Materiały dla uczniów!

Drodzy uczniowie, poniżej znajdziecie propozycje nauczycieli do pracy samodzielnej w domu, w czasie zawieszenia zajęć w szkole:

Oddział przedszkolny:

https://www.matzoo.pl/zerowka/46

http://innowacja.sfera.lublin.pl/index.html#k1p

http://www.polskatolubie.pl

https://babadum.com/play/?lang=2&game=1

http://www.cyberkidz.nl/cyberkidz/spellen.php?groep=5&vak=rekenen

http://www.ito.hg.pl

https://www.jigsawplanet.com

http://www.transum.org/software/Tangrams/Template.asp

http://pisupisu.pl

https://www.digipuzzle.net

https://czasdzieci.pl/warszawa/wydarzenia/

https://www.mauthor.com/embed/6455614696587264

https://www.mauthor.com/embed/6394450522931200

Klasa I-III:

-ćwiczyć tabliczkę mnożenia i dzielenia (III)
-doskonalić dodawanie i odejmowanie w poznanym zakresie
-doskonalić technikę czytania; czytanie ze zrozumieniem
-utrwalać poznane zasady ortograficzne
-doskonalić umiejętność kształtnego i bezbłędnego pisania – codziennie przepisywać tekst w dodatkowym zeszycie -1 strona
-rozwiązywać zadania tekstowe
-układać treść zadań do rysunku i działania

Edukacja zintegrowana klasa I:

 • Utrwalamy pisownię litery zi, Zi (ćwiczenie 4 str. 55).
 • Utrwalamy sylaby, głoski i litery (ćwiczenie 5 i 6 str.55).
 • Woda źródłem życia. Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń. (ćwiczenie 1-7 str. 56-55).

matematyka klasa I:

 • Doskonalimy dodawanie w zakresie 20 (ćwiczenie  1, 2 str.22).
 • Utrwalamy znak <, > (ćwiczenie 3 str.22).
 • Określamy godzinę i obliczamy upływ czasu na zegarze (ćwiczenie 1, 2, 3 str.23).
 • Doskonalimy obliczenia wagowe (ćwiczenie 4 str.23).

edukacja zintegrowana klasa III:

 • Utrwalamy zdania pojedyncze i złożone (ćwiczenie 4, 5, 6 str. 60).
 • Przeczytaj opowiadanie pt.: ”Kobieta na pokładzie pociągu” (Elementarz str. 66).
 • Wykonaj ćwiczenia 1-2 na str. 61.
 • Ćwiczymy czytanie (ćwiczenia 3,4 na str.62).

matematyka klasa III: str. 23-35 ćwiczenia (do 27.03.2020 r. )

klasa I język angielski:

 Jesteśmy po teście z rozdziału 4. Zaczynamy nowy rozdział -5. Do wglądu dwie pierwsze strony z podręcznika z rozdziału 5. Zrobić dwie pierwsze strony w zeszycie ćwiczeń z rozdziału V.

Proszę skorzystać ze stron- www.gov.pl.zdalne lekcje. Wybrać język angielski dla klasy I.

Polecam:

Piosenki dla dzieci po angielsku– You Tube

Bajki dla dzieci po angielsku– YouTube

klasa III język angielski:

Rozdział 4 do końca, zarówno w podręczniku jak i zeszycie ćwiczeń.

Utrwalać słówka z rozdziału 4.

www.gov.plzdalne lekcje. Proszę wybrać język angielski dla klasy III

Piosenki dla dzieci po angielsku- You Tube

Bajki dla dzieci po angielsku- You Tube

Religia:

Klasa I – w podręczniku str. 70-71 czytamy i robimy obie strony.

Temat: Przepraszam rodziców, rodzeństwo, kolegów.

W zeszycie: napisać temat  i  samodzielnie narysować kogo najczęściej muszę przepraszać za swoje niewłaściwe zachowanie.

 W podręczniku : Na Wielki Post  postanowiliśmy robić więcej dobrych uczynków: patrząc na dzieci na str. 70 pomóżcie im naprawić wyrządzoną przykrość, naklejając właściwe zachowania dzieci (poproście rodziców o pomoc, aby wasze uczynki były dobre). Na str. 71 pomóżcie dojść dzieciom do Pana Jezusa  i pomyśl, kogo muszę dziś przeprosić.

