Realizacja Projektu „Wiedza – kluczem do sukcesu” w SP Rodaki

Już w marcu w naszej szkole rozpoczęły się zajęcia realizowane w ramach Projektu. „Wiedza – kluczem do sukcesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego celem głównym jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów 7 Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Klucze poprzez wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej. Dzięki projektowi nasi uczniowie skorzystają z pomocy nauczycieli w czasie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z edukacji wczesnoszkolnej, matematyki oraz języka angielskiego. Będą mogli również poszerzyć swoje wiadomości na zajęciach pozalekcyjnych z języka angielskiego i matematyki, jak również rozwijać swoje talenty aktorskie i taneczne w trakcie zajęć z ekspresji kulturalnej, czyli zajęć teatralnych i tanecznych.

 

Dla uczniów klasy szóstej zaplanowano 3-dniowe wyjazdowe warsztaty psychologiczno – pedagogiczne połączone z doradztwem zawodowym. Również uczniowie klas IV – V będą mogli skorzystać z pomocy psychologa w czasie warsztatów psychologicznych. Jako jedną z wielu atrakcji zaplanowano: jednodniowe wycieczki edukacyjne do Krakowa, których ogólnym celem będzie rozwinięcie hasła: „Poznajemy Kraków – stolicę kulturalną Małopolski”, poprzez zwiedzanie zabytków architektury świeckiej i sakralnej.. Pierwszy etap projektu zakończy się w czerwcu, ale już od września w nowy roku szkolnym 2011/2012 nasi uczniowie będą mogli kontynuować naukę w drugim etapie.

 
 

0 Komentarzy

Możesz być pierwszym, który doda komentarz.

 
 

Skomentuj