MATERIAŁY KLASA 6 30.03-03.04

JĘZYK POLSKI:

poniedziałek:

Temat: Oryginalne obrazy malarza oryginała.
1.Obejrzyj umieszczone w podręczniku (część literacka) na stronach 202 – 206  obrazy Giuseppe Arcimboldo. Napisz  w zeszycie, co Cię najbardziej w nich zaskoczyło.
2. Wyjaśnij, czym jest portret, a czym autoportret? W razie trudności skorzystaj ze słownika.
3.Jeszcze raz obejrzyj autoportret malarza (s.203 w prawym rogu) , a następnie na jego podstawie uzupełnij zdanie: Malarz przedstawiony na obrazie jest…………( w wykropkowane miejsca wpisz jaki).
4.Teraz przeczytaj tekst Bożeny Fabiani „Moje gawędy o sztuce” s. 202 – podręcznik.
5. Zapoznaj się z definicją gawędy i wpisz ją do zeszytu.( podręcznik s. 202)
6.Narysuj oś czasu i przedstaw na niej fakty z życia artysty. (ćw.1 s.206)
7.Bożena Fabiani nazywa Arcimbolda ” niezłym oryginałem”. Korzystając ze słownika,wypisz wyrazy bliskoznaczne i antonimy ( wyrazy przeciwstawne) do słów: oryginalny, zwyczajny.
Zadanie domowe: Prześlij rozwiązanie punktu 6 i 7 z poleconych w lekcji zadań. Przeczytaj zadaną lekturę do 6 kwietnia 2020 r.

wtorek:

Temat: Tajemnice portretów Arcimbolda.
!. Wyszukaj w czytanym wczoraj tekście ( podręcznik s. 202) w opisie obrazu „Jesień” słowa, które dzięki swojej formie wyolbrzymiają pewne cechy.Zestaw je z formami neutralnymi np. pies – psisko. Wpisz do zeszytu. Potem zapoznaj się z informacjami z ramki dotyczącymi zgrubień ( Podręcznik s. 207) i wpisz do zeszytu notatkę na ten temat.
2.Zapoznaj się w słowniczku z definicjami pojęć : subiektywny, obiektywny, pejoratywny (s. 207) i uzupełnij nimi luki w podanych zdaniach:
Autorka przedstawiła……………….fakty z życia artysty. W opisie obrazów Bożena Fabiani przedstawiła ………………… punkt widzenia. Użyła wyrazów ……………….. .
3.Teraz jeszcze raz obejrzyj obrazy Arcimbolda : „Wiosna”, „Lato, „Jesień”, „Zima”, które ukazują kolejne okresy życia człowieka, podkreślając upływ czasu. Wyobraź sobie ,że jesteś pracownikiem galerii sztuki i zredaguj krótką prezentację jednego z obrazów. Zapisz ją w zeszycie.
4. Zapoznaj się z zamieszczoną w podręczniku definicją słowa: „motto”. (s. 207).
5. W ćwiczeniu nr 7 na s. 207 znajduje się motto, które Bożena Fabiani zamieściła na początku swojej książki, napisz, jakie według Ciebie są jego związki z czytanym na lekcji tekstem.
Zadanie domowe: Uważnie przeczytaj zawarty w tekście Bożeny Fabiani opis obrazu „Bibliotekarz”. Na podstawie tego opisu wykonaj rysunek , a potem porównaj go  z oryginalnym dziełem. Prześlij rozwiązanie zadania nr 2 i 3 z lekcji. ( na piątek).

piątek:

Temat:Zdania złożone współrzędnie
1.Ze zdaniem złożonym współrzędnie mamy do czynienia wtedy , gdy zdania składowe mogą istnieć samodzielnie i mają sens. Nie nasuwa nam się żadne pytanie po odczytaniu zdania składowego. Aby to sprawdzić najpierw podkreśl orzeczenia, muszą być dwa, następnie oddziel kreską pionową zdania składowe, koniec jednego zdania stanowi przecinek lub spójnik.Teraz zasłaniając spójnik, odczytaj pierwsze zdanie i sprawdź, czy ma sens i czy nie trzeba się o nic zapytać, potem zrób to samo w przypadku drugiego zdania składowego. Kiedy okaże się, że tak jest, masz do czynienia ze zdaniem złożonym współrzędnie.
np. Jacek podróżował po świecie i opisywał poznane kraje.
orzeczenia to: podróżował, opisywał
Jacek podróżował po świecie.- pierwsze zdanie składowe ( ma sens , może istnieć samodzielnie)
Opisywał poznane kraje.- drugie zdanie składowe ( też może istnieć samodzielnie , ma sens, nie nasuwa się żadne pytanie)
Wobec tego zdanie : Jacek podróżował po świecie i opisywał poznane kraje.- jest zdaniem złożonym współrzędnie.
2.Wyróżniamy 4 rodzaje zdań złożonych współrzędnie. Przeczytaj o tym w podręczniku do gramatyki – strona 162.
3 . A oto spójniki łączące różne rodzaje zdań złożonych współrzędnie ( już po spójniku rozpoznasz, z jakim rodzajem zdania złożonego współrzędnie masz do czynienia, gdy nie będzie spójnika, zastosuj definicję z książki) :
-zdanie złożone współrzędnie łączne (i, oraz,ani)
-zdanie złożone współrzędnie rozłączne (albo, lub bądź, czy)
-zdanie złożone współrzędnie przeciwstawne (ale, lecz,jednak, natomiast, a, zaś , przeciwnie)
-zdanie złożone współrzędnie wynikowe ( więc, toteż, zatem,dlatego)
Zwróć uwagę na narysowane w podręczniku (s.162) wykresy zdań złożonych współrzędnie. Zapamiętaj je.
4. A teraz wykonaj następujące ćwiczenia z podręcznika do gramatyki: 3 i 4 ze strony 161 oraz ćwiczenie 6 ze strony 163. 
5. Zadanie domowe: Prześlij rozwiązanie ćwiczenia 6 z lekcji.

JĘZYK ANGIELSKI:

  31st March 2020 Tuesday    Topic: W przyszłości

  1. Podręcznik; Zrób ćw. 4/80. Użyj wyrażeń z żółtej ramki powyżej . Wyraź swoją opinie na temat podanych  zjawisk ,czy będą możliwe czy nie. Nie zapomnij o will lub won’t!!!! Np.

I don’t believe , we will move by teleportation.

  • Ćw. 5/81. Ułóż dialog w odpowiedniej kolejności. ( do zeszytu).
  • Ćw. 6/81. Do zeszytu pytania i poprawna odpowiedź.

1st April 2020 Wednesday        Topic:  Ćwiczenia leksykalne

  1. Zeszyt ćwiczeń str 60, ćw. 1,2,3 i 4.
  2. Do odesłania do sprawdzenia ćw. 7 i 8 str. 79 z podręcznika.

HISTORIA:

03.04.2020      Temat: II rozbiór Polski

1. Proszę przeanalizować na mapie – str. 172, jak przebiegał II rozbiór Polski.

– wypisać w zeszycie ziemie lub miasta, które zabrały nam Rosja i Prusy w II rozbiorze.

2. Proszę wypisać w zeszycie 5 postanowień sejmu rozbiorowego w Grodnie.

3. Proszę obejrzeć film, link: https://www.youtube.com/watch?v=9jhFcvDU4H0

ps. na razie nic mi nie przesyłacie, proszę uczyć się na bieżąco, bo jeszcze jedna lekcja i będzie powtórzenie całego rozdziału !

MATEMATYKA:

30.03 Temat: Rozwiązywanie równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.

Proszę zapoznać się z tabelką zamieszczoną w podręczniku z str. 237.

Aby lepiej zrozumieć temat, proszę obejrzeć materiał online:

Proszę rozwiązać w zeszycie zadania: 10, 11, 13 str. 237.

01.04 Temat: Ćwiczenia w rozwiązywaniu równań z jedną niewiadomą.

Po analizie materiałów filmowych zamieszczonych na poprzedniej lekcji, proszę wykonać w zeszycie zadania: 15, 16, 18 str. 238. Zadanie 16 proszę przesłać do sprawdzenia.

02.04 Temat: Zadania tekstowe – rozwiązywanie równań.

Proszę przeanalizować przykład zamieszczony w podręczniku str. 240 (różowa ramka).

Na podstawie tego proszę rozwiązać w zeszycie zadania: 26, 27, 28, 29 str. 241. Proszę utrwalać poznany materiał rozwiązując zadania zamieszczone w ćwiczeniach.