Klasa III – w podręczniku  str. 64- 65 czytamy dokładnie cały temat.

Temat: Chrzest święty wprowadza nas do wspólnoty Kościoła.

W zeszycie: zapisać temat i Zapamiętaj następnie rysujemy: chrzcielnicę, wodę w dzbanuszku,  paschał, świecę chrzcielną (małą ubraną wstążeczką i mirtem) i białą szatkę. Zapisać datę swojego chrztu.

Poproście Rodziców, aby opowiedzieli wam o tym bardzo ważnym wydarzeniu Chrztu świętego – pokazali Wam zdjęcia i inne pamiątki.

Uczymy się odpowiedzi na pytanie nr. 21 ze str. 143 z podręcznika  – Co to jest chrzest święty?

Utrwalamy: Siedem  Sakramentów świętych  ze str. 63 w podręczniku . Wykonujemy ćwiczenia  z dzisiejszego  tematu w zeszycie ćwiczeń.  Szczęść Boże!

Klasa V:

język polski:

 1. Powtórz i utrwal wiadomości o poznanych częściach mowy. W tym celu z dowolnej czytanki umieszczonej w podręczniku, lektury, itp. wypisz 5 zdań. Nazwij zawarte w nich części mowy (te, które znasz), określ formy odmiennych części mowy (np. rzeczownik, liczba, przypadek, rodzaj).
 2. Przeczytaj lekturę Rafała Kosika „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi”

język angielski:

 1. Przepisać do zeszytu ramkę , słówka i wyrażenia należy przetłumaczyć. Podręcznik, str.75
 2. Wykonaj ćw. 5i 6 str. 75
 3. Ćw. 7 ( Z podanych zdań ułóż przeczenia w czasie przeszłym prostym)
 4. Ćw. 8 ( Ułożyć pytania z podanych słówek- nie zapomnij o operatorze-Did? I odpowiedz na nie).
 5. Ćw. 9( Napisz,czego NIE robiłeś w weekend). Użyj wszystkich słówek.
 6. Zeszyt ćwiczeń 6 b, str 72 i 73.
 7. Słowniczek w podręczniku str 78.
 8. Proszę korzystać też z www.gov.zdalne lekcje. Wybrać język angielski dla klasy V.

matematyka:

 1. Proszę powtórzyć wiadomości dotyczące pola trójkąta i pola równoległoboku.
 2. Przepisz do zeszytu informację z tabelki (podręczik str.194), zapoznaj się z nią.
 3. Proszę rozwiązać zadania: 10, 12, 13, 15 strona 195.
 4. Ćwiczenia z zakresu: pole równoległoboku, pole rombu.
 5. Proszę przepisać do zeszytu informację z tabelki (podręcznik str. 198), zapoznać się z nią.
 6. Zadania 4, 5, 6 strona 199.

historia:

-proszę do końca przerobić materiał z rozdziału VI (str. 175 – 190) i pisemnie opracować odpowiedzi do pytań powtórzeniowych z tego rozdziału.

biologia:

Powtórz wiadomości z ostatniej lekcji dotyczącej tkanek roślinnych (podręcznik str. 93-97)

2. Obejrzyj prezentację multimedialną dotyczącą tkanek 

https://docs.google.com/presentation/d/1YRBKmGsj5Rdtc44Zg21rXXKFE-mOANabilHOBJMXZ60/mobilepresent?slide=id.g18cdc4cc4d_0_0

3. Na podstawie podręcznika i prezentacji rozwiąż zadania 1-4 (podręcznik str. 97) i zapisz odpowiedzi w zeszycie.

4. Zadanie domowe na czas przerwy: Hodowla rośliny.Przykład hodowli 

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=vykq2FFeu64 Proszę systematycznie opisywać przebieg hodowli i udokumentować ją zdjęciami, np. zdjęcie z 1 dnia, kolejne po pojawieniu się korzeni, łodygi, liścia itd. W zeszycie proszę utworzyć Dziennik hodowli- wpisać nazwę polską i łacińską rośliny jaką wybraliście i w kolejne dni wpisywać zmiany jakie się pojawiły lub zapisać jeżeli nic jeszcze nie wyrosło, bądź napotkaliście problemy itp.Po powrocie do Szkoły przedstawicie swoją pracę na forum klasy i zostanie ona oceniona.

