MATERIAŁY KLASA 5 30.03-03.04

JĘZYK POLSKI:

poniedziałek:

Temat:Fabuła, akcja, wątek.
Podręcznik s.196 – tekst pt. „Loteria”.
 1. Na podstawie wyżej wymienionego tekstu uporządkuj zdarzenia – ćwiczenie 2 s.200
2.Zapoznaj się z definicją pojęcia „fabuła” – podręcznik s.200
3 Fabuła to wszystko, co zaistniało w świecie przedstawionym.Akcja to ciąg zdarzeń prowadzących do celu utworu. Wątek to wszystkie wydarzenia dotyczące jednej postaci. Wpisz podane definicje do zeszytu.
4.Podaj i wpisz do zeszytu fragment utworu, który należy do fabuły, ale nie należy do akcji.(z tekstu „Loteria”).
5 Na podstawie tekstu”Loteria” napisz , dlaczego bohater postanowił wyrzucić kwiat z serca?
Zadanie domowe; Prześlij rozwiązanie polecenia 1, 3 i 4 z lekcji. Przeczytaj zadaną lekturę do 6 kwietnia 2020 r.

wtorek:

Temat: Przyimek – mały zarządca.
1. Podręcznik s.183 – przeczytaj scenkę zamieszczoną w ćwiczeniu pierwszym. Wypisz z niej do zeszytu podkreślone rzeczowniki i określ ich przypadek. Przed każdym z podkreślonych  rzeczowników znajduje się maleńki wyraz (np. „z”, „do”, „o”…) to przyimek. Właśnie on decyduje o przypadku występującego po nim rzeczownika. Przekonaj się o tym ,wykonując punkt „b” ćwiczenia nr 1 s. 183.
2. Przyimek z rzeczownikiem tworzą wyrażenie przyimkowe. Np. do(przyimek)+domu(rzeczownik)= wyrażenie przyimkowe.
3. Teraz przeczytaj jeszcze informacje na ten temat z podręcznika s.184
4.Uzupełnij tekst z ćw. 2 s 184 i zapamiętaj ,że przyimki z innymi częściami mowy piszemy osobno.
Zadanie domowe: Podręcznik  s.184 . ćwiczenie nr 3. Prześlij je do zaliczenia.

środa:

Temat: O częściach mowy, które nie zmieniają form.
1. Przypomnij sobie poznane odmienne i nieodmienne części mowy. W tym celu wpisz do zeszytu i uzupełnij:
Odmienne części mowy to:……………….
Nieodmienne części mowy to: ……………..
2.A teraz zapoznaj się z definicjami dwóch nieodmiennych części mowy, czyli wykrzyknikiem i partykułą.Definicje znajdziesz w podręczniku na stronie 188 i 189.
3.Następnie wykonaj ćwiczenie 2 z podręcznika s.188
4.Spróbuj w ciągu minuty wpisać do zeszytu jak najwięcej wymyślonych wykrzykników, a następnie je pogrupuj,zgodnie z tym  czy wyrażają uczucia, wołają kogoś lub naśladują dźwięki.
5.Teraz wykonaj ćwiczenie 3 z podręcznika s. 189 oraz ćwiczenie 5 a ze strony 190.

JĘZYK ANGIELSKI:

30th March 2020, Monday    Topic: Hobby i zainteresowania

 1. Proszę przesłać do sprawdzenia ćw. 7,8 i 9 str. 75 ( podręcznik)
 2. Podręcznik str. 76. Przeczytać dialog ( różowe tło)
 3. Odpowiedzieć na pytania z ćw. 2/76 ( pytania i odpowiedzi do zeszytu)
 4. Przepisać do zeszytu żółtą ramkę, przetłumaczyć ją. (Niżej podpowiedź: )

How about going…   ?.- Co powiesz na pójście… ?

Let’s go…..- Chodźmy….

Why don’t we go…   ?- Dlaczego by nie pójść…..?

                               31st March 2020 Tuesday       Topic:  Ćwiczenia leksykalne.

 1. Podręcznik ; ćw. 5/77 do zeszytu ( Pytanie i poprawna odpowiedź)
 2. Z zeszytu ćwiczeń cała  strona 74 ( bez gwiazdki). Proszę przesłać.

MATEMATYKA:

31.03 Temat: Obliczanie pola trapezu – ćwiczenia.

Proszę przeanalizować przykład zawarty w podręczniku str. 200 (zadanie bez numeracji). Proszę rozwiązać w zeszycie zadania: 12, 13 str. 200.

02.04 Temat: Powtórzenie wiadomości o wielokątach.

Proszę obejrzeć materiał online, które pomogą Wam usystematyzować poznaną wiedzę na temat wielokatów:

Proszę rozwiązać do zeszytu zadania: 3, 4 str. 204/205.

03.04 Temat: Utrwalenie wiadomości o wielokątach.

Przypomnij sobie wzór na pole trójkąta, równoległoboku, rombu, w tym celu zobacz przykład w podręczniku str. 206, 207 (zadanie bez numeracji).

Proszę rozwiązać zadania: 7, 11, 12 str. 206,207,208. zadanie 12 prześlij do sprawdzenia.

