MATERIAŁY DLA KLASY 6

Moi drodzy poniżej znajdują się materiały do pracy w dniach 25.03 – 27.03.2020r.

JĘZYK POLSKI:

27.03.2020 ( piątek)
Temat: Pomiędzy nocą a dniem, pomiędzy jawą a snem. Jerzy Harasymowicz „W marcu nad ranem”.
!.”Najlepiej jest zbudzić się w marcu nad ranem…”- jak sądzisz, dlaczego jest to „najlepsza” pora na wstawanie? Zapisz w zeszycie swoje odpowiedzi.
2.Teraz przeczytaj cały utwór Harasymowicz zamieszczony w podręczniku na stronie 200.
3.Po uważnej lekturze wiersza napisz , dlaczego według osoby mówiącej w wierszu najlepiej jest zbudzić się w marcu nad ranem?
4. Teraz przeczytaj każdą zwrotkę (strofę) wiersza osobno i nadaj jej tytuł.
5. Wypisz z utworu po jednym przykładzie: epitetu ,porównania ,metafory.
Zadanie domowe: Czytaj zadaną lekturę

JĘZYK ANGIELSKI:

Środa      25.03. 2020

1.           Przeczytać dialog ( niebieskie tło) z podręcznika str 80.

2.           Przepisz pytania z ćw. 2 str. 80 do zeszytu i na nie odpowiedz (na podstawie dialogu)

3.           Przepisz do zeszytu żółtą ramkę str 80. Przetłumacz ją!!!

PAMIĘTAJ!!!

Po tych wyrażeniach z żółtej ramki, wstawiamy WILL!!!

HISTORIA:

27.03.2020      Temat: Sejm Wielki i Konstytucja 3 Maja

1. Proszę wyszukać najważniejsze reformy Sejmu Wielkiego (przynajmniej 3) – podr. str. 169.

2. Proszę wypisać w zeszycie zmiany (reformy), które wprowadzała Konstytucja 3 Maja (przynajmniej 5) – podr. str. 170.

3. Proszę przeczytać opis obrazu „Konstytucja 3 Maja” Jana Matejki – podr. str. 170 i zobaczyć film, link:

https://www.youtube.com/watch?v=_EjUJZPd2tk

4. Proszę przeczytać fragment z podręcznika na str. 171 o konfederacji targowickiej i wojnie polsko – rosyjskiej.

MATEMATYKA:

środa: Temat: Opisywanie sytuacji równaniami.

Proszę przepisać tabelkę z podręcznika str. 227, zapoznać się z nią. Następnie proszę zrobić w zeszycie zadania: 20, 23, 25, 27, 28 str. 228/229.

Aby lepiej zrozumieć temat proszę obejrzeć lekcję online:

czwartek: Temat: Jak rozwiązać równanie?

Bardzo proszę obejrzeć wprowadzenie do rozwiązywania równań:

Następnie proszę rozwiązać zadania: 5, 6 str. 234/235.

GEOGRAFIA:

Temat: Ćwiczenia utrwalające : Z pomocą mapy i notatek w zeszycie utrwalamy znajomość położenia : gór , wyżyn , nizin , rzek i jezior Europy.

Zadanie do wykonania : z pomocą atlasu wypisz w zeszycie nazwy państw przez które (lub wzdłuż których granic między państwami) płynie rzeka Dunaj .(podpowiedż – 9).

Termin: do czwartku (02.04.2020r.)

Wszelkie skany prac , zadania domowe , odpowiedzi proszę kierować na mój adres e-mail:janowak41@interia.pl

TECHNIKA:

Urządzenia techniczne

Wykonaj w zeszycie zadanie 1.1 (temat: Klasyfikacja urządzeń technicznych)Przypominam również o opisaniu dowolnego sprzętu AGD: zasady działania i budowa.

MUZYKA:

Proszę o utrwalenie gamy C- dur na flecie oraz piosenki  „Hej bystra woda” (2 zwrotki)

Hej, Bystra Woda

Hej, bystra woda, bystra wodzicka, pytało dziywcę o Janicka.
Hej, lesie ciemny, wirsku zielony, Ka mój Janicek umilony?

Hej, powiadali, hej powiadali, hej ze Janicka porubali.
Hej, porubały go Orawiany, hej za łowiecki, za barany.

(Hej, dziewce szlocha, hej dziewce płacze: już ze Janicka nie obace.
U orawskiego zamecku ściany leży Janicek porubany.)

WYCH-FIZYCZNE:

Zadbaj o swoje zdrowie nie zapominając o aktywności fizycznej.

1.      Przygotuj sobie bezpieczne  miejsce do ćwiczeń.

2.      Wykonaj 10 przysiadów

3.      Wykonaj 10 skłonów z pogłębieniem

4.      Wykonaj codziennie jedną próbę z Testu Sprawności Fizycznej Krzysztofa Zuchory:

– próba szybkości

– próba skoczności

– próba gibkości

– siła mięśni brzucha

– próba wytrzymałości: wersja – bieg w miejscu

Opis wykonania prób znajdziesz:

               http://g8opole.wodip.opole.pl/sport/zuchora.htm

Zapisz uzyskane wyniki 

INFORMATYKA: Proszę przesłać na e-mail: sprodaki@onet.pl link do swojej ulubionej piosenki.

RELIGIA:

Witam i polecam Wam piękny film o Naszym Panu  Jezusie Chrystusie dla całej rodziny. Zaproście  na wieczorny seans swoich domowników.

Link do filmu: „Opowieść o Jezusie”

Miłego oglądania i umocnienia w wierze.

 
 

0 Komentarzy

Możesz być pierwszym, który doda komentarz.

 
 

Skomentuj