Religia:

Klasa  V-VI –  w podręczniku str. 71-73 czytamy dokładnie cały temat, skupiając się na tekstach Pisma świętego- Ewangelii wg św. Mateusza – Mt 2,1-12  i Liście św. Jakuba –  Jk5,13-15

Temat: Cierpienie – kara czy próba?

W  zeszycie: zapisujemy temat, Odkryć tajemnice , Czy wiesz, że… i  Zapamiętaj!

Po analizie pierwszego tekstu biblijnego Mt 2,1-12 odpowiedz na pytanie:

1. Co  Pan Jezus najpierw uzdrowił  w człowieku  zwanym paralitykiem, a jakie było drugie uzdrowienie (daj odpowiedź i zacytuj ten tekst)

2. Jaki sakrament ustanowił Pan Jezus, który jest pomocą dla ludzi chorych? Jk5,13-15 (daj odpowiedź i zacytuj ten tekst)

3.Napisz, jak należy przygotować dom na przyjście kapłana z sakramentem namaszczenia chorych? ( podr.str.72) Utrwalamy: SiedemSakramentów  świętych – wykonujemy ćwiczenia z dzisiejszego tematu w zeszycie ćwiczeń.  Wspólnie w rodzinie modlimy się za ludzi chorych. Szczęść Boże!


Klasa VI:

język polski:

 1. Proszę utrwalić wiadomości o częściach mowy i zdania. Wybierz z wybranej czytanki w podręczniku 5 zdań pojedynczych i dokonaj ich rozbioru logicznego oraz gramatycznego.
 2. Przeczytaj powieść Edmunda Niziurskiego „Sposób na Alcybiadesa”. Sporządź notatkę biograficzną dotyczącą autora.
 3. Omów świat przedstawiony w lekturze „Sposób na Alcybiadesa”: miejsce akcji, informacje o szkole (rozdz.1), bohaterowie, ramowy plan wydarzeń
 4. Krótko scharakteryzuj: Marcina Ciamciarę, Zasępę, Józia Pędzelkiewicza, Słabiszewskiego.

język angielski:

 1. Podręcznik str.78 ćw. 1,2 i 3
 2. Biała ramka ‘Grammar” do zeszytu.
 3. Ćw. 6,7 /78 do zeszytu.
 4. Ćw. 8- Całe pytania i odpowiedzi do zeszytu
 5. Słówka: Kosmos i Fantastyka ze słowniczka. Nauczyć się.
 6. Zeszyt ćwiczeń: 6a i 6b- bez ćwiczeń z gwiazdką.( Gwiazdki dla chętnych)
 7. Proszę skorzystać z www.gov.pl.zdalne lekcje. Wybrać język angielski dla klasy VI.
 8. Polecam też: dialogi po angielsku- You tube

matematyka:

 1. Proszę powtórzyć i utrwalić wiadomości dotyczące wyrażeń algebraicznych.
 2. Proszę przepisać tabelkę (podręcznik str. 227), zapoznać się z nią.
 3. Proszę wykonać zadania z podręcznika: 18, 19 str. 227
 4. Podręcznik zadania: 20, 22, 23, 24 str. 228.
 5. Podręcznik zadania dotyczące wyrażeń algebraicznych: 25, 27, 29 str. 229.
 6. Proszę wykonać w zeszycie ćwiczeń zadania dotyczące wyrażeń algebraicznych.

historia:

– proszę do końca przerobić materiał z rozdziału V (str. 169 do 182) i pisemnie opracować odpowiedzi do pytań powtórzeniowych z tego rozdziału.

biologia:

