MATERIAŁY DLA KLASY 8

Moi drodzy poniżej znajdują się materiały do pracy w dniach 25.03 – 27.03.2020r.

JĘZYK POLSKI:

środa: Temat:Szkoła pisania. Recenzja.

!.Przypomnij sobie budowę recenzji ( podręcznik s.209)
2.przeczytaj zamieszczone w podręczniku przykłady recenzji s.209-210
3.Przygotuj materiał potrzebny do napisania recenzji ” Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza.
4. Zredaguj recenzję i prześlij na wyznaczonego e-maila szkoły ( masz czas do 31 marca 2020 r.).

czwartek:

Temat:Gdy inni narzucają swoją wole. Jan Kochanowski „O doktorze Hiszpanie”.

1.Odczytaj fraszkę Jana Kochanowskiego zamieszczoną w podręczniku na stronie 151.
2. Jeżeli możesz ,obejrzyj adaptację filmową fraszki przygotowaną przez uczniów, w tym celu wpisz w wyszukiwarkę: lektury w kadrze o doktorze Hiszpanie.
3.Wypisz jak najwięcej określeń charakteryzujących doktora i jego towarzyszy.
4.Zastanów  się czy komizm przedstawionej tu sytuacji służy tylko rozbawieniu czytelnika, a może ma uczyć?
5.Jaką rolę w życiu człowieka może  odgrywać grupa? Wypisz po dwa przykłady oddziaływań pozytywnych i dwa – negatywnych.

Informacja odnośnie recenzji zadanej na poprzedniej lekcji: pracę napisz na komputerze, oceniana będzie tylko treść.  

JĘZYK NIEMIECKI:

Proszę na podstawie zeszytu oraz podręcznika przetłumaczyć i zapoznać się ze słownictwem ze strony 5o z ćwiczeń. Wykonane zadanie przesłać proszę na maila feledyk@gmail.com. Termin wtorek 31.marzec. Słownictwo bedzie przydatne do powtórki materiału z działu 3.

HISTORIA:

27.03.2020      Temat: Rozpad bloku wschodniego

1. Na podstawie lekcji z podręcznika str. 220 – 225 proszę wypisać w zeszycie 5 czołowych przywódców państw Europy Środk.- Wschod. którzy doprowadzili do upadku komunizmu.

2. Proszę wybrać postać jednego z nich i napisać notkę biograficzną (3 – 5 zdań). 3. Zapraszam do obejrzenia filmu:

https://www.youtube.com/watch?v=D95cqS1D7N0

BIOLOGIA:

27.03.2020
Temat: Czym jest ekosystem?
1. Obejrzyj prezentację https://www.youtube.com/watch?v=823zCXiV6QQ&list=PLv92Ydz70ZZCa-XQrar7gsBXy4pFvDqKj&index=62. Zapoznaj się z treścią podręcznika str.116-119.3. Zapisz w zeszycie dwa przykłady gospodarczego wykorzystania ekosystemów naturalnych w Twojej okolicy (na terenie wsi, gminy lub powiatu).4. Na podstawie prezentacji i podręcznika wykonaj ćwiczenie:
https://wordwall.net/play/1061/023/556 UWAGA! Każdy może wykonać zadanie tylko raz, po kliknięciu w link należy podać swoje imię i nazwisko. Wyniki zostaną przesłane do mnie automatycznie. W ten sposób będę oceniać Waszą pracę na lekcji. Termin wykonania zadania mija dzisiaj 27.03. o godzinie 20.

WOS: Temat: Problemy współczesnego świata – koronawirus.

MATEMATYKA: Temat: Potęgi – powtórzenie.

Bardzo proszę o przeanalizowanie powtórzenia zamieszczonego na stronach 205-207 – dział Potęgi. Rozwiązania zadań 9, 12, 16 proszę przesłać na e-maila sprodaki@onet.pl (skan lub zdjęcie) do 27.03.2020r.

Poniżej lekcje on-line na temat potęg:

CHEMIA:

Temat na ten tydzień to:
„Szereg homologiczny alkoholi” (książka str. 138,139,140)

 film  – tylko początek (do 9.25 minuty)

Po przeanalizowaniu tematu bardzo proszę rozwiązać zadania: 2 i 3 ze strony 141 i przesłać rozwiązane (scan lub zdjęcie) na adres mailowy szkoły

GEOGRAFIA:

Temat: Poznajemy wybrane kraje Afryki: Etiopia, Kenia . Przeczytać w podręczniku str.82-95. Wykonać w zeszycie zadania z podręcznika – str. 97 zad.1,2,3,  4(bez kolumny – „ gleby”).

  Wszelkie skany prac, zadania domowe i odpowiedzi proszę kierować na mój adres e-mail: janowak41@interia.pl

Termin wykonania zadania – do środy(01.04.2020r.)

RELIGIA:

WYCH-FIZYCZNE:

Proszę wykonywać ćwiczenia według planu https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-%c4%87wiczenia#

EDB:

WDŻ:

 
 

0 Komentarzy

Możesz być pierwszym, który doda komentarz.

 
 

Skomentuj