MATERIAŁY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Moi drodzy poniżej znajdują się materiały do pracy w dniach 25.03 – 27.03.2020r.

1             25.03.2020         środa     „Pierwsze oznaki wiosny”

2             26.03.2020         czwartek             „Wiosenne pączki”

3             27.03.2020         piątek    „Witamy powracające ptaki”

Drodzy Rodzice!
W związku z zaistniałą sytuacją przygotowałam dla dzieci z Oddziału Przedszkolnego propozycje ćwiczeń rozwijających i doskonalących umiejętności i wiadomości. Zachęcam do zapoznania się z nimi i wykorzystania podczas wspólnego spędzania czasu z dziećmi. Zamieszczam też przykładowe strony internetowe, do których odwiedzenia zachęcam.

Dzieci 3, 4 letnie:

 1. Rozwijanie sprawności manualnej poprzez: rysowanie ( zwracanie uwagi na poprawne trzymanie narzędzia pisarskiego), malowanie, lepienie z plasteliny, wydzieranie i wycinanie                         z kolorowych gazet, papieru (zwracanie uwagi na prawidłowe trzymanie nożyczek).
 2. Rozwijanie mowy i percepcji słuchowej przez słuchanie bajek (czytanych przez rodziców, słuchowisk radiowych, audiobooków) oglądanie książeczek, odpowiadanie na zadawane pytania, opowiadanie ilustracji.
 3. Rozwijanie logicznego myślenia przez granie w gry planszowe – rozwijanie koncentracji uwagi, doskonalenie umiejętności liczenia, zabawy badawcze np. „Co pływa a co tonie”, „Co rozpuszcza się w wodzie”, rozwiązywanie zagadek.
 4. Rozwijanie percepcji wzrokowej przez układanie historyjek obrazkowych – rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego, zabawy konstrukcyjne, budowanie z klocków różnego rodzaju, zabawy rozwijające spostrzegawczość, odnajdywanie różnic i podobieństw na obrazkach, takich samych przedmiotów, układanie puzzli, obrazków pociętych na części.
 5. Utrwalanie poznanych wierszy i piosenek.

Dzieci 5, 6 – letnie:

 1. Ćwiczenia rozwijające mowę i myślenie, ćwiczenia językowe: 

ćwiczenia rozwijające i wzbogacające słownik dziecka (zabawa w kończenie zdań, np. „Gdybym miał czarodziejską różdżkę, to…”, dopowiadanie dalszej części wymyślonego zdania lub historyjki, formułowanie zdań poprawnych pod względem gramatycznym), powtarzanie szeregu wyrazów (Mama kupiła w sklepie i przyniosła np. chleb, mleko …itp. w każdej kolejce dokładamy kolejny wyraz), opowiadanie historyjek obrazkowych, określanie zdarzeń przedstawionych na ilustracji, – ćwiczenia samodzielnego wypowiadania się, wymyślanie i rozwiązywanie prostych zagadek, rymowanie wyrazów, układanie zdań z podanym wyrazem, utrwalanie poznanych dotychczas wierszyków i piosenek.

 • Ćwiczenia i zabawy rozwijające percepcję słuchową:

rozpoznawanie dźwięków z otoczenia ( darcie kartki, odgłosy zwierząt, kapanie wody, pstrykanie palcami, itp.), analiza i synteza sylabowa wyrazów (wyodrębnianie pierwszej sylaby w przedmiotach z najbliższego otoczenia, dzielenie wyrazów na sylaby z równoczesnym wyklaskiwaniem, określanie ilości sylab                          w wyrazach; kończenie wyrazów rozpoczynających się daną sylabą; wyszukiwanie przedmiotów rozpoczynających się i kończących daną sylabą), liczenie wyrazów w krótkich zdaniach, formułowanie zdań poprawnych pod względem gramatycznym, wystukiwanie prostych rytmów, analiza i synteza głoskowa wyrazów (dzielenie słów na głoski, wystukując je, wyodrębnianie pierwszej i ostatniej głoski                    w słowie, układanie rymów do podanych słów), czytanie krótkich wyrazów, tekstów obrazkowo – wyrazowych.