 1. Zapoznaj się z treścią podręcznika opisującą Płazy (str. 93-102).
 2. Obejrzyj prezentację multimedialną dotyczącą płazów https://docs.google.com/presentation/d/1D_b5YjWFqMlLyzqEKVL4Cs98dKF1LSuUhoglkQ-nXuA/mobilepresent?slide=id.i61
 3. Na podstawie podręcznika oraz prezentacji wykonaj w zeszycie zadania 1,2 str.96 oraz zadanie 3 str.102

Religia:

Klasa  V-VI –  w podręczniku str. 71-73 czytamy dokładnie cały temat, skupiając się na tekstach Pisma świętego- Ewangelii wg św. Mateusza – Mt 2,1-12  i Liście św. Jakuba –  Jk5,13-15

Temat: Cierpienie – kara czy próba?

W  zeszycie: zapisujemy temat, Odkryć tajemnice , Czy wiesz, że… i  Zapamiętaj!

Po analizie pierwszego tekstu biblijnego Mt 2,1-12 odpowiedz na pytanie:

1. Co  Pan Jezus najpierw uzdrowił  w człowieku  zwanym paralitykiem, a jakie było drugie uzdrowienie (daj odpowiedź i zacytuj ten tekst)

2. Jaki sakrament ustanowił Pan Jezus, który jest pomocą dla ludzi chorych? Jk5,13-15 (daj odpowiedź i zacytuj ten tekst)

3.Napisz, jak należy przygotować dom na przyjście kapłana z sakramentem namaszczenia chorych? ( podr.str.72) Utrwalamy: SiedemSakramentów  świętych – wykonujemy ćwiczenia z dzisiejszego tematu w zeszycie ćwiczeń.  Wspólnie w rodzinie modlimy się za ludzi chorych. Szczęść Boże!

Klasa VII:

język polski:

 1. Proszę utrwalić wiadomości ze słowotwórstwa, aby poprawić napisany sprawdzian (wyraz podstawowy i pochodny, rodzina wyrazów, złożenia, zestawienia i zrosty).
 2. Przeczytaj powieść Stefana Żeromskiego „Syzyfowe prace” (strona internetowa WolneLektury.pl).
 3. Odszukaj i zapoznaj się z życiorysem Stefana Żeromskiego.
 4. Przypomnij sobie i streść mit o Syzyfie.

język angielski:

 1. Podręcznik str. 156 , doczytać 8.2 i 8.3 Bardzo ważne!!!!
 2. Zrobić ćw.A,B i C/ 157 do zeszytu!!!
 3. Podręcznik str. 118 , ćw. C,D i E do zeszytu
 4. Zeszyt ćwiczeń str. 86, ćw. A i B oraz str 87, ćw. A i B ( górne)
 5. Słowniczek str 141; Adjectives Phrasal verbs and prepositions.( nauczyć się)
 6. www.gov.plzdalne lekcje. Wybrać język angielski dla klasy 8
 7. Angielski- dialogi- You Tube

język niemiecki:

Zadania rozwiązane proszę przesłać na maila feledyk@gmail.com

Na początek powtórzenie wiadomości dotyczące godzin i zapisywania czasu:
1. podręcznik , zad, 1, strona 58
2. podręcznik, zad. 2, strona 59
3. podręcznik, zad. 3, strona 59 (zapisz podane godziny słownie)

matematyka:

 1. Proszę powtórzyć i utrwalić wiadomości dotyczące rozwiązywania równań i wyrażeń algebraicznych.
 2. Proszę przeanalizować przykłady z podręcznika: działy 5.3, 5.4, 5.5.
 3. Proszę z każdego działu wybrać 10 zadań i rozwiązać je w zeszycie (podręcznik str. 201-216).

historia:

-proszę przerobić materiał z rozdziału V (str. 156 – 180) i odpowiedzieć na pytania powtórzeniowe.

chemia:

W każdym tygodniu będziecie ode mnie otrzymywać tematy do realizacji, adresy do zestawu filmów przygotowanych przez nauczycieli chemii, wyjaśniających te zagadnienia oraz zadania do realizacji.

