„Wychowywać do prawdy”

Podobnie, jak w latach poprzednich, w tym miesiącu  przeżywaliśmy Tydzień Wychowania. Jego czwarta edycja odbywała  się w dniach 14-20 września 2014r. i została  poświęcona roli prawdy w odpowiedzialnym wychowaniu. Hasłem tegorocznego  IV Tygodnia Wychowania jest „Prawda fundamentem wychowania”

Przeżywając ten Tydzień stawialiśmy sobie pytanie: na czym polega wychowanie do prawdy? Polega ono na tym, aby na wszystkich etapach procesu wychowawczego – dokonującego się w domach, w przedszkolach i szkołach – rodzice, nauczyciele i wychowawcy ukazywali wartość odkrywania ostatecznej prawdy o świecie, o człowieku i o Bogu.

Ważne jest przy tym, aby pokazywali oni, jak do tej prawdy dążyć i w jaki sposób kierować się nią w codziennym życiu.

W ten sposób dzieci i młodzież znajdą się w szkole prawdy i będą wychowywani przez prawdę. Tylko wtedy będziemy mogli z ufnością patrzeć w przyszłość, mając pewność, że dzięki temu ukształtuje się społeczeństwo, w którym ludzie będą kierowali się wewnętrzną uczciwością, prawością i rzetelnością.

W naszej szkole w ramach katechezy poszukiwaliśmy „źródła” prawdy i zastanawialiśmy się co tak naprawdę liczy się w naszym a co było ważne w życiu św. Stanisława Kostki. Celem tych spotkań było uświadomienie dzieciom, że Najwyższym Wychowawcą w szkole Prawdy jest Pan Jezus, który mówił o sobie „ Ja jestem drogą i prawdą, i życiem” (J 14,6a)  Dlatego pragniemy Go uważnie słuchać, głębiej poznawać i pozwalać, aby nas prowadził ku pełnej prawdzie o Bogu i o nas samych. Uwieńczeniem naszej pracy, był udział dzieci wraz z rodzicami we Mszy św. w czwartek 18 września, w dzień Patrona dzieci i młodzieży św. Stanisława Kostki.

 
 

0 Komentarzy

Możesz być pierwszym, który doda komentarz.

 
 

Skomentuj