonaj polecenia w podręczniku str.74
 • Uzupełnij zdania wyrazami z ramki –ćw.4 str. 69
 • Wysłuchaj wiersza Danuty Wawiłow „Kałużyści”- podręcznik str.75
 • Porozmawiajmy na temat zabaw podwórkowych
 • Wykonaj ćw.5,6,7 str. 69
 • Namaluj swoją ulubioną zabawę podwórkową a swoją pracę

prześlij na sprodaki@onet.pl

Proszę poćwiczyć głośne czytanie ze zrozumieniem –może być podręcznik str.70-71 lub wybrany przez siebie tekst- czytamy 20 minut.

MATEMATYKA

 • Rozkładamy liczby na dwa składniki- podręcznik, ćw.2 str.34
 • Poznajemy sposób dodawania liczb z przekroczeniem progu dziesiątkowego- Dopełniamy do 10  -ćw.1str.32 oraz podręcznik ćw.3 i 4 str4.34.
 • Rozwiązujemy zadania z treścią- ćw. 2,3,4 str.32
 • Proszę poćwiczyć dodawanie liczb w zakresie 20 w zeszycie.

WTOREK 31.03.2020

POLSKI

Temat dnia: Literowe opowieści- ż jak żaba

 • Wprowadzamy literę ż na podstawie wyrazu podstawowego żaba– podręcznik str. 76
 • Analiza i synteza słuchowo-wzrokowa wyrazu podstawowego żaba.
 • Określamy rodzaj głoski ż(spółgłoska).
 • Budujemy strukturę dźwiękową wyrazu żaba-narysuj żabę i jej model głoskowy w zeszycie(samogłoski- kwadrat czerwony, spółgłoski-kwadrat niebieski). Powiedz wszystkie samogłoski: a,ą,e,ę,i,o,u,ó,y- już musimy umieć.
 • Wskaż literę ż, Ż w tekstach- ćw.1, 2 str.70.
 • Porównaj litery ż, Ż drukowane i pisane-podręcznik,str.76.
 • Napisz po śladzie a potem samodzielnie w liniaturze litery ż, Ż.-ćw. 3 str.71
 • Układamy i zapisujemy  liniaturze- ułóż 3 zdania i zapisz je w zeszycie ( żółw, żaba, Bożenka)
 • Czytamy ze zrozumieniem teksty –podręcznikstr.76,77

Teraz masz czas na ulubioną zabawę

 • Połącz wyrazy z obrazkami- ćo.4 str.71
 • Uporządkuj litery i napisz wyrazy z pamięci-ćw.5 str.71

Przepisz do zeszytu 5 linijek tekstu z podręcznika, str. 76- zadanie to  prześlij na sprodaki@onet.pl

MATEMATYKA

 • Obliczanie kawałków czekolady- podręcznik ćw.1,str.35
 • Układamy działania i treść zadania do ilustracji- podręcznik ćw.1,str.35
 • Połącz działania w pary- podręcznik ćw. str.35
 • Obliczamy liczbę punktów w grze „Rzutki”- ćw. 1 str.33
 • Doskonalimy umiejętność dodawania-proszę rodzica o zapisanie przykładów dodawania do 20 w zeszycie -to zadanie prześlij na sprodaki@onet.pl

ŚRODA 01.04.2020

POLSKI

Temat dnia: zaczarowany książę.

 • Wykonaj ćwiczenie 1 str. 72
 • Wysłuchaj opowiadania na podstawie baśni braci Grimm pt. „Żabi  Król”.- można znaleźć w internecie.
 • Wymieniamy cechy baśni – posiada elementy fantastyki, nieokreślony czas i miejsce( Dawno, dawno temu; Za górami, za lasami…), o zdarzeniach opowiada narrator, kończy się na ogół szczęśliwie
 • Słuchanie fragmentu książki Astrid Lindgren „Dzieci z Bullerbyn”, podręcznik, str.78-79
 • Wykonaj zadania do przeczytanego tekstu, podręcznik str. 79
 • Podkreśl nazwy zwierząt-ćw.2 str. 72
 • Piszemy wyrazy z podziałem na nazwy zwierząt i roślin- ćw.3 str. 72
 • Oceń prawdziwość zdań- ćw.4 str. 73
 • Połącz zdania z ilustracją- ćw. 6 str.73 .Przepisz zdania do zeszytu.
 • Jak rozwija się żaba- ćw.7 str.73

Teraz masz czas na zabawę – moja propozycja to zabawa „Co się zmieniło? ”

 • Wymyśl i opowiedz baśń, w której żaba zamieni się w królewnę i królewicza. Narysuj ilustrację do swojej baśni.