Rozwiązane zadania proszę przesyłać na adres: annakrawiec.spklucze@gmail.com

W postaci scana lub zdjęcia, własnoręcznie wykonanego zadania. Podpisanego nr w dzienniku ucznia oraz klasy.

Temat na dzisiaj to:

„Znaczenie wartościowości związku chemicznego przy ustalaniu wzorów i nazw związków chemicznych” – podręcznik str.130, proszę przeczytać ten rozdział i przeanalizować opisane przykłady.

Dosyć dobrze wyjaśnione są te zagadnienia w tym filmie, nie idealnie ale musimy sobie jakoś radzić.

Po przeanalizowaniu tematu bardzo proszę rozwiązać zadania: 3,4,5,7 ze strony 136 i przesłać rozwiązane (scan lub zdjęcie) na mój adres mailowy.

Jakiekolwiek pytania do mnie proszę kierować na podany adres mailowy.

Na rozwiązanie zadań czekam do końca  tygodnia (22 marca).

fizyka:

Proszę uczniów o samodzielne powtórzenie przerobionych tematów z fizyki:
1. Pierwsza zasada dynamiki Newtona – bezwładność  – Proszę uzupełnić brakujące zadania w zeszycie ćwiczeń z tego tematu.  Materiał dydaktyczny wideo:
https://www.youtube.com/watch?v=ItkC3FEpH_Q
– Proszę przepisać zadanie z materiału wideo do zeszytu lekcyjnego.  

2. Druga zasada dynamiki Newtona- Proszę uzupełnić brakujące zadania w zeszycie ćwiczeń z tego tematu.Materiał dydaktyczny wideo:https://www.youtube.com/watch?v=XKNBR4s4o_c
-Proszę przepisać zadanie z materiału wideo do zeszytu lekcyjnego.

biologia:

 1. Przypomnij sobie wiadomości z ostatnich lekcji dotyczących Układu wydalniczego (podręcznik str.153-160).
 2. Wykonaj zadania „Wiesz czy nie wiesz? str. 161-162, odpowiedzi zapisz w zeszycie.

Religia:

Kl. VII -VIII  – w podręczniku str.67-68 czytamy dokładnie cały temat, ze szczególnym uwzględnieniem i analizą tekstów Pisma świętego- z podręcznika:

 Dzieje Apostolskie; Dz 1,1-3 / Dz 1,8-11 / Dz 2,30-33 /  Dz   5-30-31/ ,

 Ewangelia wg. św. Łukasza: Łk 24,50-52  i  Ewangelia wg. św. Jana: J 14,2-3

Temat: Ten który zmartwychwstał, wstąpił  do nieba, aby dalej być obecny.

W zeszycie: zapisujemy temat, Warto… i Wiem że… oraz Zapamiętaj!

Zadanie domowe do wyboru 2 lub 3 z podręcznika str. 69.

Przypominam kandydatom do Bierzmowania:

do ćw. nr 4.- (było zapowiedziane) –   utrwalamy  pyt. o numerze 16,17,18 ( str.26 )

do ćw. nr.5 – uczymy się pytań o nr.7,8,9,10 i 22 ( str.23,24 i 28)

Kto nie zaliczył wcześniejszych zagadnień  –  ćw. 1.- pyt 21 ( str.27) , ćw. 2– pyt 11,12 ( str. 24), ćw. 3 – pyt. 13,14,15 ( str. 25), lub zaliczył na mniej niż dostateczny  musi poprawić.

Uczymy się z „Niezbędnika Bierzmowanego”. Szczęść Boże!

Klasa VIII:

język polski:

 1. Podręcznik str. 189 – zapoznaj się z definicjami: treść wyrazu, zakres wyrazu.
 2. Wykonaj ćwiczenia 1,2 str. 189, 3,4 str. 190 (podręcznik).
 3. Przypomnij sobie przeczytane w klasie VII i VIII obowiązkowe lektury (skorzystaj z zeszytu do j.polskiego), a następnie zbierz informacje na ich temat w tabeli, uwzględniając: autor i tytuł, rodzaj literacki, gatunek literacki, bohaterowie, problematyka.
 4. Powtórz i utrwal budowę poznanych form wypowiedzi. Skorzystaj ze strony internetowej szkoły, wejdź w dokumenty szkoły, a następnie wymagania edukacyjne, kryteria oceny form wypowiedzi kl. VII i kl. VIII.
 5. W ramach ćwiczeń spróbuj zredagować: zaproszenie dla Podkomorzego na ślub Zosi i Tadeusza, ogłoszenie o sprzedaży zamku Horeszków, reklamę Soplicowa jako miejsca na udany wypoczynek, przepis na bigos litewski, instrukcji parzenia wyśmienitej kawy (zadania dotyczą lektury „Pan Tadeusz”).

