Pierwszy Quest na Jurze Krakowsko – Częstochowskiej

W dniach 4-5 luty w Szkole Podstawowej w Rodakach odbył się warsztat dla nauczycieli 7 szkół zrzeszonych w Klubie Europejskim. Warsztat odbył się w ramach projektu „Odkrywanie dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego metodą Valley Quest” finansowany jest z Fundacji ORANGE i oparty o questing-metodę odkrywania dziedzictwa miejsca polegająca na tworzeniu nieoznakowanych szlaków, którymi można wędrować,kierując się informacjami zawartymi w wierszowanych wskazówkach.

Podczas dwóch dni nauczyciele i mieszkańcy Rodak opracowali pierwszy Quest „Rodackie ślady przeszłości”, a dzięki uczniom klasy VI mogliśmy zrobić jego ewaluacje.

 
Quest >>
Zilustrowany Quest >>

 
Teraz nauczyciele z 7 szkół podstawowych wspólnie z uczniami opracują kolejne questy, które zamieścimy na naszej stronie. Ta ciekawa i nowatorska metoda edukacji kulturalnej w terenie ma szansę stać się powszechnym narzędziem do spędzania wolnego czasu przez młodzież.

Metoda Valley quest jest:

  • metodą odkrywania dziedzictwa polegającą na tworzeniu nieoznakowanych szlaków, którymi można wędrować kierując się informacjami zawartymi w wierszowanych wskazówkach;
  • kolejne miejsca na trasie odnajduje się poprzez znalezienie odpowiedzi na zagadkę i wyszukanie w terenie odpowiadającego jej miejsca;
  • na końcu szlaku ukryty jest skarb – skrzynka z pieczątką, której przybicie potwierdza odbycie całej wyprawy.

Więcej informacji na temat questingu >>
Galeria >>

 

 
 

0 Komentarzy

Możesz być pierwszym, który doda komentarz.

 
 

Skomentuj