BIOLOGIA:

Temat: Gady- kręgowce, które opanowały ląd.1. Zapoznaj się z prezentacją multimedialną https://view.genial.ly/5e77991ba330b30dbe607d0b/presentation-przeglad-i-znaczenie-gadow?fbclid=IwAR1BYcgtqESfEKUp1aegvypkIGIyH0XtFGzmcuGVmc9WU16TMTK17z6SK2c2. Zapisz w zeszycie co to jest „Polska czerwona księga zwierząt” i wypisz wszystkie gatunki gadów występujące w Polsce. Zdjęcia wykonanego zadania proszę wysłać na maila sprodaki@onet.pl

MUZYKA:

Przepiszcie, proszę do zeszytu piosenkę „Wlazł kotek na płotek”, ale zamiast tekstu wpiszcie nazwy literowe dźwięków. Gamę C- dur jest już zapisana w zeszycie – c,d,e,f,g,a,h,c2.Zdjęcie z samodzielnie wykonanym zadaniem prześlijcie na mój adres – monikazalewska79@gmail.com.

GEOGRAFIA:

Temat: Podział polityczny Europy.

Przeczytaj w podręczniku strony 68-72.

W zeszycie wypisz sąsiadów Polski w kolejności:

                        Niemcy

                        …………………..

                        ……………………

                        ……………………         

                        ……………………

                        …………………….

                        …………………….

Zad. domowe:

a) Podręcznik str.93, zad.1

b) Wypisz państwa należące do Unii Europejskiej.

TECHNIKA:

Temat : 10 zasad zdrowego żywienia

Obejrzyjcie proszę krótkie filmiki na temat zdrowego odżywiania się

https://www.youtube.com/watch?v=DF4znGEcBPU ;

https://www.youtube.com/watch?v=ltr6xhuHvO4

i zastanówcie się, jak wygląda wasza dieta ?!

Czego powinniście unikać, a czym powinniście wzbogacić wasz jadłospis?

(Zasady działania wybranego sprzętu AGD wysyłajcie na mój adres

monikazalewska79@gmail.com )

INFORMATYKA: Proszę wykonać prezentację (PowerPoint) na temat własnych zainteresowań – minimum 10 slajdów. Proszę przesłać do zaliczenia do 10.04

WYCH-FIZYCZNE:

Witam Was bardzo serdecznie! Jak sobie radzicie z przeprowadzeniem  prób sprawnościowych? Myślę ,że nie macie żadnych problemów!

Zadania z aktywności fizycznej:

-podejmij  dowolną  aktywność fizyczną np.: kształtującą szybkość, wytrzymałość, siłę mięśni brzucha, mięśni ramion, skoczność , gibkość itp.

– do ćwiczeń możesz wykorzystać nietypowe przybory

Podczas wykonywania ćwiczeń  pamiętaj o swoim bezpieczeństwie, o wybraniu bezpiecznego miejsca do ćwiczeń!!!

RELIGIA:

praca 3 z dn. 01.04.20r.

Klasa  V-VI –  w podręczniku str. 101-104 czytamy dokładnie cały temat, skupiając się na tekstach Pisma świętego- Ewangelii wg św. Mateusza – Mt 26,14-16.36.45-50;27,3-5  i Ewangelii wg św. Jana –  J 15,14

Temat: Noc zdrady – z Jezusem w Getsemani

W  zeszycie: zapisujemy temat, Czy wiesz, że…Odkryć tajemnice i  Zapamiętaj!

Po analizie tekstu biblijnego J 15,14  odpowiedz na pytania:

1.Kto jest prawdziwym przyjacielem Pana Jezusa? ( podr. str.103)

2. Jak pielęgnować każdego dnia  przyjaźń z Panem Jezusem?

                              odpowiedź  wysyłamy na e-maila szkoły do 07.04.20 r.

Robimy ćwiczenia w zeszycie ćw. z tego tematu na +.

Spróbujcie razem z rodzicami zaśpiewać Gorzkie Żale – III część posługując się książeczką do nabożeństwa. Szczęść Boże do dalszej pracy.

Przypominam o uczestnictwie we Mszy św. w niedzielę,  korzystając ze środków medialnych-np. w TVP na 1 programie o  godz. 11.00, w sposób duchowy i Komunii św. z pragnienia. Przygotowujemy palmy wszak w niedzielę NIEDZIELA  PALMOWA

 
 

0 Komentarzy

Możesz być pierwszym, który doda komentarz.

 
 

Skomentuj