MATERIAŁY KLASA 8 30.03-03.04

JĘZYK POLSKI:

poniedziałek: Temat: Próbny egzamin ósmoklasisty z języka polskiego.

środa:

Temat:Artysta jako kreator w wierszu „Radość pisania” Wisławy Szymborskiej.
1.Zapoznaj się z utworem „Radość pisania” – podręcznik s.279
2. Ustal kim jest podmiot liryczny , zwróć uwagę na zaimki i czasowniki, ujawniające osobę mówiącą.
3.Określ sytuację liryczną, weź pod uwagę to , co robi podmiot liryczny.
4. Oto problemy , które sygnalizuje w wierszu podmiot liryczny:
-to wiersz o trudzie tworzenia literatury
-to wiersz o różnicy między fikcją literacką a życiem ( realnością )
-to wiersz o władzy pisarza nad słowem, o sile oddziaływania słowa na czytelnika
-to wiersz o próbie pokonania nieubłaganych praw czasu i przemijania
-to wiersz o tym, że „życie przemija, sztuka trwa”.
Przepisz je do zeszytu, podkreśl tę, która jest najbliższa Twoim przekonaniom, a następnie wypisz z wiersza fragmenty będące potwierdzeniem wybranej hipotezy. 
Zadanie domowe: Rozwiązanie polecenia nr 4 prześlij.

JĘZYK ANGIELSKI:

  30th March 2020 Monday      Topic: Mowa zależna

 1. Odesłać do sprawdzenia ćw.A,B i C/ 157 ( Podręcznik)
 2.  Przepisz do zeszytu i poniższe zdania. Następnie zamień je w mowę zależną:
 1. ‘ I can help you”- she said.
 2. ‘They will visit uson Sunday’- father said to us.
 3. ‘We have just finished breakfast’-we said to our mum.
 4. ‘He paid much money for that picture’- she said.
 5. ‘They were fishing all day’-Betty said.
 6. ‘He went to Paris by plane’- she said to me.
 7. ‘I will catch a cold in this room’- I said to her.
 8. ‘ They have already read this book’- he said.
 9. ‘She is going to take part in this competition’-he said.
 10. ‘I want to buy more English books’-he said to me.
 11. ‘They are preparing their lessons now’- she said.
 12. ‘He can lend you his car for the wekeend’- she said.
 13. ‘We were looking for this pen all morning’- they said.
 14. ‘They answered all my questions’- he said.
 15. ‘They will come later’- she said.
 16. ‘He always comes to school late’- the teacher said to his parents
 17. ‘He made the same mistake again’- she said.
 18. ‘I have lost all my money’-she said to his husband.
 19. ‘He writes lots of letters abroad’-she said to me.
 20. ‘We were dancing all night yesterday’- he said.

Zdania w mowie zależnej proszę odesłać!!!

        31st March 2020Tuesday       Topic: Rozumienie tekstu czytanego.

 1. Zeszyt ćwiczeń str. 86, ćw. A i B oraz str 87, ćw. A i B ( górne)
 2. Przeczytać tekst str. 104 z podręcznika.
 3.  Przepisać do zeszytu słówka z Word Focus i je przetłumaczyć.
 4. Wykonaj ćw. E, na podstawie tekstu. Przepisz całe pytania do zeszytu i podaj właściwą odpowiedź.
 5. Ćw. F/105 podręcznik
 6. Zeszyt ćwiczeń ćw. Bi C str 82 oraz D i E str.83

JĘZYK NIEMIECKI:

HISTORIA:

03.04.2020      Temat: Początek III Rzeczypospolitej

1. Proszę przeczytać lekcję 5, str. 226 – 229.

2. Proszę w zeszycie wytłumaczyć pojęcie „Okrągły Stół”.

3. Proszę w zeszycie napisać kim byli ? (2 – 3 zdań) Tadeusz Mazowiecki, Bronisław Geremek, Leszek Balcerowicz, Wojciech Jaruzelski i Czesław Kiszczak.