HISTORIA:

31.03.2020      Temat: Polska pierwszych Piastów – podsumowanie rozdz. VI

1. Proszę wypisać w zeszycie władców Polski, których poznaliśmy w tym rozdziale.

2. Proszę pisemnie wykonać ćwiczenia powtórzeniowe do rozdz. VI: 1,2,3,5,6 – str. 190 (dla chętnych wszystkie).

Proszę zrobić zdjęcie lub skan wykonanych zadań (pkt. 1 i 2) i wysłać e-mail na adres szkoły (do 3 kwietnia) sprodaki@onet.pl.

GEOGRAFIA:

02.04.2020r.

Temat:  Krajobraz wysokogórski Tatr.

 Proszę przeczytać w podręczniku str. 74-81, wpisać do zeszytu z podręcznika str.79 – „ to najważniejsze”

Zadanie do wykonania:

 1. Opisz co to jest”
  1. turnie
  1. granie
  1. żleby
  1. stożki piargowe
  1. stawy
  1. Wykonaj zadanie z podręcznika str.84 zad. Nr 5.

  Termin: do  15.04.2020r.

BIOLOGIA:

Temat: Korzeń- organ podziemny rośliny.1. Zapoznaj się z prezentacją multimedialną https://view.genial.ly/5e73aded34adcc102c3aca42/presentation-korzen-organ-podziemny-rosliny?fbclid=IwAR2YYAn8tsb0Kqewk7t2yfdf1YI7kKhsHc8zDfwxfgS9GnHfQ8leMX7Ri8c2. Przeanalizuj dokładnie rysunki „Przekształcenia korzeni” podręcznik str.100-101.3. Wypisz w zeszycie 5 nazw roślin, których korzenie są jadalne.4. Proszę przesłać dokumentację hodowli roślinki, którą Wam zadałam (zdjęcia, zdjęcia prowadzonego dziennika hodowli) na maila sprodaki@onet.pl. Jeśli ktoś jeszcze nie rozpoczął hodowli, to proszę zapoznać się z materiałami które zamieszczałam i dzisiaj zacząć.

INFORMATYKA: Proszę wykonać prezentację (PowerPoint) na temat własnych zainteresowań – minimum 10 slajdów. Proszę przesłać do zaliczenia do 10.04

MUZYKA:

Przepiszcie, proszę do zeszytu piosenkę „Wlazł kotek na płotek”, ale zamiast tekstu wpiszcie nazwy literowe dźwięków. Gamę C- dur jest już zapisana w zeszycie – c,d,e,f,g,a,h,c2.Zdjęcie z samodzielnie wykonanym zadaniem prześlijcie na mój adres – monikazalewska79@gmail.com.

TECHNIKA:

Temat : 10 zasad zdrowego żywienia

Obejrzyjcie proszę krótkie filmiki na temat zdrowego odżywiania się

https://www.youtube.com/watch?v=DF4znGEcBPU ;

https://www.youtube.com/watch?v=ltr6xhuHvO4

i zastanówcie się, jak wygląda wasza dieta ?!

Czego powinniście unikać, a czym powinniście wzbogacić wasz jadłospis?

Teraz na pewno będzie wam łatwiej wykonać Piramidę żywieniową.

Zdjęcie Piramidy wyślijcie na mój adres monikazalewska79@gmail.com

WYCH-FIZYCZNE:

Witam Was bardzo serdecznie! Jak sobie radzicie z przeprowadzeniem  prób sprawnościowych? Myślę ,że nie macie żadnych problemów!

Zadania z aktywności fizycznej:

-podejmij  dowolną  aktywność fizyczną np.: kształtującą szybkość, wytrzymałość, siłę mięśni brzucha, mięśni ramion, skoczność , gibkość itp.

– do ćwiczeń możesz wykorzystać nietypowe przybory

Podczas wykonywania ćwiczeń  pamiętaj o swoim bezpieczeństwie, o wybraniu bezpiecznego miejsca do ćwiczeń!!!

RELIGIA:

praca 3 z dn. 01.04.20r.

Klasa  V-VI –  w podręczniku str. 101-104 czytamy dokładnie cały temat, skupiając się na tekstach Pisma świętego- Ewangelii wg św. Mateusza – Mt 26,14-16.36.45-50;27,3-5  i Ewangelii wg św. Jana –  J 15,14

Temat: Noc zdrady – z Jezusem w Getsemani

W  zeszycie: zapisujemy temat, Czy wiesz, że…Odkryć tajemnice i  Zapamiętaj!

Po analizie tekstu biblijnego J 15,14  odpowiedz na pytania:

1.Kto jest prawdziwym przyjacielem Pana Jezusa? ( podr. str.103)

2. Jak pielęgnować każdego dnia  przyjaźń z Panem Jezusem?

                              odpowiedź  wysyłamy na e-maila szkoły do 07.04.20 r.

Robimy ćwiczenia w zeszycie ćw. z tego tematu na +.

Spróbujcie razem z rodzicami zaśpiewać Gorzkie Żale – III część posługując się książeczką do nabożeństwa. Szczęść Boże do dalszej pracy.

Przypominam o uczestnictwie we Mszy św. w niedzielę,  korzystając ze środków medialnych-np. w TVP na 1 programie o  godz. 11.00, w sposób duchowy i Komunii św. z pragnienia. Przygotowujemy palmy wszak w niedzielę NIEDZIELA  PALMOWA

 
 

0 Komentarzy

Możesz być pierwszym, który doda komentarz.

 
 

Skomentuj