5 PORCJI WARZYW, OWOCÓW LUB SOKU

2014-06-23-260„5 porcji warzyw, owoców lub soku” – program edukacyjny skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców oraz nauczycieli w przedszkolach. Działanie to jest uzupełnieniem i rozszerzeniem kampanii trwającej od września 2011 roku, której celem jest propagowanie wśród dorosłych i dzieci spożywania 5 porcji warzyw, owoców lub soku dziennie. W ramach programu zostało zrealizowanych 6 zajęć zgodnie ze scenariuszami nadesłanymi przez organizatora programu:

– „Wzrok” – uświadamianie dzieciom znaczenia i konieczności spożywania owoców, warzyw i soków, bogatych w witaminy i sole mineralne z różnych gam kolorystycznych, poznanie cech owoców i warzyw oraz soków, tj. kształt, kolor poprzez zabawy

i ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową;

– „Dotyk” –  kształtowanie u dzieci nawyku spożywania różnorodnych, świeżych owoców, warzyw    i soków, poznanie owoców

i warzyw wykorzystując zmysł dotyku, doskonalenie umiejętności tworzenia kompozycji przestrzennych z warzyw

– „Zapach” – rozpoznawanie warzyw i owoców wykorzystując zmysł węchu, poznanie wartości odżywczych warzyw, owoców

i soków owocowych;

– „Smak” – nabywanie umiejętności rozpoznawania i rozróżniania smaku owoców, warzyw i soków,  rozwijanie zmysłu smaku;

– „Słuch” – poznanie sposobów obserwowania świata przez świadome wykorzystywanie zmysłu słuchu, rozwijanie wrażliwości słuchowej, doskonalenie słuchu fonematycznego;

– „5 zmysłów” –  poszerzenie i utrwalenie zdobytej wiedzy na temat korzystnych dla organizmu właściwości warzyw, owoców

i soków, wdrażanie do spożywania w codziennej diecie 5 porcji warzyw, owoców i soków.

Koordynatorem programu była p. Iwona Barczyk

 
 

0 Komentarzy

Możesz być pierwszym, który doda komentarz.

 
 

Skomentuj