język angielski:

 1. Podręcznik str. 156 , doczytać 8.2 i 8.3 Bardzo ważne!!!!
 2. Zrobić ćw.A,B i C/ 157 do zeszytu!!!
 3. Podręcznik str. 118 , ćw. C,D i E do zeszytu
 4. Zeszyt ćwiczeń str. 86, ćw. A i B oraz str 87, ćw. A i B (górne)
 5. Słowniczek str 141; Adjectives Phrasal verbs and prepositions.(nauczyć się)
 6. www.gov.plzdalne lekcje. Wybrać język angielski dla klasy 8

Angielski- dialogi- You Tube

język niemiecki:

Zadania rozwiązane proszę przesłać na maila feledyk@gmail.com

1. Podręcznik, zad 5. strona 63 (list jest na następnej stronie)
2. podręcznik, zad. 6, strona 64
3. Podręcznik, zad. 7, strona 65

matematyka:

 1. Proszę systematycznie analizować oraz rozwiązywać zadania z powtórzenia – podręcznik str. 200-240. W każdym dziale jest przykład rozwiązania, proszę rozwiązać w zeszycie wybrane 15 zadań z każdego działu.
 2. Na stronie internetowej szkoły są zamieszczone materiały do powtórzenia przed egzaminami, proszę o analizę próbnych testów i arkuszy http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/Szybka_powtorka_przed_egzaminem_CKE_E8_16_03_2020.pdf https://www.cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Powtorka/20200317%20SP_Dzien%202.pdf
 3. Zachęcam do skorzystania ze strony https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/przedmioty7

historia:

-proszę do końca przerobić materiał z rozdziału V (str. 212 – 226)
i odpowiedzieć na pytania powtórzeniowe.

chemia:

W każdym tygodniu będziecie ode mnie otrzymywać tematy do realizacji, adresy do zestawu filmów przygotowanych przez nauczycieli chemii, wyjaśniających te zagadnienia oraz zadania do realizacji.

Rozwiązane zadania proszę przesyłać na adres: annakrawiec.spklucze@gmail.com

W postaci scana lub zdjęcia, własnoręcznie wykonanego zadania. Podpisanego nr w dzienniku ucznia oraz klasy.

Pierwszy temat to:

„Porównanie właściwości alkanów, alkenów i alkinów” – podręcznik strony 131,132, 134,135 proszę przeczytać te strony, które zawierają podsumowanie tematów dotyczących węglowodorów nasyconych i nienasyconych, o czym mówiliśmy na lekcjach w ostatnich tygodniach.

Dosyć dobrze wyjaśnione są te zagadnienia w tym filmach, nie idealnie ale musimy sobie jakoś radzić więc warto zobaczyć w ramach przypomnienia i powtórzenia.
https://www.youtube.com/watch?v=wzgpjGX9pus&t=9s

Po przeanalizowaniu tematu bardzo proszę rozwiązać zadania: 1,2,3,4,5,6 ze strony 136 i przesłać rozwiązane (scan lub zdjęcie) na mój adres mailowy.

Jakiekolwiek pytania do mnie proszę kierować na podany adres mailowy.

Na rozwiązanie zadań czekam do końca tygodnia (22 marca)

fizyka:

Proszę uczniów o samodzielne powtórzenie przerobionych tematów z fizyki:

1. Ruch drgający. – Proszę uzupełnić brakujące zadania w zeszycie ćwiczeń z tego tematu.  Materiał dydaktyczny wideo:https://www.youtube.com/watch?v=TOiv5ZElH4k
-Proszę przepisać zadanie z materiału wideo do zeszytu lekcyjnego.  

