„Klub Bezpiecznego Puchatka” i „Zagrożenia w sieci – Cyberprzemoc”, czyli Spotkanie z policjantem

2013-10-16-130

W środę 16 października 2013 roku uczniowie naszej szkoły spotkali się z policjantem. Nasze zaproszenie przyjął funkcjonariusz policji Komisariatu  Policji w Kluczach dzielnicowy asp. Dariusz Gorgoń.  Nasi „zerówkowicze” oraz uczniowie kl. I – III jako pierwsi przypomnieli sobie zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, jak zachować się w przypadku zagubienia  w obcym miejscu i co zrobić, gdy zaczepia nas ktoś nieznajomy. Dowiedzieli się też, czym jest przemoc w szkole, Internecie i jak sobie z nią radzić. Zaproszony gość odpowiadał na niekończące się pytania, udzielając wyczerpujących wyjaśnień. Po spotkaniu z maluchami przyszła kolej na uczniów kl. IV – VI. Nasza szkoła została objęta programem „Zagrożenia w sieci – Cyberprzemoc” i właśnie tym zagadnieniom  poświęcono  dwugodzinną prelekcję. Nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważny jest to problem we współczesnym świecie.

 

Cyberprzemoc (cyberbullying), to prześladowanie innych osób za pośrednictwem Internetu i narzędzi elektronicznych, czyli czatów, witryn, e-maili, forów dyskusyjnych, komunikatorów oraz przy pomocy wiadomości SMS-ów przesyłanych na telefony komórkowe. Problem cyberprzemocy staje się zjawiskiem coraz bardziej powszechnym i dotyka zarówno osoby dorosłe jak i grupę dzieci i młodzieży. Na podstawie badań przeprowadzonych w 2007r. przez firmę Gemius dla fundacji: „Dzieci Niczyje” na grupie osób w wieku 12-17 lat wynika, że co drugi młody człowiek miał do czynienia z werbalną przemocą w Internecie lub poprzez komórkę. Co piąty badany był ośmieszany, poniżany, a 16 proc. badanych było zastraszanych i szantażowanych za pośrednictwem Internetu lub telefonów komórkowych. Natomiast aż 57 proc. doświadczyło robienia im zdjęć i kręcenia filmów wbrew ich woli.

Celem realizowanego programu  „Zagrożenia w sieci – Cyberprzemoc” jest uświadomienie uczniom, nauczycielom i rodzicom zagrożeń związanych z cyberbullyingiem, a także wyuczenie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. Do podstawowych zadań należy ograniczanie negatywnych skutków cyberprzemocy poprzez wypracowanie szybkich i konkretnych działań podejmowanych przez placówki oświatowe przy współudziale i zaangażowaniu Policji. W czasie spotkania uczniowie dowiedzieli się m.in. jak ograniczyć zachowania ryzykowne podczas surfowania po cyberprzestrzeni, jakie są podstawowe procedury postępowania w sytuacji, kiedy nieletni jest osobą pokrzywdzoną w wyniku cyberprzemocy, jak chronić się  przed negatywnymi skutkami cyberbullyingu poprzez wypracowanie efektywnych sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych i udzielenie wsparcia ofiarom przemocy w Internecie, jak być asertywnym. Kończąc swoją wizytę w naszej szkole nasz gość nie zapomniał też o najmłodszych przedszkolakach z „Klubu Tygrysek”. Maluchy z wielką niecierpliwością wyczekiwały na przybycie policjanta, dlatego też przywitały go z ogromną radością. Spotkanie z pracownikiem Zespołu Dzielnicowych Komisariatu Policji w Kluczach okazało się bardzo owocne.  Kończąc swoją wizytę w naszej szkole pan policjant obiecał, że zawsze bardzo chętnie skorzysta z naszego zaproszenia. Mamy zatem nadzieję, że niebawem znowu się spotkamy. Spotkanie z policjantem było jednym z działań w ramach ogólnopolskich programów „Odblaskowa szkoła”, „Klub Bezpiecznego Puchatka” oraz „Bezpiecznie w sieci”, w których uczestniczą uczniowie naszej szkoły. Koordynatorami realizowanych w szkole programów są p. Iwona Barczyk, p. Małgorzata Leśniak i p. Dorota Kożuch.

 
 

0 Komentarzy

Możesz być pierwszym, który doda komentarz.

 
 

Skomentuj