Teraz masz czas na głośne czytanie wybranego tekstu –możesz spróbować tekst w podręczniku, str.78

PRZYRODA

 • Jak wygląda wiosenny las- podręcznik, str.80-81. Obejrzyj ilustrację, przeczytaj i zapamiętaj nazwy zwierząt żyjących w lesie. Wysłuchaj informację  str.81

MATEMATYKA

 • Utrwalamy zwroty: pod, na, obok, za, nad, przed, między- pobaw się z rodzicem(Co leży pod stołem?….)
 • Liczymy za pomocą liczydełka, patyczków, na palcach- działania pisze rodzic- podręcznik, str.36-37
 • Rozwiąż zadanie z rysunkiem- ćw.1str.34
 • Rozwiązujemy zadania z treścią- ćw.2,3str.34
 • Wykonaj ćwiczenie 6, podręcznik,str.37- zrób zdjęcie zrobionych zadań i prześlij na sprodaki@onet.pl
 • Pokoloruj rysunek zgodnie z kodem matematycznym-ćw.4str.34

CZWARTEK 02.04.2020

POLSKI

Temat  dnia: Literowe opowieści- rz jak rzeka.

 • Wysłuchaj informację o rzekach, podręcznik str.83
 • Wprowadzenie dwuznaków rz, RZ (spółgłoska)- podręcznik str.82
 • Analiza i synteza słuchowo-wzrokowa wyrazu rzeka- podręcznik,str.82
 • Budowanie struktury dźwiękowej wyrazu- podręcznik,str.82
 • Analiza sylabowa i głoskowa wyrazu rzeka- wykonaj ćw. 1str.74
 • Wskazywanie wyrazów z dwuznakiem rz- wykonaj ćw. 2str.74
 • Porównanie dwuznaków pisanych i drukowanych-podręcznik,str.82
 • Pisanie dwuznaków rz, Rz po śladzie i w liniaturze- wykonaj ćw.3str.75
 • Tworzenie wyrazów z sylab. Liczenie sylab, głosek i liter w wyrazach-ćw.4,5 str.75
 • Naucz się pięknie czytać- podręcznik str.82-83

            Teraz czas na ulubioną zabawę

Przepisz do zeszytu tekst z podręcznika, str.82- zrób zdjęcie przepisanego tekstu i wyślij na sprodaki@onet.pl

MATEMATYKA

 • Zapoznanie z budową termometru zaokiennego oraz z jego działaniem- podręcznik, str.38
 • Odczytywanie temperatury- podręcznik, str.39
 • Obliczanie i zapisywanie temperaturćw.1str.35
 • Zaznaczanie temperatury na termometrach zgodnie z podpisami- ćw.2str.35
 • Możesz skorzystać:  http://www.matzoo.pl/klasa1

PIĄTEK 03.04.2020

POLSKI

Temat dnia: Nad rzeką.

 • Wysłuchaj wiersza Juliana Tuwima „Rzeczka”- ćwiczenie 1str.76. Spróbuj przeczytać wiersz samodzielnie.
 • Teraz porozmawiaj z rodzicem na temat treści wiersza.
 • Wyszukaj wyrazy z rz i zapisz je w liniaturze- wykonaj ćwiczenie 2str.76
 • Wypowiadanie się na temat rzeki oraz wykorzystania siły rzeki na podstawie lustracji i tekstu w podręczniku str.84- 85.
 • Pisanie imion, ćw.4str.77. Pamiętaj, że imiona piszemy wielką literą.
 • Utrwalamy pojęcie zdania-ćw.5str.77
 • Wykonaj ćwiczenie 6str.77

Przepisz do zeszytu tekst z podręcznika „Nad rzeką”,str.84. Naucz się go czytać.

TECHNIKA

 • Wykonaj termometr- zrób zdjęcie swojego termometru i prześlij na sprodaki@onet.pl

JĘZYK ANGIELSKI:

  Poniedziałek 30.03.2020

 1. Zapoznać się z historyjką str. 54-55 z podręcznika. Zwrócić uwagę w jakiej kolejności robaczki proponowały Misiowi jedzenie.
 2. Zeszyt ćwiczeń str. 52 i 53.  W ćw. 1/52 należy wkleić naklejki ( środek ćwiczeń), zachowując kolejność zgodną z historyjką.
 3. Utrwalać słówka z podręcznika str.52, ćw.2

WYCH-FIZYCZNE:

Klasa I-III  (30.03 – 07.04.2020)

Wybierz sobie bezpieczne miejsce do ćwiczeń!

Wykonaj krótką rozgrzewkę ( 5 ćwiczeń kształtujących: np. skłony z pogłębianiem, wymachy ramion, przysiady, w siadzie – skłony w przód , pajacyki)

Rzuty i chwyty  piłkami  RP i RL – rzuty do celu, podrzuty piłeczki w górę ( wykorzystaj do zadań  przybory nietypowe, np.  piłeczka zrobiona z gazety)

Zabawy ze skakankami- podskoki na skakance jednonóż, obunóż; ćwiczenia kształtujące – trzymając skakankę w rękach ,skłony w przód z pogłębianiem. ( nie masz skakanki- wykorzystaj  np. sznurek)

RELIGIA:

 
 

0 Komentarzy

Możesz być pierwszym, który doda komentarz.

 
 

Skomentuj