2. Wykres ruchu drgającego. Przemiany energii.- Proszę uzupełnić brakujące zadania w zeszycie ćwiczeń z tego tematu.     Materiał dydaktyczny wideo:
https://www.youtube.com/watch?v=TAKleQBRuBM

3.Fale mechaniczne.
 – Proszę uzupełnić brakujące zadania w zeszycie ćwiczeń z tego tematu.    Materiał dydaktyczny wideo: https://www.youtube.com/watch?v=4LKzKRGlQgU

4. Fale dźwiękowe- Proszę uzupełnić brakujące zadania w zeszycie ćwiczeń z tego tematu.    Materiał dydaktyczny wideo:https://www.youtube.com/watch?v=qROXb3AdSt8

5. Wysokość i głośność dźwięku. – Proszę uzupełnić brakujące zadania w zeszycie ćwiczeń z tego tematu.    Materiał dydaktyczny wideo:
https://www.youtube.com/watch?v=Gmj0jJNCyu4

6. Fale elektromagnetyczne. – Proszę uzupełnić brakujące zadania w zeszycie ćwiczeń z tego tematu.Materiał dydaktyczny wideo:https://www.youtube.com/watch?v=x8tJGv8sNQA
– Proszę przerysować do zeszytu widmo fal elektromagnetycznych (można z podręcznika), opisać poszczególne rodzaje fal elektromagnetycznych z zaznaczonymi na diagramie odpowiadającymi im długościami fal oraz częstotliwościami, w zakresie światła widzialnego można użyć kolorów od czerwonego do fioletowego takich jak kolory tęczy. Proszę również opisać gdzie znajdują zastosowanie poszczególne rodzaje fal elektromagnetycznych.

biologia:

 1. Zapoznaj się z trescią podręcznika opisującą Ekosystem str.116-120.
 2. Obejrzyj prezentację multimedialną https://docs.google.com/presentation/d/1XC3d9Efi-dyqa6zTYeUMXQhge-i0WMn8P6i8drvtFOw/mobilepresent?slide=id.i61
 3. Podaj dwa przykłady gospodarczego wykorzystania ekosystemów naturalnych w Twojej okolicy (na terenie wsi, gminy lub powiatu). W zeszycie zapisz odpowiedź.

WOS:

Proszę wykonać pisemnie w zeszycie zad. 2 i 4 str. 126-127.

EDB:

Wychowanie fizyczne:

Religia:

Kl. VII -VIII  – w podręczniku str.67-68 czytamy dokładnie cały temat, ze szczególnym uwzględnieniem i analizą tekstów Pisma świętego- z podręcznika:

 Dzieje Apostolskie; Dz 1,1-3 / Dz 1,8-11 / Dz 2,30-33 /  Dz   5-30-31/ ,

 Ewangelia wg. św. Łukasza: Łk 24,50-52  i  Ewangelia wg. św. Jana: J 14,2-3

Temat: Ten który zmartwychwstał, wstąpił  do nieba, aby dalej być obecny.

W zeszycie: zapisujemy temat, Warto… i Wiem że… oraz Zapamiętaj!

Zadanie domowe do wyboru 2 lub 3 z podręcznika str. 69.

Przypominam kandydatom do Bierzmowania:

do ćw. nr 4.- (było zapowiedziane) –   utrwalamy  pyt. o numerze 16,17,18 ( str.26 )

do ćw. nr.5 – uczymy się pytań o nr.7,8,9,10 i 22 ( str.23,24 i 28)

Kto nie zaliczył wcześniejszych zagadnień  –  ćw. 1.- pyt 21 ( str.27) , ćw. 2– pyt 11,12 ( str. 24), ćw. 3 – pyt. 13,14,15 ( str. 25), lub zaliczył na mniej niż dostateczny  musi poprawić.

Uczymy się z „Niezbędnika Bierzmowanego”. Szczęść Boże!

 
 

0 Komentarzy

Możesz być pierwszym, który doda komentarz.

 
 

Skomentuj