WyGrajmy w Konkursie SKO

W czerwcu 2017 r. Szkoła Podstawowa w Rodakach po raz trzeci zgłosiła swój udział w Konkursie dla SKO, organizowanym przez PKO Bank Polski SA. Konkurs ten ma zasięg ogólnopolski.

Dotychczas dwukrotnie udało nam się zdobyć nagrodę III stopnia o wartości 1000 zł. Pierwszy raz w roku szkolnym 2014/2015, kolejny – w 2015/2016. Zachęceni poprzednimi sukcesami postanowiliśmy i tym razem zmierzyć się z konkurencją.

W konkursie może wziąć udział szkoła działająca w SKO, która wykona pracę konkursową – kronikę wydarzeń związanych z konkursem w postaci elektronicznej. Warunkiem koniecznym jest przystąpienie do SKO przynajmniej 5 nowych członków w danym roku szkolnym. W tym roku szkolnym szeregi SKO zasilili: Natalia Nowosińska, Natalia Słota, Julia Leśniak, Bartłomiej Wojnar i Miłosz Półkoszek. Serdecznie im dziękujemy!

Cel konkursu to edukacja ekonomiczna dzieci i młodzieży w zakresie różnych form oszczędzania oraz wyrabianie w nich nawyku świadomego oszczędzania. a zwłaszcza:

  • Szerzenie wiedzy związanej z systemem oszczędzania.
  • Wyzwolenie inicjatywy i pomysłowości w samodzielnym wypracowywaniu dochodów.
  • Zachęcanie jak największej liczby uczniów do oszczędzania w SKO.
  • Inicjowanie wydarzeń związanych z popularyzacją oszczędzania.
  • Edukacja młodzieży związana z wiedzą dotyczącą działalności Organizatora.
  • Wzmocnienie relacji pomiędzy środowiskiem szkolnym, lokalną społecznością a Organizatorem.

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora do 15.09.2017 r. Będziemy trzymać kciuki i czekać z niecierpliwością na ogłoszenie wyników konkursu.

Opiekunka SKO pani Ewa Majewska-Kłoda w roku szkolnym 2015/2016 przystąpiła do Konkursu dla Opiekunów SKO i zdobyła brązową odznakę. W tym roku szkolnym też podjęła to wyzwanie.

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.pkobp.pl.

Tegoroczna praca konkursowa – Prezentacja multimedialna zostanie zamieszczona na stronie szkoły 15.06.2017 r.

 
 

0 Komentarzy

Możesz być pierwszym, który doda komentarz.

 
 

Skomentuj