4. Dopisz do dat wydarzenia:

 • luty – kwiecień 1989 –
 • 4 czerwca 1989 –
 • 12 września 1989 –
 • 29 grudnia 1989 –

5. Proszę zrobić zdjęcie wykonanych zadań i przesłać na e-mail szkoły: sprodaki@onet.pl
w terminie do 8 kwietnia.

Proszę obejrzeć filmiki:

MATEMATYKA:

30.03 Temat: Pierwiastki – powtórzenie.

Proszę zapoznać się z prezentacją dot. pierwiastków:

Proszę zapoznać się z przykładami zawartymi w podręczniku str. 208-210.

Proszę rozwiązać zadania: 11, 12, 15, 18 str. 211/212 (zadanie 15 przesyłacie do oceny).

31.03 Temat: Próbny egzamin ósmoklasisty z matematyki.

01.04 Temat: Figury płaskie- powtórzenie.

Proszę zapoznać się z informacjami z podręcznika str. 213-218. Na podstawie rozwiązanych przykładów proszę wykonać w zeszycie zadania: 2, 4, 7, 10, 11 str. 219/220 (rozwiązanie zadania 11 przesyłacie do oceny).

CHEMIA:

Temat: Metanol i etanol – alkohole monohydroksylowe ( książka str.145)

 Proszę zobaczyć 9 minut filmu (minuty: 9.30 – 18.30)

Filmy z doświadczeniami:

1)Zjawisko kontrakcji

2)Palność, lotność, ścinanie białka:

Zadanie domowe:

Zad.2 strona 149 ( należy zapisać dwa równania reakcji)Proszę podpisać numerem w dzienniku i klasą.
Za poprawne rozwiązania będziecie otrzymywać (+) za pracę na lekcji.

Jakiekolwiek pytania do mnie w celu wyjaśnienia tych zagadnień proszę kierować  na podany adres mailowy:

sprodaki@onet.pl

GEOGRAFIA:

02.04.2020r

Temat:  Ameryka – środowisko przyrodnicze Ameryki.

 Proszę przeczytać w podr. Str.100-109.

 Na podstawie podręcznika, map, opisz położenie Ameryki Północnej! (tak jak robiliśmy to przy Afryce)

 I  1)półkule , oceany,kierunki geogr.,sąsiedzi,

     2)linia brzegowa.

 II  Wypisz elementy linii  brzegowej : (mapka – podr. 101 str.)

  a) morza

  b)cieśniny

  c)zatoki

  d)półwyspy

  e)wyspy

Termin: do 15.04.2020r.

BIOLOGIA:

03.04.2020 Temat: Zależności pokarmowe (str. 121-124)
1. Obejrzyj lekcję https://www.youtube.com/watch?v=iY-bGABQp98&list=PLv92Ydz70ZZCa-XQrar7gsBXy4pFvDqKj&index=72. Skonstruuj 2 przykładowe łańcuchy pokarmowe występujące w różnych ekosystemach, np. jezioro, las, łąka itp. Odpowiedzi prześlij na maila szkolnego sprodaki@onet.pl

FIZYKA:

Poniedziałek, 30.03.2020

Temat: Fale elektromagnetyczne (2h).

Proszę zapoznać się z materiałem dydaktycznym wideo: https://www.youtube.com/watch?v=x8tJGv8sNQA&t=587s ,

Z materiału wideo przepisać do zeszytu Zadanie 6 wraz z rozwiązaniem. Napisać jakiemu konkretnemu rodzajowi fal elektromagnetycznych odpowiada otrzymany wynik.

Proszę rozwiązać z podręcznika z tego tematu Zadanie 4/ s.201 i zapisać go wraz z rozwiązaniem w zeszycie lekcyjnym.

Podpisane Imieniem i Nazwiskiem oraz klasą rozwiązanie zadania uczniowie przesyłają na maila: sprodaki@onet.pl

INFORMATYKA: Proszę wykonać prezentację (PowerPoint) na temat – Brył obrotowych – minimum 10 slajdów. Proszę przesłać do zaliczenia do 10.04

WYCH-FIZYCZNE:

RELIGIA:

EDB:

 
 

0 Komentarzy

Możesz być pierwszym, który doda komentarz.

 
 

Skomentuj