 • Ćwiczenia  i zabawy rozwijające percepcję wzrokową:

wyszukiwanie na obrazkach wskazanych szczegółów, wyszukiwanie różnic między obrazkami, uzupełnianie rysunku brakującymi elementami, dobieranie par takich samych obrazków), składanie pociętych obrazków wg wzoru, układanie puzzli, dopasowywanie części obrazków do całości, odgadywanie rysowanych na plecach kształtów, układanie rytmów z kolorowych klocków, segregowanie obrazków według podanego kryterium, np. wielkość, kształt, kolor, itp., „Co się zmieniło?”- zapamiętywanie układu przedmiotów; określanie położenia przedmiotów w przestrzeni (na, pod, za, przed, obok, między); zabawy z poznanymi do tej pory literkami, rozpoznawanie i nazywanie cyfr w zakresie 0 – 10, wspólne przeliczanie, dopasowywanie liczby do ilości elementów zbioru, odbijanie cyferek, ozdabianie ich, wykonywanie działań matematycznych z zakresu dodawania i odejmowania, rozwiązywanie zadań tekstowych i próby ich wymyślania, itp.).

 • Ćwiczenia i zabawy usprawniające sprawność manualną i grafomotorykę:

rysowanie na różnych formatach i fakturach, malowanie farbami, wydzieranie ze starych gazet i naklejanie, wycinanie nożyczkami po linii prostej, falistej, różnych kształtów i układanie z nich kompozycji; lepienie z plasteliny i masy solnej (kubek mąki, kubek soli i trochę ciepłej wody zagnieść jak ciasto); przewlekanie przez otwory, nawlekanie guzików lub korali, rysowanie znaków graficznych po zakropkowanych wzorach, zamalowywanie obrazków, łączenie kropek, rysowanie po śladzie, kalkowanie, rysowanie szlaczków, wzorów literopodobnych, odwzorowywanie poznanych liter (A, O, E, U, Y, I, B, D, G, K, L, M, N, P, R, S, T, W).

 • Ćwiczenia rozwijające koordynację wzrokowo–uchową (czyli współpraca oka i ręki): 

podrzucanie, łapanie, toczenie przedmiotów, rzuty do celu, trzymanie i przekładanie z ręki do ręki wybranego przedmiotu, branie i odkładanie wskazanego przedmiotu w określone miejsce, naśladowanie ruchów innych osób, ich mimiki, (zabawa w „lustro”), dobieranie takich samych przedmiotów, segregowanie klocków i zabawek, pogrubianie i odwzorowywanie prostych kształtów, rozpoznawanie przedmiotów przy pomocy zmysłu dotyku, gry zręcznościowe.

 • Ćwiczenia i zabawy rozwijające logiczne myślenie: 

zabawy w pytania i odpowiedzi, tematyczne (sklep, na poczcie, lekarza, itp.), telefoniczne, zabawy                           w teatrzyk, kalambury, ćwiczenia doskonalące umiejętność łączenia przyczyny ze skutkiem, ćwiczenia w rozwijaniu umiejętności rozumienia poleceń, ćwiczenia fleksyjne (zabawy „Czego tu brakuje?…”, „Co zniknęło…”, „Co przybyło…”).

Zachęcam do gier planszowych, które rozwijają cierpliwość, myślenie symboliczne oraz koncentrację uwagi.

Propozycje zabawy w domu:

https://www.matzoo.pl/zerowka/46

http://www.kreatywniewdomu.pl/search/label/2-4%20lata

https://www.domowyprzedszkolak.pl/

https://www.miniminiplus.pl/

https://panimonia.pl/

https://ciufcia.pl/

https://mojedziecikreatywnie.pl/2015/04/eksperyment-chemiczne-jojo/

https://babadum.com/play/?lang=2&game=1

http://www.cyberkidz.nl/cyberkidz/spellen.php?groep=5&vak=rekenen

http://www.transum.org/software/Tangrams/Template.asp

https://www.digipuzzle.net

https://czasdzieci.pl/warszawa/wydarzenia/

https://www.mauthor.com/embed/6455614696587264

https://www.mauthor.com/embed/6394450522931200

JĘZYK ANGIELSKI:

Piosenki dla dzieci po angielsku.

Bajki dla dzieci po angielsku- You Tube

RELIGIA:

 
 

0 Komentarzy

Możesz być pierwszym, który doda komentarz.

 
 

Skomentuj