MATERIAŁY DLA KLASY 7

Moi drodzy poniżej znajdują się materiały do pracy w dniach 25.03 – 27.03.2020r.

JĘZYK POLSKI:

środa: Temat: Duchowy przywódca. Pierwsi chrześcijanie na kartach powieści „Quo vadis”.

1. Dzięki jakiemu znakowi Chilon rozpoznał, że Ligia to chrześcijanka? Narysuj w zeszycie ten znak.
2.Korzystając z różnych źródeł  sporządź notatkę encyklopedyczną na temat Św. Piotra.3. Wypisz z lektury fragment opisujący apostoła.4 Wymień i zapisz w zeszycie zdarzenia, w których uczestniczy Św. Piotr.
5. Przeczytaj jeszcze raz kazanie Św. Piotra w Ostrianum ( rodz. XX) i wypisz te fragmenty, które charakteryzują głoszoną przez niego naukę.
 Zadanie domowe  : Czytaj zadaną lekturę.

czwartek: Temat:Przemiana Winicjusza.
!.Jeszcze raz przeanalizuj fragment przedstawiający kazanie Św. Piotra w Ostrianum  (Rdz.XX)
i zwróć uwagę na myśli i przeżycia Winicjusza. Wypisz je ( mogą być cytaty).
2.Na podstawie wypisanych cytatów ustal ,co najbardziej go ujęło w postawie chrześcijan.
3.Pisarz przedstawił świat pogan i chrześcijan na zasadzie kontrastu. porównaj te dwa światy , biorąc pod uwagę następujące elementy: Styl życia, traktowanie bliźnich, wiarę, stanowisko wobec życia wiecznego. Dokonaj tego porównania w tabeli. 

Zadanie domowe: Odmień przez przypadki w liczbie pojedynczej i mnogiej rzeczownik – chrześcijanin. W razie potrzeby skorzystaj ze słownika.

JĘZYK ANGIELSKI:

Czwartek    26.03.2020

1.  Podręcznik str. 91, ćw. J/91. Przeczytaj trzy krótkie teksty i dobierz do nich tytuły (a-e). Dwa z nich zostały podane dodatkowo.

2.    Cw. K/91 Przepisz do zeszytu uzupełnione całe zdania. 3.  Ćw. A/92 Połącz miejsca w mieście( żółte tło) ze zdaniami. Całe zdania do zeszytu

JĘZYK NIEMIECKI: Proszę na podstawie zeszytu i podręcznika przetłumaczyć słownictwo ze strony 44 z ćwiczeń, a następnie przesłać zadanie do sprawdzenia na maila feledyk@gmail.com. Termin wykonania wtorek 31,marzec. Słownictwo bedzie przydatne do powtórki materiału z działu 3.

MATEMATYKA:

czwartek: Temat: Wielkości wprost proporcjonalne.

Proszę przepisać do zeszytu tabelkę z podręcznika str. 204, następnie na podstawie przykładów rozwiązanych w podręczniku str. 205-208, proszę rozwiązać zadania: 5, 6, 8, 10 str. 210.

CHEMIA:

Temat na ten tydzień to:
„Prawo stałości składu związku chemicznego” (książka str. 137, 138)

film https://www.youtube.com/watch?v=GcIQmSLJqbY

Bardzo proszę rozwiązać zadania: 1(a,b) ze strony 141 i przesłać rozwiązane (scan lub zdjęcie) na adres mailowy szkoły

BIOLOGIA:

25.03.2020r.
Temat: Budowa i funkcjonowanie układu dokrewnego.

Rozpoczynamy nowy dział „Regulacja nerwowo-hormonalna”. Temat jest opisany w podręczniku na stronach 165-169. Na początek obejrzyj e-lekcję, przygotowaną przez nauczyciela biologii:https://www.youtube.com/watch?v=8BVXWP-tit4&list=PLv92Ydz70ZZDDvmYFChsN_JE9ByaolAC3&index=6Po zapoznaniu się z filmem proszę dokładnie przeanalizować tabelę w podręczniku na stronie 165 i wykonać zadania https://wordwall.net/play/1021/356/219 oraz https://wordwall.net/play/1021/656/913.UWAGA! Zadanie możesz wykonać tylko raz. Termin wykonania zadania mija dzisiaj 25.03 o godzinie 18tej. Po kliknięciu w link należy się podpisać swoim imieniem i wykonać ćwiczenia polegające na dopasowaniu nazw hormonów oraz ich funkcji. Wyniki będą przesłane do mnie automatycznie, po wykonaniu zadania. Życzę owocnej pracy, powodzenia!
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących lekcji lub zadań, proszę o kontakt ze mną przez email sprodaki@onet.pl w tytule emaila proszę wpisać „Biologia”.

HISTORIA:

27.03.2020      Temat: Świat na drodze ku wojnie

1. Proszę przeczytać wiadomości z podręcznika dotyczące tego tematu, str. 156 – 160.

2. Proszę wypisać w zeszycie przynajmniej 3 przyczyny wybuchu I wojny światowej (może być więcej).

3. Proszę wymienić w zeszycie przynajmniej 5 nowych rodzajów broni użytej w I wojnie światowej.

Zachęcam do obejrzenia krótkiego filmu:

https://www.youtube.com/watch?v=TvUc4KjGTIY

GEOGRAFIA:

Temat: Ćwiczenia utrwalające : z pomocą notatek w zeszycie , map (atlas , podręcznik) utrwalamy znajomość położenia Parków Narodowych w Polsce.

Zadanie do wykonania w zeszycie:

  1. Wymień nazwy PN położonych nad Bałtykiem.
  2. Na podstawie notatek i wiadomości z internetu opisz krótko : Ojcowski PN , Tatrzański PN.

       Termin: do czwartku (02.04 .2020r.)

Wszelkie skany prac , zadania domowe , odpowiedzi , proszę kierować na mój adres e-mail:janowak41@interia.pl

TECHNIKA:

Urządzenia techniczne

Wykonaj w zeszycie zadanie 1.1 (temat: Klasyfikacja urządzeń technicznych)Przypominam również o opisaniu dowolnego sprzętu AGD: zasady działania i budowa.

RELIGIA:

WYCH-FIZYCZNE: Proszę wykonywać ćwiczenia według planu https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-%c4%87wiczenia#

WDŻ:

 
 

0 Komentarzy

Możesz być pierwszym, który doda komentarz.

 
 

Skomentuj